Tekenen van de eindtijd

Spread the love

We hebben een aantal kenmerken van de eindtijd als categorieën ingesteld. Ton Nennie belicht een aantal tekenen van de eindtijd met betrekking tot Israël en het Joodse volk. Uiteraard zijn er veel meer, maar dit zijn een aantal duidelijk herkenbare tekenen.

Als we praten over Israël, dan praten we al snel over profetieën. Eén van de profetieën die God voor Israël heeft gegeven is

De vreemdeling, Israël, de vreemdeling zal je muren herbouwen

Deze profetie is in werkelijkheid gebeurd. De Turken hebben een paar honderd jaar geleden de vijf kilometer stadsmuur van Jeruzalem herbouwd. De Jordaniërs hebben later nog een paar binnenmuurtjes herbouwd, maar feit is dat vreemdelingen de muren herbouwd hebben.

Een andere opmerkelijk feit is de vervulling van de profetie dat de Gouden Poort (Oostpoort) gesloten zal blijven totdat de Messias komt en door die poort de stad Jeruzalem in zal trekken. (Ezechiël)

Bij de herbouw van de muren heeft de Turkse sultan om heel andere redenen besloten om deze poort te sluiten, en tot op de dag van vandaag is deze poort inderdaad gesloten!

Bekende punten die mensen vaak noemen als er gevraagd wordt wat de typerende kenmerken van de eindtijd zijn, zijn vaak ‘oorlogen, geruchten van oorlogen, natuurrampen, tijd van egoïsme, en dergelijke’. Maar honderden jaren geleden werden deze teksten door mensen wereldwijd ook al herkend en ten tijde van de eerste en tweede wereldoorlogen waren de tekenen van oorlog bijna tastbaar in ieders leven aanwezig.

En toch was dat de eindtijd nog niet, hoewel mensen riepen dat het de eindtijd wel moest zijn omdat de tekenen zo duidelijk aanwezig waren.

De uitspraak “We leven in de tijd van Noach” wordt door de meeste mensen ook erkend. De perversiteit grijpt om zich heen en voor veel mensen is de grens allang overschreven. Maar kan het nog erger worden? Ja hoor, het kan nog veel erger worden. De perversiteit en schaamteloosheid nemen wel toe en, zoals in hedendaagse profetieën is voorspeld doet inmiddels de volgende stap in de “seksuele opvoeding” van jonge kinderen zijn intrede in het onderwijs. Maar diezelfde profetie leert ons dat er nog ergere dingen zullen gaan gebeuren op dit gebied voordat het einde daar is, dus we leven mogelijk wel in de eindtijd, maar we zijn er nog niet.

Een andere bekende is dat Gods Woord in elke taal verspreid zal zijn voor het einde daar is. Wycliffe stelt dat dat over ongeveer 20 jaar gerealiseerd zal zijn. Dat is een bijzonder teken dat we dicht bij het einde zijn.

 

Zijn er ook tekenen die vermeld worden voor de eindtijd in Gods Woord die nog niet eerder zijn gebeurd?

 

Het Joodse volk is diverse keren verspreidt over een deel van de wereld of zelfs over de hele wereld, maar God beloofd elke keer dat Hij het volk terug zal verzamelen in Israël.

Jes. 43:5

Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde,

In Ez. 39 zegt de Bijbel zelfs dat God niemand achter zal laten.

Een andere bijzonderheid is dat het Joodse volk als enige volk over de hele wereld verspreidt zijn en nog steeds als volk herkenbaar is.

 

Het ontstaan van de natie Israël
Meer dan 2000 jaar zijn er vreemde overheersers geweest en hebben de Joden geen eigen natie gehad. De afgelopen 2000 jaar is het lang bezet gebied en zijn er meerdere bezetters geweest. Nooit heeft één van deze overheersers er een natie van gemaakt, en nooit heeft één van deze overheersers Jeruzalem uitgeroepen tot hoofdstad.

Al voordat Israël onder Brits mandaat kwam te vallen (1920) werd in 1917 de zogenaamde Balfourverklaring geschreven waarin de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken aan de Zionistische Wereldorganisatie schrijft dat de Britse regering zich alle moeite zal getroosten om medewerking te verlenen bij het tot stand komen van een ‘nationaal tehuis voor het Joodse volk’.

Veel tegenstanders van het huidige Israël menen dus ten onrechte dat Israël na de tweede wereldoorlog als een soort goedmakertje aan de Joden is gegeven, maar in feite stond de komende oprichting van de Joodse staat al in 1917 in de steigers.

De Joden hebben deze belofte van God altijd vastgehouden en zeiden met het Pesach altijd tegen elkaar:

Volgend jaar in Jeruzalem

 

De woestijn zal bloeien als een roos
Mark Twain, een bekend wereldreiziger, beschreef de situatie van Israël na zijn bezoek 1867 en schreef dat hij verbijsterd was. Waar hij ook keek, hij zag nergens een boom, struik, geen stad, geen dorp. Alles lag er verwoest en verlaten bij.

De afgelopen decennia zijn wonderen gebeurd in Israël. De Joden hebben voor veel geld waardeloze grond gekocht van Arabieren. TNO heeft bodemonderzoek gedaan en die kwamen tot de conclusie dat de Joden dom waren geweest en dat ze niets met de grond zouden kunnen. Toch bloeit de woestijn op dit moment inderdaad als een roos en de grond is vruchtbaar en geeft overvloedige oogst.

We kunnen hier dus duidelijk God’s Hand in herkennen. Menselijk gezien is hetgeen in Israël gebeurd amper mogelijk. Waar eens kale woestijn was, staan nu bossen, liggen landerijen en is vruchtbare grond.

Een bijkomend wonder is dat de Israëlische economie in staat blijkt te zijn de enorme toestroom van Joden die Aliyah maken aan te kunnen. Dit is economisch gezien, zeker in de tijd van crisis een opmerkelijk iets.

 

Het opbouwen van de ruïnesEr zijn in Israël geen ruïnes meer. Alle woningen zijn herbouwd. Er zijn, net als in Nederland, wel een aantal ruïnes en archeologische vindplaatsen die vanuit geschiedkundig oogpunt in stand worden gehouden, maar alle huizen zijn opgebouwd en er is veel nieuwbouw.

Bij de herbouw van Hurva synagoge zeiden de Joden:

Dit is de laatste ruïne die herbouwd is

Deze Hurva is tot twee keer toe verwoest, de laatste keer door de Jordaniërs, maar hij is nu precies zo nagebouwd als hij vroeg was.

 

Dit zijn een paar tekenen, niet alle, die wat minder bekend zijn, maar die duidelijk maken in welke tijd wij leven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *