'', "type" => 1, "text" => __('Nederlands (NL)', 'bverse-convert')); $bible_versions[] = Array("value" => 'NBG51', "type" => 0, "text" => __('NBG 1951-vertaling')); $bible_versions[] = Array("value" => 'NIV', "type" => 1, "text" => __('Engels (EN)', 'bverse-convert')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'AMP', "type" => 0, "text" => __('Amplified Bible')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'CEV', "type" => 0, "text" => __('Contemporary English Version (CEV)')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'CEVD', "type" => 0, "text" => __('Contemporary English Version (CEVD)')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'CEVUS06', "type" => 0, "text" => __('Contemporary English Version (CEVUS06)')); $bible_versions[] = Array("value" => 'ESV', "type" => 0, "text" => __('English Standard Version')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'GNTD', "type" => 0, "text" => __('Good News Translation (US Version)')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'KJVA', "type" => 0, "text" => __('King James Version with Apocrypha, American Edition')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'NABRE', "type" => 0, "text" => __('New American Bible, Revised Edition')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'NASB', "type" => 0, "text" => __('New American Standard Bible')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'NIV', "type" => 0, "text" => __('New International Version')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'NLT', "type" => 0, "text" => __('New Living Translation')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'NRSV', "type" => 0, "text" => __('New Revised Standard Version')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'RSV', "type" => 0, "text" => __('Revised Standard Version')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'RV', "type" => 0, "text" => __('Revised Version 1885')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'ASV', "type" => 0, "text" => __('The Holy Bible, American Standard Version')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'MSG', "type" => 0, "text" => __('The Message')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'WEB', "type" => 0, "text" => __('World English Bible')); $bible_versions[] = Array("value" => 'WMB', "type" => 0, "text" => __('World Messianic Bible')); $bible_versions[] = Array("value" => 'WMBBE', "type" => 0, "text" => __('World Messianic Bible British Edition')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'RVR1960', "type" => 1, "text" => __('Spanish (ES)', 'bverse-convert')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'DHH', "type" => 0, "text" => __('Biblia Dios Habla Hoy (sin notas ni ayudas)')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'DHH', "type" => 0, "text" => __('Dios Habla Hoy Versión Española')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'BHTI', "type" => 0, "text" => __('La Biblia Hispanoamericana (Traducción Interconfesional)')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'BTI', "type" => 0, "text" => __('La Biblia, Traducción Interconfesional (versión española)')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'BLP', "type" => 0, "text" => __('La Palabra (versión española)')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'BLPH', "type" => 0, "text" => __('La Palabra (versión hispanoamericana)')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'RVC', "type" => 0, "text" => __('Reina Valera Contemporánea')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'RVR1960', "type" => 0, "text" => __('Reina-Valera 1960')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'RVR95', "type" => 0, "text" => __('Reina-Valera 1995')); #$bible_versions[] = Array("value" => 'TLA', "type" => 0, "text" => __('Traducción en Lenguaje Actual')); Witteman: Hoe een dubbele leek toch een mening moet hebben - Eindtijd

Witteman: Hoe een dubbele leek toch een mening moet hebben

Spread the love

Eén van de grotere problemen die je op internet signaleert is dat iedereen een mening over alles schijnt te moeten hebben. Hoe aantoonbaar krom, onjuist, feitelijk onwaar en duidelijk gebaseerd op niets die mening ook is. TV-presentator Paul Witteman brengt die schrijnende verschijnsel nu op een nieuw dieptepunt.

Paul Witteman slaat plank mis in column over theologie en wetenschap
Paul Witteman (rechts), foto ANP

In zijn column waarin hij schrijft over de verhouding tussen theologie en ‘wetenschap’ maakt hij tenenkrommend duidelijk van geen van beide kaas te hebben gegeten. Oftewel: Hoe een leek toch een mening meent te moeten hebben.

Een en ander is mooi verwoord in een tegenreactie in het RD:

Men kan natuurlijk in God geloven, zo stelde Paul Witteman vorige week in een column in de Varagids, maar zulk geloof blijft buiten de kaders van serieus onderzoek. Theologie is dan ook geen wetenschap, want er valt geen nieuws in te melden aangezien haar uitgangspunt (God bestaat) onbewijsbaar blijft. Sterker nog: sinds de ‘echte’ wetenschappen –natuurkunde, biologie, en volgens Witteman ook wiskunde– meer en meer duidelijk maken over het ontstaan van de aarde en de mens, moeten de theologen weer bij nul beginnen, omdat de pijlers onder hun inzichten worden weggeslagen.

Nu is Witteman zelf bij mijn weten noch theoloog noch wetenschapper. Wat hij dus over de verhouding tussen die twee zegt, zegt hij als leek. Het is een interessante mening, maar meer ook niet – niet direct een visie die in het openbaar bespreking of bestrijding verdient. Het probleem is echter dat in onze mediacratie tv-presentatoren goeddeels de rol hebben overgenomen die priesters vroeger hadden: ze krijgen een dermate groot gezag toegemeten, dat velen hen ook grif geloven wanneer ze stellige uitspraken doen over onderwerpen waar ze toch echt niet voor hebben doorgeleerd. Ze hoeven er bepaald geen wetenschappelijk onderzoek naar verricht te hebben om toch erg serieus genomen te worden in wat ze erover te berde brengen.

De auteur haalt hier een heel interessant punt aan. Zelf voer ik regelmatig debatten over geloof, religie en dergelijke op internet, dus ik snap wel waar deze opmerking van Witteman vandaan komt, maar deze is inderdaad allesbehalve wetenschappelijk en een typische leken opmerking.

De claim dat de wetenschap meer en meer duidelijk maakt over het ontstaan van de aarde en de mens, en dat daardoor theologen opnieuw zouden moeten beginnen is een al zeker vijftig jaar rondwarend sp(r)ookje, omdat deze bewering door geen enkel wetenschappelijke feit word ondersteund. Het is nu niet de bedoeling om die discussie hier voor de zoveelste keer opnieuw te beginnen, dus ik zet het hier nu ook even als stelling neer, waarvan u rustig aan kunt nemen dat ik die, indien nodig, kan onderbouwen.

Wat Witteman dus laat zien is dat hij zeker niet op de hoogte is van laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, maar put uit gedane populistische opmerkingen uit het verleden. En was Witteman niet nu net één van de mensen die zogenaamd zo fel tegen populisme was?

Verder verwijs ik graag naar de rest van dit opiniestuk op de site van het Reformatorisch Dagblad

Bron

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.