Anglicaanse kerk verwatert doop

Spread the love

De Anglicaanse oud-bisschop van Rochester, Michael Nazir-Ali, heeft ernstige kritiek geuit op een nieuw doopformulier in de Engelse staatskerk.

Het nieuwe doopformulier is bedoeld om het voor moderne ouders begrijpelijker te maken, maar de oud-bisschop zegt dat het een van de vele manieren is om de christelijke leer van al haar kernwaarden te ontdoen. We kunnen wel iets leren van de kritiek van Nazir-Ali.

In het originele doopformulier wordt aan de ouders gevraagd:

Weerstaat u de duivel en alle rebellie tegen God?

De ouders zeggen dan:

Ik weersta hen.

De volgende vraag luidt:

Bekeert u zich van zonden die ons scheiden van God en onze naaste?

Waarop de ouders antwoorden:

Ik bekeer me er van.

In het nieuwe formulier wordt geen enkele melding gemaakt van de duivel of van zonde. Meer als een advies dan als een plicht wordt nu gezegd:

Weersta het kwaad in al zijn vormen, met al zijn lege beloftes

Er zijn al veel Engelse kerken die de nieuwe formulering gebruiken.

 

Nazir-Ali zegt:

In plaats van een heldere uitleg te geven over de betekenis van de doop en wat de diverse onderdelen van de doopdienst inhouden, heeft men het nu verwaterd en ontdaan van zijn basiselementen.

Misschien toch iets ter overdenking voor evangelische christenen die gewend zijn volwassenen te dopen. Soms lijkt die doop meer op het feestje van de dopeling dan op de begrafenis van de zonder. Het is nog altijd een publiek getuigenis van een dramatische gebeurtenis, waarin de duivel en de zonde letterlijk de verdrinkingsdood sterven. Na de doop mogen we satan als een overwonnen vijand in Jezus’ Naam de deur wijzen. Pas op dat bij ons doop niet verwatert.

Bron: Opwekking 584 februari 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *