Homobeweging voert propaganda zonder feiten

Spread the love

Wat was er weer een ophef over de toespraak van de paus. Ergens is een verkeerde interpretatie gepubliceerd en het hele mediacircus vloog er weer eens als een blinde vink achteraan en iedereen riep stomweg wat anderen riepen.

Van ´horen zeggen´ leert men liegen

bleek ook nu weer een waarheid als een koe!

Het is opmerkelijk om voor de zoveelste keer te moeten constateren dat de media oorzaak zijn van een hype die niet op feiten gebaseerd is. Helaas heeft de media blijkbaar niet het zelfregulerend vermogen wat van serieuze media verwacht zou mogen worden en moeten we constateren dat hypes en propaganda belangrijker zijn geworden dan feiten en dat journalisten geen duidelijk onderzoek doen naar de door hen geplaatste artikelen.

De toespraak van de paus zorgde voor de nodige ‘ophef’ en diverse mensen buitelden als clowns over elkaar heen in een poging een politiek correct standpunt in te nemen en dat ook vooral via diezelfde media kenbaar te maken, terwijl

Wie de woorden van de paus analyseert, treft geen enkele uitspraak aan over het thema homoseksualiteit. Hij gaat in op de bedreigingen van het huwelijk door echtscheiding en doet een paar filosofische uitspraken over de aard van seksualiteit, die volgens hem verankerd ligt in de schepping. Desondanks wordt zijn toespraak bestempeld als liefdeloos.

Presentator/journalist Winfried Baijens zei zelfs zijn lidmaatschap van de Rooms-Katholieke kerk op. Je zou toch verwachten dat iemand zo’n keuze maakt op basis van een zorgvuldige overweging, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Enig onderzoek leert dat Baijens zelf homoseksueel is.

Maar dan nog is dat geen excuus om een beslissing die je wereldkundig maakt te nemen zonder enig onderzoek of feitenkennis. Helemaal schrijnend voor iemand die bekend is geworden als presentator van het Jeugdjournaal. Dan zetten mensen toch al gauw ook vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de berichtgeving, zeker gezien het feit dat hij ook vindbaar is als journalist. Een beroepsmatige blunder dus!

En nee, hij is (nog) niet op zijn besluit teruggekomen, want in een tweet van 3 dagen geleden, bevestigd hij nog eens zijn uitschrijving:

@hoekwant precies. Geloven staat hier los van. Ik wil (al lang) niets met Vaticaan te maken hebben. Vandaar; site=handig voor uitschrijven.

Maar goed, dit artikel heeft niet de intentie om zich toe te spitsen op één persoon. Dat hij genoemd wordt, moet ook alleen gezien worden als voorbeeld van de algemene mediahype die ontstaan is op basis van een interpretatie van een toespraak. Het is opmerkelijk dat mensen kiezen voor een negatieve interpretatie over iets wat niet gezegd is.

In Amerika kunnen ze er ook wat van, en met name sites als ‘The Huffington Post‘ staan niet bekend vanwege hun feitelijke berichtgeving. Ze gaan wel vaker de mist in en worden daar met regelmaat op gewezen, zonder dat er feitelijk iets verbeterd.

Veel media haalden de woorden van de paus uit het verband van de toespraak en plaatsten ze in een andere context.

Dit is iets wat we steeds vaker zien gebeuren, maar het is schrijnend dat steeds meer journalisten niet de moeite nemen om het feitenmateriaal te onderzoeken, maar klakkeloos overnemen wat anderen schrijven. Het feit dat dit verklaarbaar is, maakt het nog niet juist. Onderzoek hoort een essentieel onderdeel te zijn van journalistiek werk, maar op dat onderdeel gaan journalisten steeds vaker de fout in.

Dat de feitelijk onjuist informatie dan ook nog eens de basis wordt van druk op de politiek is des te schrijnend, maar een excuus van de media zou van tijd tot tijd ook zeker op zijn plaats zijn! Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, dat is het probleem ook niet. Maar het niet toegeven van de fouten is kwalijk. Zeker voor media, omdat die een te belangrijke rol spelen in de beeldvorming van mensen. Eigenlijk kunnen zij zich geen fouten permitteren, maar het niet herstellen van fouten is een serieus kwalijke ontwikkeling!

Andere media & organisaties die in de artikelen onder de onderstaande links genoemd worden, en die zich hebben laten leiden door de ongefundeerde interpretatie, zijn:

  • Persbureau AP
  • The Huffington Post
  • NOS
  • nu.nl
  • RTL
  • COC
  • facebook*
  • Winfried Baijens

Ook prof. Peter Nissen word genoemd, maar hij trekt, als iemand met een hogere opleiding, een heel andere conclusie:

Trouw haalde in een artikel maandagmorgen prof. Peter Nissen aan, die de ophef rond de toespraak overdreven vindt. Volgens hem is de pauselijke toespraak een „theoretische exercitie over intermenselijke relaties” waarin de kwestie homohuwelijk niet in voorkomt. „De hype is ontstaan door een mogelijke interpretatie. Je kunt de tekst op deze manier lezen, maar dan zet je wel een aantal stappen verder dan de paus.” De uitspraken van de paus bevatten volgens de kerkhistoricus niets nieuws. „Dit ligt in de lijn van de traditie van de Rooms-Katholieke Kerk. Ook de voorgangers van de huidige paus vonden dit.”

Het is jammer te zien dat een organisatie probeert haar standpunt te propaganderen op basis van onjuist conclusies en kiest voor een negatieve interpretatie over iets wat helemaal niet gezegd word.

Dat er zo’n ophef ontstaat, dat de media er gretig op duiken, legt het zenuwachtige gedrag van de media, het COC en de homolobby bloot.

Gezien de feiten en de misplaatste ophef, die zelfs tot in de politiek doorgevoerd moet worden, willen wij media oproepen om nauwkeuriger onderzoek te doen voordat artikelen geplaatst worden.

Links naar de bronnen van dit artikel:

 

Eén antwoord op “Homobeweging voert propaganda zonder feiten”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *