Preterisme, een eerste reactie

Spread the love

Verwacht niet altijd diep uitgediepte weerleggingen, soms is het aanduiden van ‘fouten’, of het stellen van kritische vragen voldoende. Ga ook vooral zelf op onderzoek en neem niet alles wat ik schrijf klakkeloos aan. Ook ik ben mens en zal en kan fouten maken. Signaleer je er een, wijs me er dan vooral op, zodat ik ook verder kan groeien!

Alinea 1

“Een aantal jaren geleden … Zou God dat zo bedoeld hebben?”
Deze alinea begint met de klassieke arrogantie “Toen dacht ik dat ik het licht had gezien, maar nu weet ik beter!”. De alinea maakt voor mij één ding duidelijk: De auteur, Anne Salomons, tevens auteur op de site zoekdewaarheid.nl, matteus24.nl (en dus mogelijk nog wel meer sites) is iemand die open staat voor makkelijke beïnvloeding en daarmee gevoelig is voor valse leringen.

“…om vervolgens samen met Hem de aarde te veranderen in een Messiaanse Utopia terwijl Hij op de troon zit in een herbouwde tempel in Jeruzalem en zo de materiële beloften zou vervullen voor het volk Israël.”
Deze situatie heb ik nooit zo geleerd, en ook niet eerder zo gehoord, dus hoe hij/zij hier aan komt is mij een beetje een raadsel. Ik dacht dat ik redelijk thuis was in de valse leringen, maar dit is nieuw voor mij.

“Toen was ik ook nog zo arrogant dat ik dat verkondigde als de waarheid”
Dan ben ik benieuwd hoe hij/zij zichzelf ziet met hetgeen hij/zij nu als waarheid verkondigt.

“gevoed door zogenaamde eindtijdpredikers die voor de zoveelste keer de komst van Jezus voorspelden en die nu toch wel echt spoedig komt.”
Van degenen die voorspelden dat de Opname een feit zou zijn, of die voorspelden op welke datum een en ander zou gaan gebeuren, is toch allang duidelijk dat dit valse leringen zijn? Dus deze auteur heeft altijd al achter valse leringen aan gelopen.

Als mensen mij dit argument voor de voeten werpen, dan heb ik in eerste instantie één heel simpel antwoord: Iedereen die voor 1948 voorspelde dat het einde er zou zijn, ging voorbij aan één belangrijke profetie: De staat Israël moest hersteld zijn voordat de eindtijd überhaupt zou kunnen beginnen. En na die oprichting zou het nog een generatie duren, en een generatie staat in de Bijbel voor 30, 40 of 100 jaar.

Alinea 2

“De geschiedenis … terug kon komen”
Zie mijn vorige reactie!

“Maar ook de miljoenen doden als gevolg van het oprichten staat Israël in 1948 door zionisten.”
En de auteur is ook nog antisemiet! Dat is nu juist één van de ergste problemen die de kerk door de eeuwen heen gekenmerkt heeft, een al dan niet verkapt antisemitisme door de zogenoemde vervangingstheologie. Is Preterisme niet meer dan een ordinaire hernieuwing van het antisemitisme wat de kerk nu eindelijk stapje voor stapje achter zich laat?

“De daardoor ontstane haat van de moslim wereld tegen alles wat Amerika en het westen is, de ontwikkeling van het terrorisme.”
Auteur is duidelijk niet op de hoogte van de geschiedenis, want de islam haatte Israël en “het westen” al voordat Amerika bestond, en de oorsprong van deze haat en strijd staat in de Bijbel beschreven. Zoek maar eens in de tijd van Abraham…

Het is dus ronduit belachelijk om de schuld van terrorisme e.d. nu even lekker makkelijk bij de christenen of joden neer te leggen.

“En dat allemaal omdat we zgn. zouden leven in de “laatste dagen”, “einde van de wereld”, “einde der eeuwen”, “einde der tijden”? ”
Dat leefden we dus steeds niet. En dat leven we nog niet, maar we zitten er wel dicht tegen aan. We komen er steeds dichter bij!

Jezus adviseerde diverse keren om te letten op de tekenen der tijden. Eén van die tekenen was de oprichting van de staat Israël. Iedereen die dat teken negeerde omdat het zo onmogelijk leek, heeft in feite, net zoals deze auteur, niet goed geluisterd naar de Woorden van God en God eigenlijk niet zo Almachtig geacht dat Hij Zijn Woord uit kon en zou laten komen!

God heeft Zichzelf voor kenners van de profetie meer dan voldoende bewezen als een getrouwe God Die in staat is meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Dus ook kon en heeft Hij Zijn profetisch Woord vervuld over de oprichting van de staat Israël en de terugkeer van de joden naar hun enige eigen land!

Wat dat betreft is het preterisme eigenlijk een uiting van ongeloof, want feitelijk zegt men dus dat God niet meer in staat zou zijn om Zijn Woord te vervullen!

Ook om te claimen dat de wereld niet zal worden verbrand is een teken van ongeloof, want uitgerekend in onze tijd komen steeds meer schurkenstaten in het bezit van nucleaire wapens, waarmee een totale vernietiging door de “druk op de rode knop” (die in beschaafde landen in ieder nergens bestaat 😉 ), realistischer dan ooit in de geschiedenis.

Alinea 3

“De interpretatie van de tweede komst zal fouten bevatten wanneer we tekstpassages letterlijk uitleggen die figuurlijk bedoeld zijn, zoals bijvoorbeeld Jezus komende op de wolken, Hem in de lucht ontmoeten, de opstanding van de doden, en het voorbijgaan van de eerste hemel en eerste aarde etc..”

De vraag is bij deze inderdaad wat letterlijk bedoeld is en wat niet. Maar gezien de hele omschrijving van de gebeurtenis die beschrijft hoe Jezus ten Hemel werd opgenomen, lijkt het mij juist tegenstrijdig om dan Zijn wederkomst opeens niet letterlijk te nemen.

Zoek zelf ook eens op wat Jezus zegt over joden die niet geloven in de opstanding der doden! Heel leerzaam in relatie tot het preterisme wat er dus blijkbaar ook niet in gelooft!

“Als we de bijbel lezen moeten we ons verplaatsen in de schoenen van het oorspronkelijk publiek, de Joden dus die in die tijd leefden, die hun taalgebruik hadden, dezelfde taal van het oude testament. Dan kunnen we de bijbel proberen te begrijpen op de manier zoals God het voor ons bedoeld heeft te begrijpen.”

Zo maar een paar vragen die bij me opkomen…

  • Waarom is het NT dan niet in het Hebreeuws geschreven?
  • Waarom noemt Paulus zich dan een geroepene voor de heidenen?
  • Waarom bevat het OT dan zoveel profetieën die nog niet vervuld zijn, maar die duidelijk wijzen naar komende tijden?
  • >Waarom richten de brieven zich dan duidelijk (mede) tot gelovigen uit de heidenen?

De claim dat het publiek ‘de Joden die in die tijd leefden’, klopt dus sowieso al niet!

Door het publiek van de Bijbel al niet juist vast te stellen, kun je niet anders dan komen tot een verkeerde interpretatie. En dan helemaal als je je zelf, nee, als je God beperkt tot een tijd tot 70 jaar na Christus.

En dat terwijl elke Christen van nu ook kan getuigen van de grote dingen die God in zijn of haar leven doet! God is dus nog steeds aan het werk, en de profetieën zijn dus allesbehalve allemaal vervuld!

Ja natuurlijk. De ca. 300 profetieën over Jezus eerste komst in het OT zijn allemaal wel vervuld, om even een voorbeeld te nemen. Veel profetieën over de Joden die in ballingschap zouden gaan ook. Maar er zijn ook veel profetieën die nog niet, of nog niet volledig in vervulling zijn gegaan, en daarmee kom ik gelijk aan alinea 4.

Alinea 4

“… preterisme ofwel de leer van de vervulde profetieën.”
Het preterisme beperkt zichzelf dus profetieën die al vervuld zijn, en ontneemt zichzelf daarmee de visie op de toekomst. Eigenlijk is er niets meer, want alle profetieën zijn dus al vervuld…

Of men zou alleen moeten kijken naar profetieën die inderdaad al vervuld zijn, waarmee men aan zou geven bang te zijn voor de toekomst, voor wat er komen gaat. Maar uit de reacties van de diverse preteristen begreep ik al dat dat niet het geval is, dus men legt zich op voorhand de beperking op dat alle profetieën vervuld moeten zijn.

En dat is niet “nog maar de vraag”, maar duidelijk niet het geval!

“Ik raad je aan om al je oude vooringenomen standpunten los te laten”

Dit is exact het enge advies wat ook gegeven wordt in allerlei clubs die ‘nieuwe bewegingen van de Geest’ promoten. Je moet al het oude loslaten, ‘open minded’ zijn – het liefst zo open dat je hersenen er uit vallen, de Bijbel dicht laten en je alleen laten leiden door de Geest (terwijl de Bijbel juist heel wat anders leert!).

Beter is het om niet “al je oude vooringenomen standpunten los te laten”, waarvan nog maar de vraag is hoe vooringenomen die standpunten überhaupt zijn, maar je standpunten goed tegen het licht te houden en te zoeken naar bevestigingen of ontkenningen!

Natuurlijk mag je hetgeen je geleerd is bevragen, nee, moet je hetgeen je geleerd is bevragen, maar dat is iets essentieel anders dan alles maar overboord kieperen en met een blanco pagina opnieuw beginnen! Kijk daar voor uit, want met een blanco pagina heb je geen referentiekader meer over!

“deze verhandelingen stuk voor stuk nauwkeurig te lezen”

En hier hebben we de eerste, maar vast en zeker niet de laatste, tegenstijdigheid! Eerder schrijft auteur namelijk:”De meeste christenen geloven dat de gebeurtenissen m.b.t. de tweede komst letterlijk genomen moeten worden, omdat ze letterlijk klinken.” en “De meeste christenen ondersteunen deze traditionele visie, omdat ze vandaag letterlijk aannemen, wat ruim 2000 jaar geleden in de Joodse cultuur niet letterlijk genomen werd.”

Dat is natuurlijk een onzinnig standpunt als je beseft dat veel van het NT helemaal niet aan joden gericht is. Daarnaast is het een onzinnige oproep omdat geen enkele christen anno 2018 weet, beseft, of kan doorleven hoe de joodse cultuur 2000 jaar geleden was. Sterker nog: waarschijnlijk kan 95% van de hedendaagse joden dat net zo min als de hedendaagse Nederlander, of willekeurig welke andere aardbewoner zijn eigen cultuur van 2000 zou kunnen beleven!

Een laatste punt wat nogal tegen het preterisme spreekt is dat één van de profetieën die Bijbel geeft, het feit is dat er met name in de laatste dagen veel valse leringen, valse profeten en zelfs valse christussen de kop op zullen steken! Iedere ‘nieuwe’ lering (al is het vaak een oude lering in een nieuw lijkend jasje!) moet daarom met de nodige argwaan bekeken worden.

Of het nu gaat over het al dan niet vervuld zijn van de Bijbelse profetieën, een nieuwe openbaring, een nieuwe blessing, een nieuwe beweging van God, een nieuwe Opwekking, noem maar op. Juist in deze tijd moeten wij “nuchter en waakzaam” zijn en ‘alle geesten beproeven of zij uit God zijn’!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *