Heftig preekje

Spread the love

De zondagmorgen was aangebroken waarop ds. Jeremiah Steepek voor het eerst voor zou gaan in zijn nieuwe Gemeente. Maar die ochtend deed hij iets aparts. Hij besloot wat eerder te gaan en zich te verkleden als zwerver. Hij wilde weleens weten hoe zijn nieuwe Gemeente daarop zou reageren

Steepek liep als zwerver rond de kerk, terwijl de kerkgangers naar binnen stroomden voor de samenkomst. Slechts drie van de enkele duizenden kerkgangers begroetten hem.

Hij vroeg aan kerkgangers die hem passeerden om wat geld om voedsel te kunnen kopen. Maar niemand gaf hem iets. Toen de samenkomst op het punt stond te beginnen, liep hij de kerk binnen en ging op de voorste bank zitten.

De koster kwam direct naar hem toe en vroeg of hij alsjeblieft achter in de kerk plaats wilde nemen. Hij gehoorzaamde de koster en groette de mensen die hij passeerde vriendelijk. Maar niemand groette terug. Hij kreeg alleen veroordelende blikken.

Op de achterste bank wachtte hij rustig tot de dienstdoende ouderling de nieuwe predikant uitnodigde. Vol verwachting keek de Gemeente om zich heen. Toen stond de als zwerver vermomde predikant op en liep langzaam naar voren, naar het podium. De Gemeente was geschokt. Wat? Is hij onze nieuwe predikant?

Ds. Steepek keek zijn nieuwe Gemeente indringend aan en opende zijn Bijbel bij Matteüs 25:33-46, het gedeelte waarin Jezus spreekt over Zijn wederkomst, en het oordeel uitspreekt over degenen die Hem wel of niet hadden herkend in de arme, de zieke, de gevangene, de dakloze. Na deze woorden keek de dominee in zwerverskleren de Gemeente opnieuw aan en vertelde hun alles wat hij die ochtend voor de kerkdienst had meegemaakt. Veel aanwezigen begonnen te huilen. Ze bogen hun hoofd en schaamden zich.

Toen zei hij:

We hebben hier vanmorgen een bijeenkomst van mensen, maar is dit de kerk van Christus? De wereld heeft genoeg mensen, maar niet genoeg discipelen van de Here Jezus. Wanneer wordt u waarlijk een discipel van Hem?

Ds. Steepek beëindigde de dienst en beloofde de volgende zondag verder te gaan met dit thema.

Bron: Opwekking 584, februari 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *