President Abbas in Nederland

Spread the love

President Abbas stimuleert nieuw dieptepunt in anti-Joodse ophitsing en geweldsaansporingen – veroordeling door Europa blijft nog uit.

Donderdag bezoekt de Palestijnse president Abbas Nederland en premier Rutte. Dat is een uitgelezen kans om president Abbas aan te spreken op zijn centrale rol in de huidige terreurgolf in Israël.

Zo doceerde in een islamitische les op 16 oktober j.l. vanaf de Tempelberg imam sjeik Khaled Al-Mughrabi dat het volgens de islamitische leer noodzakelijk is dat de Joden worden uitgeroeid.
Vervolgens zouden de moslims dan gelukkig worden.
Ook leerde hij zijn volgers dat als de Joodse Tempel zou worden herbouwd, de Joden daarin de duivel gaan aanbidden.

Dat Al-Mughrabj mag preken in de moskee op de Tempelberg (de heiligste plek van het jodendom, maar ook heilig in de islam) betekent dat de sjeik benoemd is en onder toezicht staat van de Palestijnse Autoriteit van president Abbas.

Deze islamitische haatcampagne is een nieuwe stap in het door de Palestijnse leiding gecreëerde klimaat van geweld en haat tegen Joden, wat resulteerde in de huidige geweldsgolf. 
Helaas staat Europa er wat betreft het veroordelen van de recente anti-Joodse leugens en geweld er slechter voor dan in 1938, toen dit wel nog breed werd veroordeeld.

 

Haatcampagne

Hamas roept al jaren op om de Joden uit te roeien (klik voor voorbeeld).
Er is dus heel weinig verschil meer tussen Hamas en de Palestijnse autoriteit.

 

Al bijna honderd jaar

Al bijna honderd jaar worden de islamitische massa’s opgehitst met de leugen dat de Joden iets aan de Tempelberg zouden willen veranderen, om te bereiken dat Joden worden aangevallen.
In 1929 werden zo al 133 Joden vermoord.

Dat was op aanstichten van de beruchte eerste Palestijnse leider, de grootmoefti van Jeruzalem Al-Hoesseini. Hij kreeg geld en wapens van nazi-Duitsland (bron: Wikipedia). Volgens de befaamde oriëntalist Bernard Lewis drong hij al in de jaren dertig bij het nazi-bewind aan op de Endlösung, “the final solution of the Jewish problem” (in zijn boek uit 1999: ‘Semites and Anti-Semites: An Inquiry Into Conflict and Prejudice’, zie afbeelding hieronder).
Ook in 1938 werd de recent door Al-Mughrabi gedoceerde fabel over de Tempelberg verspreid. Toen werd die nog weersproken en veroordeeld door de Europese politiek en media (zie afbeelding hieronder). Nu gebeurt dat nauwelijks.

De Verenigde Staten hebben 22% gekort op de financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit, mede vanwege de ophitsing.

Het is hoog tijd dat Europa en Nederland nu ook hun afkeuring laten blijken.

Palwatch

 

Klik hier voor de beelden van de islamitische les vanaf de Tempelberg en de vertaling daarvan.

Fragment boek Bernard Lewis

Fragment boek van Bernard Lewis uit 1999:

‘Semites and Anti-Semites: An Inquiry Into Conflict and Prejudice’.

No jewish designs

Ook in 1938 werd deze fabel verspreid.

Toen werd die weersproken en veroordeeld door de Europese politiek en media.

Bron: Nieuwsbrief Likoed Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *