Mattheus 23:3,4

Spread the love

Atheïsten claimen dat de Bijbel niet klopt en één van de ‘bewijzen’ die zij daar voor aanvoeren is de tekst uit Mattheüs 23:3,4:

Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan …

Volgens de atheïstische visie zou Jezus hier gezegd hebben dat Hij tijdens het leven van de toen levende generatie terug zou komen, maar is dat zo?

Waar men, voor het gemak, aan voorbij gaat, is het feit dat het Griekse woord wat hier vertaald is met ‘geslacht’ in het Nederlands een algemene en nogal onbestendige betekenis heeft. In eerste instantie betekende het veel meer een toekomstige generatie dan de vorige generatie.

Lance Lambert legt uit:

Later kreeg het de betekenis van gezin, dus een generatie, of wel een groep mensen die in dezelfde tijd zijn geboren. Het woord heeft ook de ruimere betekenis van het woord “ras”, dat slaat op mensen van dezelfde afkomst.

Hiermee is dus al overduidelijk dat de atheïstische aantijging nergens op gebaseerd is. Het is een klassieke misleiding om de betekenis van woorden te veranderen en daar vervolgens mee aan de slag te gaan, maar dat is natuurlijk geen verantwoorde manier van kritiek leveren. Het getuigt slechts van gebrek aan kennis.

Er zijn verschillende manieren van uitleg mogelijk, maar duidelijk is dat de atheïstische geen stand kan houden, tenzij je er voor kiest om een duidelijk verkeerde vertaling te gebruiken.

Als we uitgaan van de oorspronkelijke betekenis van het woord, een toekomstige generatie, dan is gelijk duidelijk dat Jezus het niet gehad kan hebben over de generatie die toen leefde. Kijken we verder naar wat de Bijbel zegt over de wederkomst, dan wordt dat verder duidelijk doordat er gesproken wordt over de generatie die leeft ‘wanneer de vijgeboom weer uitbot en bladeren krijgt’. Volgens de gangbare uitleg zou dat de generatie kunnen zijn die de herschepping van het Joodse volk meemaakt. Velen leggen dat uit als de heroprichting van de Joodse staat, maar daar zijn ook wat vraagtekens bij, dus ik ben even voorzichtig met het trekken van conclusies. In samenhang met de andere tekenen van de tijd waarin wij leven maakt het echter wel duidelijk dat de wederkomst niet lang op zich zal laten wachten, maar het is volgens mij aannemelijker om in decennia dan in jaren te denken.

Kiezen we echter voor de vertaling met de ruimere betekenis “ras”, dan is het probleem helemaal opgelost, want daarmee worden de diverse uitleggingen die nu de rondte doen in één keer allemaal omvat. Het Joodse volk als ras bestaat nog steeds, en dat ras zal ook geenszins voorbij gaan voordat de Here terugkomt. Bovendien heeft dit ras de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70 meegemaakt.

De Bijbel geeft vaak ook profetieën die in meerdere stappen vervuld worden. Tussen het eerste deel van de vervulling en het tweede deel kan soms een lange tijd zitten. Dit inzien vergt nogal wat Bijbelkennis, en die kennis kunnen we van atheïsten niet verwachten.

Lance Lambert kiest zelf voor een derde uitleg waarbij de verschillende betekenissen van het woord gecombineerd worden.

De generatie die leefde in de tijd van Jezus heeft de vernietiging van de Tempel en Jeruzalem meegemaakt. Zoals Jezus voorspelde bleef er inderdaad niet geen steen op de andere. Daaruit de conclusie trekken dat dan ook de wederkomst binnen die generatie plaats zou vinden is een verkeerde conclusie, want het geslacht bleef in de diaspora bestaan, en bestaat nog steeds! Het Joodse volk heeft niet alleen overleefd, het heeft getriomfeerd. Uit alle naties waaronder ze verstrooid werden, komen ze nu terug naar Israël en de Joodse staat is herrezen uit haar as en Jeruzalem is opnieuw de hoofdstad van die staat geworden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *