Miljardencontracten getekend voor Nieuwe Zijderoute

Spread the love

Eén grote lofzang op de Chinese nieuwe Zijderoute in onze staatsmedia, want… Trump is kritisch. En als Trump kritisch is, dan is de Pavlov-reactie van alle linkse jorunalisten: “Wij zijn voor”. Maar is dat terecht?

China maakt een opmerkelijke herleving door. China vecht zich terug uit “de eeuw van de vernedering”. Een periode van 1839 – 1945 waarin de Chinezen vooral door het westen, vooral Engeland en Japan, werden vernederd. Nog steeds leert ieder Chinees kind op school over deze vernederingen en deze episode in de chinese geschiedenis roept heftige emoties op.

Deze vernederingen zijn voor de Chinezen onverteerbaar. China beschouwt zichzelf als het centrum van de wereld, de rest van de wereld wordt bewoond door Barbaren (zie Henk Schulte Nordholt: China en de barbaren)

In eigen ogen heeft China de mooiste en grootste cultuur en, nogal vreemd voor een atheïstisch land, een “hemels mandaat”.

In 1938 heeft China alvast een kaart gemaakt van het toekomstige rijk. Tibet, in 1950 geannexeerd, stond toen al ingetekend. Landen als Vietnam, Cambodja en Laos maken zich zorgen, omdat zij ook op de kaart staan.

Het zal zo’n vaart niet lopen? In 2012 nam de Chinese marine het Johnson South Reef in, iets wat nauwelijks aandacht kreeg in de media. Zij maakten er een kunstmatig eiland waar schepen kunnen aanmeren en vliegtuigen kunnen landen. Dat de westerse media hier geen aandacht aan schonken is onterecht, want dit initiatief staat niet op zichzelf. Sindsdien ontwikkelde Peking vele soortgelijke projecten, met als doel de hele Zuid-Chinese Zee te veranderen tot een Chinese binnenzee. Een gebied vijf keer zo groot als Frankrijk.

Defensie

De Bijbel voorspeld dat China een grote rol zal spelen in de eindtijd en de strijd bij Armageddon. Decennialang lachten critici mensen die dit zeiden uit omdat China een defensief leger heeft had.

Een aantal jaren geleden heeft China haar defensiebeleid echter aangepast, en vormt haar leger om van een defensief naar een offensief leger. De vergelijking met het sterkste leger ter wereld ligt voor de hand.

De Amerikanen hebben op dit moment een defensiebudget van ca. 518 miljard dollar tegen 155 miljard voor de Chinezen. Het defensiebudget van China stijgt echter snel, en zij kunnen een en ander veel goedkoper realiseren dan de Amerikanen. Als de huidige trend zich doorzet, dan heeft China binnen 10 jaar een groter defensiebudget dan de VS.

Als het om aantallen soldaten gaat, dan liggen de kaarten al heel anders. De VS hebben op dit moment ca. 1.400.000 actieve soldaten en kunnen 1.100.000 reservisten inzetten. Een totaal van 2.500.000 militairen.

China heeft op dit moment al 2.300.000 soldaten en 5.000.000 reservisten, ca. 7.300.000 in totaal, dus bijna 3x zoveel als de VS.

Wat overeenkomt is dat beide landen over kernwapens beschikken, en beide landen horen tot de grootste economieën ter wereld.

Economisch beleid

Als we de linkse media zouden mogen geloven dan stellen alle experts, economen, bedrijfskundigen, ondernemers, ambtenaren dat een open economie het beste is, en dat het “America First”-beleid van Trump desastreus is voor de wereldhandel als geheel, maar zeker voor Amerika.

De economische cijfers laten een heel ander beeld zien, maar ook een land als China kent een vergelijkbare politiek en bewijst daarmee het ongelijk van deze media. De handelsrelaties die China aangaat zijn altijd zeer eenzijdig. China heeft inmiddels half Afrika in bezit en richt haar oog nu op Israël.

Zowel in de Israëlische politiek als op bijvoorbeeld universiteiten is er nauwelijks een kritische noot te horen en Chinese leiders krijgen staande ovaties voor alles wat zij zeggen. Jack Ma, CEO van Alibaba, en inmiddels eredoctor van de universiteit van Tel-Aviv, werd door studenten bejubeld en investeert inmiddels op behoorlijke schaal in Israël.

De haven van Haifa wordt de komende 25 jaar door de Schanghai International Port Group geëxploiteerd. Daarnaast willen de Chinezen ook graag mee doen aan de aanbesteding van de nieuwe treinverbinding tussen Tel-Aviv en Jeruzalem.

En nu wordt het spannend…

Om het eerst even geografisch te schilderen. China is een land met meer inwoners dan de VS, Europa en Rusland samen! Een letterlijke grootmacht dus, maar inmiddels ook een grootmacht op politiek, economisch en militair terrein, en met name op militair terrein gaan de ontwikkelingen snel.

De wereld ziet China dus vooral als een groot afzetgebied, waar veel geld te verdienen is. En door de explosieve economische groei (al is die volgens sommige economen vooral kunstmatig gerealiseerd en niet feitelijk), neemt de rijkdom snel toe.

Een grote groep chinezen is uitermate gevoelig voor status en heeft exorbitante bedragen over voor de laatste mode van de bekende modemerken, luxe auto’s en andere luxe.

Maar waarom is dit nou allemaal zo spannend? Israël handelt momenteel vooral volgens seculiere, westerse normen en waarden. Men kijkt naar handel en vooral wat dat oplevert. Van een dreigend Armageddon hebben veel Israëlieten nooit gehoord, en de opkomst van de koningen uit het Oosten (Op. 16:12) is hen al helemaal vreemd.

De poorten van Israël naar China en omgekeerd gaan wagenwijd open. Dat doet mij denken aan het paard van Troje…

De Nieuwe Zijderoute

Is een initiatief van de Chinese regering en omvat een enorm netwerk van zee- en landroutes van China naar de rest van de wereld. Maar de routes naar het Midden-Oosten zijn natuurlijk in dit verband met meest interessant.

De geschatte kosten van het hele project bedragen ca. 1 biljoen dollar. En de NOS schreef zaterdag 27 april dus lovend over de miljardencontracten die nu weer getekend zijn.

Uiteraard brengt China dit hele project als een economisch handelsproject om de snelgroeiende economie van China beter op de rest van de wereld aan te sluiten.

Maar zijn de snelwegen, spoorlijnen en havens ook niet militair uitermate bruikbaar?

De nieuwe Zijderoute

Tot voor kort riep de term Zijderoute beelden op uit vervolgen tijden, van karavanen met kamelen, handelslieden en pelgrims langs de aloude handelsroutes tussen Azië en Europa. Sinds kort echter is de Nieuwe Zijderoute in ontwikkeling, een initiatief van de Chinese regering, dat een enorm netwerk van zee- en landroutes omvat en nu gepromoot wordt onder de naam ‘Eén Gordel, Eén Weg’ (One Belt, One Road, vaak afgekort tot OBOR).


De nieuwe Zijderoute is het grootste infrastructurele project ooit. Kosten ongeveer één biljoen dollar. Snelwegen, spoorlijnen, pijpleidingen en havens moeten China haar snel groeiende economie beter aansluiten op een groot deel van de rest van de wereld.

In de praktijk betekent het dat er grofweg twee routes komen: één landroute die vanuit China dwars door binnenland van Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië en het Midden-Oosten via Turkije uiteindelijk in West-Europa uitkomt.

De andere route is een maritieme route waar Indonesië, Maleisië, vele Aziatische landen, maar ook Kenia en uiteindelijk Griekenland deel van uit maken. Ongeveer 65 landen zijn betrokkken. (Inmiddels zijn dit er 115 – red.)

Bron: Het Zoeklicht nr. 10 2018

De Eufraat werd altijd als een lastig obstakel gezien, maar de geschiedenis leert dat deze al meerdere keren (bijna) droog is gevallen, en in 2017 wandelden de Russen er bij wijze van spreken ook zo overheen.

Maar met de Nieuwe Zijderoute komt er een vaste verbinding over of onder de Eufraat, dus wordt dit obstakel bij voorbaat al overwonnen.

Kritische vragen

Als we kijken naar het plaatje wat de NOS weergeeft in haar lovende artikel, dan valt op dat de route een nogal onlogische slinger naar Moskou maakt. Wie echter beseft dat de Bijbel er over spreekt dat ook Rusland bij de eindtijdoorlogen betrokken zal worden, snapt deze rare kronkel in de route beter.

De nieuwe zijderoute volgens de NOS

Gelukkig laat men, behalve de sneer naar Trump, nog wel een kritisch geluid horen over de Chinese bedoelingen.

Op de eerste plaats is de haven van Sri Lanka, een land wat zijn schulden niet terug kon betalen, inmiddels voor de komende 99 jaar in handen van China.

Daarnaast stelt men ook de vraag of China alleen handels- of ook militaire bedoelingen met het hele project heeft. Uiteraard ontkent de chinese regering dit, maar Xi Jinping is niet alleen president van China. Hij is daarnaast oook opperbevelhebber van het leger, een leger wat sterk uitbreidt. Hij is chef van de veiligheidsdiensten. Het merk Huawei is inmiddels in diverse landen verboden voor de aanleg van 5G op verdenking van ingebakken afluistersoftware van China. Ook is hij minister van buitenlandse zaken en minister van economische zaken. Hij noemt zichzelf de “kern van China”en wordt ook wel presidentieel keizer genoemd.

Totale controle

De grondwet is in China inmiddels ook aangepast zodat hij levenslang kan blijven regeren. Of is heersen een beter woord?

In navolging van dictators voor hem wil hij ook alles weten. In China wordt voor elke burger het “Sociaal Krediet”-systeem ingevoerd. Alles wat je doet wordt meegewogen. Je hele online gedrag gaat meetellen. Wat je zegt in apps of emails, maar ook wat je leest of kijkt, je betaalgedrag, waar je bent, wanneer en met wie je praat.

Alles wordt geregistreerd en bij een negatieve score ben je een outcast. Je krijgt geen baan meer, geen huis, je kunt geen vliegtickets meer boeken.

In 2018 liep er een test met camera’s en gezichtsherkenning bij oversteekplaatsen. Vijf keer door rood oversteken leverde een plaatsing op de zwarte lijst op.

Hierin zien we een voorafschaduwing van wat in Openbaring werd voorspeld over een totaalcontrole door de overheid.

Terug naar de zijderoute…

De westerse wereld richt haar aandacht volledig op de VS, en nu met name haar linkse pijlen op Trump, terwijl duidelijk is dat het grote gevaar elders ligt.

Trump waarschuwt terecht voor een vergrootte strategische invloed van China. De gekke wereld wil hem niet horen, en reageert als Pavlov-honden voorgeprogrammeerd op het belletje “Trump”.

Daarnaast waarschuwde Trump dat landen een financiële strop kunnen oplopen. Sri Lanka is het levende bewijs is doordat haar haven de komende 99 jaar in Chinese handen is.

Ook waarschuwt Trump terecht dat de landen die hun verplichtingen niet na kunnen komen zullen moeten betalen om de projecten door Chinese bedrijven uit te laten voeren. China profiteert dus dubbel.

De Bijbel

De Bijbel voorspelde in Openbaring 16, 17 en 18 de aanleg van een nieuwe route van het oosten naar het Midden-Oosten. Met de Nieuwe Zijderoute gaat deze profetie dus in vervulling.

Daarnaast zorgt deze Nieuwe Zijderoute voor de vereenvoudiging van de vorming van de in Ezechiël 37 en 38 voorspelde geweld(dad)ige Noordoostelijke volkerengroep. Rusland wordt er door dit project bij betrokken, ondanks de onlogische kronkel die de route daar voor moet maken.

De aanleg van heel dit door de wereld bejubelde project is dus eigenlijk niets anders dan een vervulling van de oude Bijbelse profetieën die de vervulling van de volgende weer een stapje dichterbij brengen.

In het westen maken wij ons druk over hypotheken, huren, pensioenen, medische zorg en vluchtelingen, maar ondertussen gaat voor onze ogen één van meest ontzagwekkende profetieën over onze toekomst in vervulling.

Bronnen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *