De Bijbel zegt deel 1 – Kan een mens zijn Gods aangezicht aanschouwen zonder te sterven?

Een vriend van me kwam laatst met weer een of andere vage site met vermeende tegenstelling in de Bijbel. Het gaat me te veel tijd kosten om ze allemaal te weerleggen, maar een paar wil ik er vandaag nog wel even aantippen.

De tegenstelling zou zijn tussen

(Exodus 33:20) Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven.

En

(Exodus 33:11) En de HEERE sprak tot Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt;

(Exodus 24:9-11) Mozes nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu, en zeventig van de oudsten van Israel. En zij zagen den God van Israel, en onder Zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in Zijn klaarheid. Doch Hij strekte Zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israels; maar zij aten en dronken, nadat zij God gezien hadden.

(Genesis 32:30) 30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.

En vervolgens claimt de auteur van debijbelzegt.nl

Mozes neemt maar liefst meer dan zeventig mensen mee de berg op die allen zonder verdere gevolgen God mogen aanschouwen en Jacob sterft ook niet als hij God ziet.

De auteur leest echter over een aantal essentiële woord heen, waaronder “afgezonderden”. Dit waren dus niet gewoon mensen, maar afgezonderden.

Als we dit woord in de grondtekst opzoeken, dan betekent het iets van “afgescheidenen”, vooraanstaanden, bijzonderste, dus niet zo maar mensen in het algemeen.

Misschien zouden we ze ook uitverkorenen mogen noemen. Mensen die door God uitverkoren zijn tot een speciale plaats, een speciale rol, een speciale functie.

God heeft in Zijn almacht de mogelijkheid om dit te doen. Hij heeft bijvoorbeeld ook de natuurwet ingesteld die bepaald dat mensen niet over water kunnen lopen, maar zowel Jezus als Petrus liepen over water.

En dat is niet eens helemaal wetenschappelijk onzin, want ook u en ik kunnen over water lopen. Wij moeten dan alleen 108 km/u zien te lopen en dat is vooralsnog het obstakel.

En ander punt wat het verschil duidelijk maakt is dat Mozes in vers 18 vraagt om Gods heerlijkheid te zien, en pas daarna komt vers 20 waarin duidelijk wordt dat dat niet kan. Een mens in zonde kan de heerlijkheid van God niet zien en dat overleven. Daarvoor is zijn verdorvenheid te groot! De essentie zit hem dus in het zien van Gods heerlijkheid.

Het verhaal met Jakob is wat lastiger, maar ook daar zit geen tegenstelling in. Jakob dacht dat hij God gezien had, maar de gewone tekst maakt dat al niet duidelijk, en de grondtekst ook niet.

Een man worstelde met hem

staat er in vers 24 en de betekenis van het woord in de grondtekst is ook een man, mannetje (in contrast tot vrouw), echtgenoot, menselijk wezen, persoon (in contrast tot God), dienaar, kampioen, groot man, wie ook of ieder. Dus geen enkele aanwijzing dat dit om God zou gaan, in tegendeel zou je zeggen gezien de betekenis van “menselijk wezen, persoon (in contrast tot God)”

In vers 28 zegt de man

… gij hebt gestreden met God en mensen

Voor God staat hier de Naam Elohiym, maar ook deze naam heeft meerdere betekenissen. Daarnaast zegt de man het op een manier alsof hij zelf God niet is, en God maakt Zich dan ook niet bekend als God.

Het lijkt er dus meer op dat Jakob met een engel heeft geworsteld en zelf de invulling geeft dat hij God gezien heeft.

Maar zelfs als Jakob God gezien heeft, dan blijkt uit zijn naamswijziging al dat hij een uitverkorene was, want niet iedereen wordt zo maar Israël genoemd!

Lezen we terug, dan zien we dat ook Jakob een uitverkorene was, want God had hem beloofd dat zijn nageslacht talrijk zou worden als het zand der zee. Dus ook Jakob nam een bijzondere plaats in.

Wat tussen God en mensen in staat is hun zonde. God is in Jezus als mens naar de aarde gekomen om onze zonde weg te nemen. Toen hebben duizenden, tienduizenden, honderdduizenden Hem gezien! Maar van Jezus staat geschreven dat Hij Zich “ontledigd” heeft (Filippus 2:7). Dat moest dus ook wel, omdat wij als zondige mensen Zijn heerlijkheid niet hadden kunnen zien. Jezus liet tijdens Zijn bediening op aarde echter wel van tijd tot tijd duidelijk zien dat Hij God is. Hij genas als God, vergaf als God, Hij accepteerde goddelijke aanbidding, en nog veel meer. In feite was Zijn heerlijkheid dus wel aanwezig, maar versluierd.

In het geval van Mozes en de meer dan 70 mannen die met hem mee gingen staat er duidelijk bij dat het om “afgescheidenen” of geheiligden ging. Als je geheiligd bent, dan ben je apart gezet, en is de weg naar God geopend. Dit is een bijzondere situatie voor een mens.

Duidelijk is dus dat een mens in zijn normale, vleselijke staat niet in staat is om met zijn zonden voor God te verschijnen en God van aangezicht tot aangezicht te zien en dat te overleven. De heerlijkheid van God is te groot. De enige mensen die God in al Zijn heerlijkheid hebben kunnen aanschouwen waren Adam & Eva in de periode voor de zondeval. Maar na de zondeval moet er sprake zijn van een bijzondere situatie van genade. Die wordt een aantal mensen in het Oude Testament gegeven (niet alleen Mozes & Jakob!) en na Pinksteren is deze bijzondere situatie voor alle mensen bereikbaar geworden!

Deze bijzondere situatie kunt ook u bereiken door God te vragen of Hij Zichzelf aan u wil openbaren. De Heilige Geest zal u overtuigen van uw zonde(n). Heb daar berouw over, belijdt deze zonden bij God en vraag Hem om vergeving voor en van die zonden. Sommige zonden zijn hardnekkig, maar als u Hem elke avond vraagt om u te reinigen, dan zal Hij u vergeven! Vraag of God u wil dopen met Zijn Heilige Geest en of Hij uw leven verder wil gaan leiden.

Het is goed een kerk, Gemeente of thuisgemeente te zoeken waar men de Bijbel letterlijk geloofd en leert. Er zijn veel verschillende kerken, zoek er één waar u zich thuisvoelt! Koop een Bijbel en lees daar iedere dag een stukje uit en vraag de Heilige Geest of hij u de diepte die in de Bijbel verborgen ligt wil laten zien. Dat zal stapje voor stapje gaan. Een goed gedeelte om mee te beginnen is bijvoorbeeld het Johannesevangelie in het Nieuwe Testament.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen of een reactie hier onder plaatsen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.