Genesis 14

Spread the love

Battle of the nine kingsIn Genesis 14 wordt “The battle of the nine kings” beschreven.

Een oorlog waar negen “koningen” bij betrokken waren.

Ook komt de rechtvaardigheid van Abraham, een vredelievend man, die nu in een oorlog getrokken wordt, naar voren en leren we hoe wij God altijd alle eer zouden moeten geven.

We kunnen dus stellen dat Abraham een vredelievend man was en dat blijkt ook wel uit de manier waarop in het vorige hoofdstuk het probleem met Lot oplost. Toch was Abraham wel voorbereid. Uit vers 14 blijkt dat hij een privéleger van 318 man had, allemaal mannen die “in zijn huis geboren waren”.

Ik denk dat we hiervan mogen leren dat vredelievendheid en voorbereid zijn op strijd elkaar niet uitsluiten. Er is ook een gezegde

Wilt u vrede? Wees voorbereid op oorlog

In onze gevallen en gebroken wereld is vrede vaak alleen te handhaven door voorbereid te zijn op oorlog, ook al is dat zeker geen garantie.

Koningen

In dit hoofdstuk zien we het woord “koning” een aantal keren voorbij komen. Dat is een vertaling van het woord “melek” en kan volgens Strong’s ook alleen zo vertaald worden.

Toch moeten we deze mannen niet zien zoals wij koningen tegenwoordig zien, want uit de tekst blijkt dat elke stad of streek zijn eigen koning had. Alleen van Tidal wordt benoemd dat hij “koning der volken” was.

Het woord wat daar staat is Gojim, wat meerdere betekenissen kan hebben, maar er wel op duidt dat Tidal geen “koning” van een stad was.

De strijd

Het wordt met weinige woorden beschreven, maar het moet een behoorlijke strijd geweest zijn. In vers 1 wordt beschreven dat de koningen Amrafel, Arjok Kederlaomer en Tidal ten strijde trokken tegen de koningen Bera, Birsa, Sinab, Semeber en Soar. Dat zijn negen koningen, oftewel negen steden of landstreken.

De aanleiding was een opstand. Na twaalf jaar trouwe dienst aan Kederlaomer waren ze het blijkbaar zat, en kwam in het dertiende jaar in opstand. Een jaar later kwam Kederlaomer orde op zaken stellen.

Plaats van handeling: Siddim. Een vallei waarin de Dode Zee ligt, en het betekent “veld” of “vlakte”. Mijn eerste gedachte was dat deze naam wel lijkt op Sodom. De betekenis daarvan is echter een geheel andere. (zie Genesis 19)

Deze strijd staat ook wel bekend als “The Battle of the nine kings”, omdat het de strijd van negen koningen beschrijft. Belangrijkste punt van deze strijd voor ons is dat Lot gevangen wordt, maar er weten ook mensen te ontkomen en één van deze vluchtelingen gaat Abram op de hoogte brengen dat Lot gevangen is genomen.

De bevrijding van Lot

Geen heroïsch verslag. Geen omhaal van woorden. In slechts twee verzen beschrijft de Bijbel hoe Abraham met zijn 318 strijders Lot gaat bevrijden en alle goederen, vrouwen en het volk terughaalt.

De tienden

Een “hot topic” in veel Gemeenten. Abraham erkent Melchizedek als priester van de Allerhoogste en geeft hem de tiende van de krijgsbuit. Later werd dit in Israël, wat toen nog niet bestond, ook ingevoerd.

De rechtvaardigheid van Abraham

In de verzen 17 – 24 staat beschreven dat de koning van Sodom alle krijgsbuit, die blijkbaar eigenlijk van hem was, aan Abraham aanbiedt als zij elkaar in het Koningsdal ontmoeten. Hij wil alleen de mensen, de spullen mocht Abraham houden.

Tegenwoordig zouden we als christenen gelijk roepen dat dat een zegen van de Here is, maar Abraham reageert heel anders, en niet te mals ook!

Ik zweer bij de HERE, bij God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde: Zelfs geen draad of schoenriem, ja niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt!
Geenszins, alleen wat de knechten hebben verteerd en het aandeel der mannen die met mij gegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun aandeel ontvangen.

Abraham wilde alleen God eer geven van zijn rijkdom, en hij wilde niet dat de koning van Sodom later op zou kunnen scheppen dat Abraham door hem rijk was geworden.

Eigenlijk doet Abraham hier twee dingen mee. Op de eerste plaats zorgt hij er voor dat God alleen de eer kan krijgen van zijn rijkdom. Maar ook beschermt hij de koning van Sodom tegen een stukje hoogmoed. Uit het verloop van de geschiedenis van Sodom weten we dat dat ook wel nodig was.

Maar het is natuurlijk ook goed mogelijk dat er toen al dingen in Sodom gaande waren die niet door de beugel konden. Dan is het niet vreemd dat Abraham daar ook van op de hoogte was.

De lessen die ik hier vandaag voor mij zelf uit haal zijn dat we voorbereid moeten zijn op oorlog om vrede te bewaren. Het is naïef om te denken dat we in deze gebroken wereld op menselijke kracht ooit vrede zullen hebben.

Daarnaast: Geef alleen God de eer van je successen. Hij is Degene die het willen en het kunnen in ons bewerkt, dus Hem komt ALLE eer toe!

Eén antwoord op “Genesis 14”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *