Huffington Post wil Christendom en Islam samen voegen

Spread the love

Het idee dat christenen en moslims een nieuwe eenheid kunnen vormen, de ultieme droom van zowel Rick Warren als Paus Francis, staat bekend als het demonische verzinsel Chrislam. Hieronder laten we, met dank aan onze vrienden van Jihad Watch, de verzen in de Koran zien die spreken over dingen gerelateerd tot het Christendom en de Bijbel.

Ten diepste wijst de Islam elke pijler van het Christelijk geloof af.

chrislam

Huffington Post roept christenen op om Mohammed als profeet te erkennen

“Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige?” 2 Corinthians 6:14,15 (NBG)

Het liberal manusje van alles wannabe nieuws vod de Huffington Post heeft vorige maand een artikel gepubliceerd met als inhoud waarom het tijd is voor het Christendom om zich samen te voegen met Islam.  Auteur Ian Mevorach heeft er dit over te zeggen:

“De meerderheid van de christenen houdt nog steeds vast aan een fundamentele islamofobische houding over Mohammed. Dus ik geloof dat het hoog tijd is dat vredestichtende christenen om deze positie frontaal aan te vallen. Het veranderen van ons beeld over Mohammed – zodat we hem kunnen erkennen als een echte profeet in plaats van hem negatief te benaderen als een valse profeet, zou christenen effectief beschermen tegen islamofobie en zou helpen om een nieuwe zienswijze van samenwerkingsrelaties tussen christenen en moslims. Ik nodig christenen overal uit om zorgvuldig naar onze schriften te kijken, onze ziel te onderzoeken, onze geschiedenis te overwegen en de leiding van de Heilige Geest te zoeken bij het beantwoorden van deze vraag:  “Is de tijd gekomen dat christenen Mohammed gaan zien als geest van de waarheid?” – bron

De idee dat christenen en moslims een nieuwe eenheid kunnen vormen, de ultieme droom van zowel Rick Warren als Paus Francis – staat bekend als het demonische verzinsel Chrislam. Hieronder laten we, met dank aan onze vrienden van Jihad Watch,  tde verzen in de Koran zien die spreken over dingen gerelateerd tot het Christendom en de Bijbel. Ten diepste wijst de Islam elke pijler van het Christelijk geloof af. Kijk zelf maar:

 • Jezus is niet de Zoon van God, geloof in de Drie-eenheid is een exces: “O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: “Drie (in één).” Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.” — Koran 4:171
  “Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: “Wees”, en het wordt.” — Koran 19:35
 • Jezus is niet gekruisigd: “En om hun zeggen: “Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood”, – maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), – doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet” — Koran 4:157
 • Degenen die geloven in de Godheid van Christus zijn “ongelovigen”: “Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: “De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah.” — Koran 5:17
 • Christenen “vergaten een deel” van de heilige openbaringen die zij hebben ontvangen: “En met degenen die zeggen: “Wij zijn Christenen, sloten Wij (eveneens) een verbond, maar zij vergaten een deel van hetgeen hen was voorgehouden. Daarom deden Wij vijandschap en haat onder hen ontstaan, tot de Dag der Opstanding. Allah zal hen weldra laten weten, wat zij deden.” — Koran 5:14
 • Moslims zouden Joden of Christenen niet als vriend moeten nemen: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.” — Koran 5:51
 • Degenen die geloven dat Jezus God’s Zoon is, zijn vervloekt: “En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de Christenen zeggen: “De Messias is de zoon van Allah.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vََr hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!” — Koran 9:30
 • Christenen die geen Moslims worden zijnChristians who do not become Muslims “de slechtste der schepselen”: “Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.” — Koran 98:6
 • De missie van Jezus was om de komst van Mohammed te verkondigen: “En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: “O kinderen van Israël, Ik ben Allah’s boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vََr mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn.” En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: “Dit is louter bedrog.”” — Koran 61:6
 • Moslims moeten tegen Christenen vechten en hen onderwerpen: “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.” — Koran 9:29

Er is niets, niet één ding, wat compatible is tussen Bijbels Christendom en Mohammed’s Islam en de maangod Allah. Maar dat zal de eindtijd supporters van de Chrislam er niet van weerhouden om dit tot stand te brengen.

Bron: http://www.nowtheendbegins.com/chrislam-alert-huffington-post-calls-for-a-merging-between-christianity-and-islam/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *