Presbytarian Church USA overweegt “Israël” uit gebeden te schrappen

Spread the love

Weer kerk die weg volledig kwijt is. Dit soort dingen past keurig in de tijd waarin we leven, de grote afval is begonnen

Er werd ook over een andere kwestie gestemd, die het niet gehaald heeft, maar de reacties geven aan dat men het erg serieus nam. Men overwoog:

  1. onderscheidt te maken tussen de Bijbelse termen die refereren aan het oude land Israël en de moderne politieke staat Israël;
  2. educatieve materialen te ontwikkelen, met hulp van onze Presbyteriaanse seminaries, voor leken, kerkmuzikanten, aanbiddingsleiders en christelijke onderwijzers over het onderscheidt tussen het “oude Israël/moderne Israël”; en
  3. onze oecumenische partners op de hoogte te stellen van deze actie, zowel nationaal als wereldwijd, in het bijzonder binnen Israël en Palestina

Deze resolutie is tot stand gekomen naar aanleiding van een open brief van een Amerikaans-Palestijnse presbyteriaan, die ouderling is, naar de verantwoordelijken voor de publicatie van “Glorie van God, De Presbyteriaanse Hymne, 2013”, die een verzameling hymnes bevat onder de ‘ongemakkelijke’ kop “God’s convenant met Israël”.

Omdat ik een Palestijnse christen ben, heb ik moeite met het woord “Israël” in “God’s convenant met Israël”. Er is mij altijd verteld dat wat met “Israël” bedoelt wordt het Bijbelse Israël is, en niet het moderne Israël; maar weten alle christenen dat?

Bron: the algemeiner beta

Reactie redactie:
Wij zijn zelf in Palestijnse gebieden geweest en hebben met christenen ter plaatse gesproken. Er is in een bepaalde streek maar één kerk waar zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt geleerd. Deze voorganger ondervindt strijd van zowel moslims als ‘christenen’, want in de overige kerken wordt alleen het Nieuwe Testament onderwezen en wordt het Oude Testament beschouwd als afgedaan. Als u een klein beetje op de hoogte bent van het Nieuwe Testament weet u dat daar zo vaak naar het Oude Testament verwezen wordt dat je dat niet zo maar kunt schrappen.

Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament wordt duidelijk geleerd dat God Israël in het laatste der dagen zal herstellen en het Joodse volk terug zal brengen naar Israël. De woestijn zal bloeien als een roos, en dat zie je ter plaatse met eigen ogen! Dit zijn slechts twee van de vele profetieën over Israël die duidelijk bezig zijn om vervuld te worden.

We hebben ter plaatse kunnen zien en horen hoe Palestijnse christenen misleid worden met een valse leer die deze profetieën buiten beschouwing laat. Er zijn gelukkig ook andere verhalen, van zowel moslims als christenen die wel liefde voor het Joodse volk krijgen en zich daadwerkelijk inzetten voor vrede in de regio. Het is soms frustrerend om te zien hoe deze hardwerkende, liefdevolle mensen tegen worden gewerkt door haatpreken van ‘christelijke’ leiders, imams, en wij in het westen worden misleid door eenzijdige berichtgeving van de misleidde media.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *