Geestelijke zelfmoord: Europese kerken verkopen hun ziel aan islam

Spread the love

In een tijd waarin Christenen in het Midden-Oosten worden gemarteld, onthoofd en gekruisigd omdat zij Jezus niet verloochenen, verwerpen Christenen – of moet ik zeggen zogenaamde Christenen – in Europa de grote opdracht en verwijderen het kruis (letterlijk!) om vrede met moslims te sluiten.

Wat voor gekte is dit?

Vorige maand heeft de bisschop van Stockholm in Zweden “aan een kerk in haar bisdom voorgesteld om alle tekens van het kruis te verwijderen en markeringen te plaatsen die de richting van Mekka aangeven in het voordeel van moslim aanbidders”.

Zoals vermeld op Breitbart.com, “wilde zij moslim bezoekers aan de kerk ‘engelen’ noemen, gebruikte de bisschop later haar officiële blog om uit te leggen dat het verwijderen van christelijke symbolen uit de kerk en het gebouw voor te bereiden voor moslim gebed, de priester geenszins minder een verdediger van het geloof maakt. Integendeel, dit niet doen zou iemand vijandig maken tegenover andere geloven”.

Is het verbazingwekkend dat deze “christelijke” leider, Eva Brunne, in 2009 het nieuws haalde omdat zij de eerste beroepen openlijk lesbische bisschop van de Kerk van Zweden was?

Met gegronde reden heeft Pamela Geller verklaard:”Zweden heeft zich zonder een schot te lossen overgegeven. Ze hebben verloren. Zweden offert zijn eigen nalatenschap op om zich aan te passen aan immigranten die niet zo gastvrij zullen naar autotochtone niet-moslim Zweden. De bisschop plaveit de weg voor de islamisering van Zweden.”

Maar dit was geen op zichzelf staand incident.

In Duitsland heeft een “evangelische priester aangeboden om zijn parochiekerk beschikbaar te stellen als woningen voor immigranten, maar zal zoveel mogelijk aangebrachte elementen, waaronder alle christelijke symbolen, verwijderen om hun comfort te verzekeren.” Merk op dat in Duitsland “evangelisch” hetzelfde betekent als PKN.

Het is duidelijk dat deze kerk het echte christendom al uit zijn ziel heeft verwijderd, zoals op de site van de kerk vermeld:”Vluchtelingen welkom … wij zijn allemaal burgers met de heiligen en leden van het huisgezin van God”.

Dus, moslims die Allah Akbar roepen en gewelddadig verklaren dat Jezus niet de Zoon van God is, horen tot dezelfde geestelijke familie als christenen die verklaren dat Jezus Heer is en die Zijn dood en opstanding vieren.

Dit is absolute theologische nonsens en maakt het kruis volslagen belachelijk.

Maar het wordt nog erger.

Zoals vermeld op Religion News Service, “Eén van Duitslands grootste regionale protestantse kerken is onder vuur van andere christenen komen te liggen omdat zij zich uitspraken tegen de pogingen om moslims te bekeren nu tienduizenden vluchtelingen uit de islamitische wereld het land binnenstromen.”

Ja, het is tijd om de grote opdracht overboord te gooien.

En dit was een zorgvuldig doordachte strategie, weergegeven in een nieuwe omschrijving van de visie waarin de “Evangelische kerk in het Rijnland zegt dat de passage in het Evangelie van Mattheüs bekend  als de ‘grote opdracht’ – “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes” – niet betekent dat christenen moeten proberen om anderen tot hun geloof te bekeren.”

Kunnen ze zelf geloven wat ze geschreven hebben? Realiseren zij zich niet dat de enige reden waarom er christendom in Duitsland (of welk deel van de wereld dan ook) is, omdat iemand de boodschap naar dat land of die mensen heeft gebracht, soms ten koste van het leven van de boodschapper zelf?

Realiseren zij zich niet dat, als christendom geen zendingsgeloof zou zijn, het helemaal geen geloof is, en dat Jezus ons naar de wereld stuurt om ‘de verlorenen te zoeken en te behouden’, Hij Zelf ook zo in de wereld is gekomen? Zoals David Livingstone ooit zei:”God had één Zoon en Hij maakte Hem zendeling.”

En toch betwist deze blasfemische visie, getiteld “Pelgrim Samenkomsten en Getuigen in Dialoog met Moslims”, dit, en argumenteert: “Een strategische missie naar de Islam of het ontmoeten van moslims om hen te bekeren bedreigt de sociale vrede en is in tegenstelling met de geest en het mandaat van Jezus Christus en wordt daarom krachtig afgewezen”.

Dit maakt niet alleen het bloed van Jezus dat op het kruis heeft gevloeid belachelijk. Het maakt ook het bloed van onze broeders en zusters dat gevloeid heeft in de moslimlanden, toen zij hun leven aflegden om hen met het goede nieuws te bereiken, belachelijk.

Het is ironisch dat, terwijl deze Europese kerken hun ziel verkopen om vrede met de islam te sluiten, er een bericht verscheen waarin staat dat “Een moslim verstoorde kinderdoop in een kerk door de sacristie binnen te rennen met de koran in zijn hand, schreeuwend dat Allah de enige echte god is”.

Een bekende uitspraak van Oswald Smith is dat de kerk die niet evangeliseert fossiliseert. De werkelijkheid is dat deze kerken de grote opdracht al jaren geleden op hebben gegeven, en niet meer zijn dan fossielen van het geloof.

Hun blasfemische acties van vandaag de dag zijn niet meer dan een eenvoudige reflectie van de vroegere dood van hun geest. Ze hebben niet meer recht om kerk te worden genoemd dan ISIS barmhartig mag worden genoemd.

Moge God een krachtige, getuigende kerk in Europa oprichten voor het te laat is, en moge Hij kracht geven aan degenen die nog steeds sterk staan in het midden van de huidige ontrouw.

Bron: Charisma News

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.