Nieuw atheïsme

Spread the love

Richard Dawkins heeft om het atheïsme nieuw leven in te blazen ooit de term ‘New Atheism’ bedacht. Veel was er niet nieuw, het was feitelijk een nieuwe naam voor een bestaande religie.

Vandaag een artikel van Sanctuary International over dit verschijnsel

De hele discussie over God gaat nu al eeuwen door. Mensen schrijven al heel lang boeken over dit onderwerp. Maar waarom trekken die boeken opeens zoveel aandacht? Waarom spelen de vragen over God opeens zo’n grote rol in de samenleving? De belangrijkste reden is een historische gebeurtenis die we ons allemaal nog levendig kunnen herinneren.

In september 2001 vond er een serie gecoördineerde zelfmoordaanslagen plaats tegen doelen in de V.S. – gebeurtenissen waar nu met een eenvoudig “9/11” naar gerefereerd wordt. Deze gebeurtenissen baanden de weg voor een beweging die we kennen als ‘Nieuw Atheisme’. Na 9/11 leken hun argumenten dat religie gevaarlijk en irrationeel zou zijn opeens zowel aantrekkelijk als cultureel aannemelijk.

Met name vier mensen trokken de aandacht van de media met hun boeken:

  • Sam Harris met “The End of Faith” (2004)
  • Richard Dawkins met “The God Delusion” (2006)
  • Daniel Dennett met “Breaking the Spell” (2006)
  • Christopher Hitchens met “God Is Not Great” (2007)

Hitchens overleed in 2011 helaas aan kanker. Deze schrijvers staan nu bekend als ‘De vier ruiters’. Ze zijn, in veel opzichten, de leiders van het ‘Nieuwe Atheisme’. In het bijzonder Dawkins, die de meeste boeken verkocht heeft.

Ze gebruiken veel slogans zoals ‘Religie vergiftigd alles’ en ‘door-de-wol geverfde gelovigen zijn immuun voor argumenten’.  Deze slogans trokken media-aandacht omdat er makkelijk pakkende koppen van te maken zijn. Maar ze zijn niet geschikt voor serieus debat. De ‘Nieuwe Atheisten’ stellen een paar serieuze vragen! Ze beargumenteren vol passie waarom zij geloven dat God irrationeel is. Veel mensen, waaronder ik zelf, vinden hun argumenten uitermate zwak en ontberen ondersteunend bewijsmateriaal.

Ze hebben geprobeerd om een nieuwe ‘Verlichting’ tot stand te brengen, maar zo langzamerhand is wel duidelijk dat ze daarin volkomen gefaald hebben. God speelt nog steeds een grote rol in de samenleving. In feite is het nooit makkelijker geweest om met mensen over God te praten dan op dit moment. Daarom wil ik de ‘Nieuwe Atheisten’ bedanken voor het aanzwengelen van het debat.

De ‘Nieuwe Atheisten’ noemen ons dom en irrationeel. Helaas hebben we ook van Christenen veel haat gezien richting hen. Daarom wil ik u er aan herinneren om geen vuur met vuur te bestrijden. We moeten hen bij de hand nemen en laten zien waarom geloof in God volkomen rationeel is. Maar dat moeten we met liefde en vriendelijkheid doen. Laten we ze niet veroordelen. In plaats daarvan moeten we bidden dat God hen de ogen wil openen en ons helpen om hen richting de waarheid te leiden.

Ik weet dat ik geen enkel argument heb gegeven waarom ik geloof dat zij op een aantal punten volkomen fout zitten. Dit is meer een introductie tot het ‘Nieuwe Atheisme’. Maar in de komende artikelen zal ik laten zien hoe zij tegen bepaalde dingen aan kijken en daar mijn reactie op geven. Het doel van mijn schrijven is eenvoudigweg om je te laten zien dat je niet bang hoeft te zijn voor de ‘Nieuwe Atheisten’. Het enige nieuwe aan hen is hun retorieke, agressieve manier van beargumenteren. Ze hebben geen nieuwe argumenten en ze hebben geen nieuw bewijs wat het atheïsme ondersteund. Of zoals Michael Ruse (die zichzelf omschrijft als “harde kern Darwinist”) het zegt

The God Delusion makes me embarrased to be an atheist
Als atheïst schaam ik me voor “God als misvatting”

Maar het ‘Nieuwe Atheisme’ heeft ons ook geleerd dat we bereid moeten zijn om de volgende uitdaging tegen het Christendom aan te gaan. Broeders en zusters, we hebben geen reden om bang te zijn!

Als één van de argumenten van de ‘Nieuwe Atheisten’ u zorgen baren, laat me dat dan weten. Ik zal er met plezier over schrijven. Stuur me uw gedachten (in het engels) naar sanctuaryapologetics@gmail.com. Laat me weten wat u denkt.

Bron: Thomas N. Pedersen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *