Occultisme nee! Jezus ja!

Spread the love

Was de titel van een foldertje wat ik tijdens het opruimen tegenkwam. Het geeft een beknopte uitleg over het waarom ‘nee’ tegen occultisme en ‘ja’ voor Jezus

We worden overspoeld met occultisme. Enkele jaren geleden was het liedje ‘Waterman’ een tophit. De waterman is een van de tekens van de dierenriem. Soms zegt men van een artiest “Hij is een stier”.  Iedereen begrijpt dat je daarmee bedoelt dat hij onder dat sterrenbeeld geboren is. Tekens van de dierenriem komen we als hangertjes, broches en andere sieraden tegen. Er zijn zelfs recepten die je bij een bepaalde stand van de sterren moet klaarmaken. Er zijn heksen, geestenoproepers, hypnotiseurs, parapsychologen en satanisten.

 

Je zou deze dingen niet verwachten  in de harde, materialistische tijd waarin we leven. Maar een mens zoekt het bovennatuurlijke altijd weer. En hij weet niet aan welke gevaren hij zich bloot stelt. Even een duik in de geschiedenis. In Genesis 11;1 wordt ons verteld van de bouw van de ’toren van Babel’. Vanaf die toren bestudeerden de Chaldeeërs de loop van de sterren. Dat is op zichzelf niet alarmerend. Maar men ging aan die sterren allerlei macht toekennen. Men ging ze eigenlijk als afgoden dienen. Ten tijde van Daniël (Dan. 2:28(, zien we dat sterrenwichelaars raad moesten geven aan de koning.

God verbiedt duidelijk en streng alle contact met occulte praktijken. Deuteronomium 18:10-12 zegt:

Onder u zal niemand worden aangetroffen die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen of tovenaar, geen bezweerder, niemand die de doden raadpleegt. Want een ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel

In Jesaja 8:19-22 lezen we iets over het geloven in de horoscoop. De profeet beschrijft wat de gevolgen hiervan zijn: geestelijke verwarring, wanhoop en duisternis. Er kunnen misschien wel interessante dingen over iemands karakter uit de horoscoop worden afgeleid, maar het is niet waar dat ons lot van de sterren afhangt. Geschapen dingen bepalen niet onze toekomst, maar onze eigen vrije keus.

In onwetendheid heeft men via een magnetiseur of een spiritist contact gehad met het rijk van satan. Meestal heeft dat onrust tot gevolg, slapeloosheid, angsten, depressies, enz.

De diepe achtergrond waarom men bezig is met occulte dingen is omdat men honger heeft naar een levende en almachtige God. Als de jeugd zich overgeeft aan allerlei oosterse religies is het omdat men op zoek is naar innerlijke vrede, naar harmonie. Maar occultisme brengt surrogaat. Efeze 1:7 zegt

En in Hem (Jezus) hebben we de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van overtredingen

Als u werkelijk vergeving en vrede zoekt is die beschikbaar door het wonder van Jezus’ dood aan het kruis. Als u verlangt naar een levensdoel, een gevoel van geborgen zijn, ga dan naar de God die u vanaf uw geboorte kent en u liefheeft. Als u verlangt naar sensatie, maar iets dat bovennatuurlijk is, ga de Heer Jezus dan dienen, en u zult wonderen beleven. Lees maar in de Bijbel God wonderen doe, en hoe Hij nog steeds dezelfde is.

We hebben de wijsheid van de moderne Chaldeeën, tovenaars en sterrenwichelaars niet nodig. De Heilige Geest geeft meer wijsheid en inzicht dan zij allemaal. Heus, occulte dingen surrogaat. Het ware echte bovennatuurlijke leven vind je als je Jezus toelaat in je hart.

Benedictus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *