De Bijbel zegt deel 3 – Zullen de volgelingen van Jezus worden vervolgt?

Spread the love

Als iemands wegen den HEERE behagen, zo zal Hij ook zijn vijanden met hem bevredigen.

Dit staat in Spreuken 16:7. In een wat makkelijker vertaling staat er:

Als iemands wegen de HERE behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken.

En daar zet men tegenover:

En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. (2 Tim. 3:12)

Fout 1: Spreuken is Oude Testament, dus toen was Jezus er helemaal nog niet. Het is dus krom om zo maar een min of meer willekeurige tekst uit het Oude Testament op Jezus te betrekken.

Fout 2: Spreuken spreekt over menselijke verbanden. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat een land als Israël op de achtergrond met heel veel vijanden vrede heeft. Bekijk de documentaire “Inside the Mossad” maar eens.

De vervolging van christenen is een geestelijke strijd.

Efeziërs 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Die vervolging komt voort vanuit de geestelijke strijd en gaat dus niet over menselijke vijanden.

Elke christen kent verhalen van mensen met wie inderdaad vrede is ontstaan. Vetes die zijn bijgelegd, familieruzies die zijn uitgesproken, relaties die zijn hersteld, dus allemaal “vijanden” waar vrede is ontstaan. En de meeste christenen kunnen daar zelf ook van getuigen.

Dus inderdaad is Spreuken 16:7 waar en worden relaties hersteld.

Ook zie je dat op persoonlijk vlak moslims en christenen en moslims en joden vaak prima samen met elkaar kunnen wonen en werken. Het gaat echter fout op het moment dat de islam een rol gaat spelen en er sprake is van geestelijke vijanden. Ditzelfde geldt voor andere vormen van geestelijke strijd waar diezelfde geest achter schuil gaat. Denk daarbij ook aan atheïsme, secularisme, liberalisme en de diverse andere religies en ideologieën die vijandig staan tegenover zowel het judaïsme als het christendom.

Vervolging is dus duidelijk een geestelijke strijd.

Probleem van het atheïsme is echter dat men in een box zit en niet daar buiten kan denken. Men mist dus een deel van de realiteit, en het zogenaamde “vrijdenken” is beperkt tot de grenzen die de atheïstische religie oplegt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *