Ik maak me zorgen…

Spread the love

Ik maak me zorgenUw eerste gedachte zal zijn: “Wie niet?” We lezen de “Ik maak me zorgen”-tekst dagelijks in de krant, horen hem op radio en televisie. De tijd lijkt wel bezeten van zorgen, ‘geschokt zijn’ en angst. Angst voor het klimaat, immigratie, stikstof, PFAS, gasgebruik, je kunt het zo gek niet verzinnen of er is wel iemand die zich er zorgen over maakt…

Maar ik wil het over iets heel anders hebben. Dit weekend had ik via de messengerfunctie van facebook een gesprek met iemand die mij steeds verwijt in een verkeerde theologie te geloven.

Nou is dat best mogelijk, iedereen maakt fouten, maar als ik vroeg om uitleg of antwoorden, dan werd ik afgescheept met

dat is een hele studie, dat kan hier niet

En daar had ik mijn eerste zorg. De Bijbel leert namelijk dat

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

2 Timotheüs 3:16

Zodra mensen dan beginnen over “hele studie”, of linkjes sturen naar videoboodschappen van meer dan 2 uur (zijn er echt mensen die tijd hebben om dat te bekijken?), dan gaan bij mij mijn nekharen alvast overeind staan.

Wet

Reden daarvan is dat ik meerdere valse leraren ken die hun boodschap in zoveel woorden verhullen dat veel mensen er in mee gaan. Zo heb ik ooit een gesprek gehad met iemand die verklaarde dat iedereen zich aan de hele wet moet houden. Anders kom je niet in de hemel.

Hij wist het zo te beredeneren dat alle mensen op de een of andere manier afstammelingen zouden zijn van het Israëlische volk dat onder aan de berg stond. Iedereen…

Dat Paulus het over gelovigen uit de heidenen heeft, wist hij ook wel weer te pareren. En hoewel zijn woordenbrij zo overweldigend was dat het uiteindelijk wel logisch moest zijn, voel je op je klompen aan dat het niet klopt.

Het doet een beetje denken aan Jezus die zei dat de heidenen met omhaal van woorden bidden en denken dat zij op die manier verhoord worden.

Grote Verdrukking

Maar het grote struikelblok voor degene waar ik het over heb, is mijn gebruik van de term “Grote Verdrukking”. Een voorbeeld volgde van vervolging in China, volgens de persoon Grote Verdrukking.

Uiteindelijk vroeg ik wanneer die dan begonnen zou zijn, en het verbijsterende antwoord was dat dat was nadat Jezus op aarde was geweest.

Nu weet ik niet of deze leer onderdeel van of gerelateerd aan het preterisme is, want na twee berichten kreeg ik steeds als reactie

Ik ga er verder niet over in discussie, want we komen er toch niet uit.

Op zich een juiste conclusie, echter… onbijbels. Zie mijn eerdere quote uit 2 Tim. 3:16. Dan kom je er met een paar losse kreten dus inderdaad niet uit.

Stoorzender

Wat mij aan dergelijk gedrag stoort, behalve het negeren van 2 Tim. 3:16, is dat deze mensen feitelijk stoorzenders zijn. Ze roepen iets, maar kunnen het niet onderbouwen. Niemand schiet er dus iets mee op.

Ze roepen “Jij bent fout”, en als je dan om uitleg vraagt, krijg je die niet en trekken ze zich gauw terug. Een soort “hit-and-run”-terrorisme, terwijl de Bijbel leert dat we elkaar moeten onderwijzen en terechtwijzen. Dan sta je daar een keer voor open, krijg je geen antwoord.

Valse leer?

Of dit echt een valse leer is weet ik dus niet, want ik kreeg eigenlijk nergens antwoord op. Voor mij zijn een paar kenmerken van de Grote Verdrukking wel duidelijk, waarbij ik me even beperk tot de paar die ik dit weekend noemde.

 • Beperkte tijd
  De Bijbel leert mijns inziens dat deze periode 2x 1260 dagen lang is, oftewel 2x 3,5 jaar. Een tijd die ingekort wordt omdat anders zelfs de uitverkorenen niet gered zullen worden
 • Grote Verdrukking
  Het is een grote verdrukking. Als we kijken naar Mt. 24, dan spreekt Jezus eerst over verdrukking, maar vervolgens in Mt. 24:21 noemt Hij iets heel specifieks.
  “Mattheüs 24:21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”
 • Eens maar nooit weer
  Verdrukking? Ja! Onze broeders en zusters in andere landen worden vaak heftig vervolgd. Nero spieste christenen op palen en stak ze in de fik om als straatverlichting te dienen.

  En dan heeft Jezus het over een verdrukking die nog nooit eerder gezien is? Dat moet dus vele malen gruwelijker zijn dan alles wat we tot nu toe gezien hebben, hoe wreed, barbaars en gruwelijk dat ook is.
 • Merkteken van het beest
  Dit is ook een kenmerk van die tijd. En ja, we zien de voorafschaduwing er van al volop om ons heen. In diverse landen lopen al mensen met chips in hun hand.

Dus ja, op basis van de uiterst beperkte informatie die ik van deze persoon kreeg, valt deze leer onder de valse leringen. Wat op zich ook al weer een kenmerk van de eindtijd in zichzelf is.

Bijbel

Tot slot wil ik u oproepen om uw leer te baseren op de Bijbel. Het klinkt vaak zo mooi wat mensen allemaal zeggen. Sommigen claimen zelfs openbaringen te hebben die hun nieuwe leer moeten ondersteunen… en velen volgen hen, want tja, als God spreekt, wie zijn wij dan om daar tegen in te gaan?

Jezus wijst keer op keer naar “de Schriften”. Dat is de enige basis waarop wij onze leer kunnen bouwen. Sommige openbaringen gaan lijnrecht tegen de Bijbel in, dus zorg dat u het Woord kent!

In dit geval vroeg ik meerdere keren om Bijbelplaatsen. Ik kreeg er niet één. Dan vermoed ik dat het een leer is die gebaseerd is op menselijk denken, op menselijk redeneren, misschien wel op menselijk wensdenken.

Wensdenken ja. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat iedere christen opziet tegen een periode als de Grote Verdrukking. Misschien niet eens voor zichzelf, maar er gaan dingen gebeuren die je niemand gunt.

En net zoals satan juist zo succesvol kon worden door zijn bestaan te ontkennen, zou hetzelfde hier weleens achter kunnen zitten. En dan zal het kwaad mensen inderdaad overvallen.

Letterlijk?

Waarom zou God in Gen. 15:13 een letterlijke periode van 400 jaar noemen, die ook inderdaad letterlijk uit is gekomen, maar zouden we nu al ruim 2000 jaar in de grote verdrukking leven, terwijl de Bijbel daar ook een specifieke periode aan hangt?

En hoe zit het dan met het 1000-jarig Vrederijk? Dat had dan toch ook allang afgelopen moeten zijn?

Je kunt er elk willekeurig geschiedenisboek op naslaan, maar we hebben in de menselijke geschiedenis nog nooit een periode van 1000 jaar vrede gehad.

Vergeestelijken?

Een populaire activiteit van tegenwoordig. Als we alles vergeestelijken, dan hoeven we niets meer letterlijk te nemen en kunnen we alles uitleggen wat wij nog niet begrijpen.

Grote probleem wat ik daar mee heb, is dat je de voorafschaduwing van de vervulling van de profetieën wel letterlijk voor je ogen in het natuurlijke ziet gebeuren. Hoe kan dat dan? Hoe kun je vergeestelijken wat je dagelijks letterlijk om je heen ziet?

Ik maak me zorgen…

Dus ja, ik maak me zorgen. Niet over het milieu, het klimaat, de hypocrisie van mensen, het egoïsme, de kortzichtigheid, stikstof (wat 80% uitmaakt van de lucht die u nu inademt…), PFAS, maximum snelheden, maatschappelijke ontwikkelingen, immigratie, islamisering, een verkeerde president, kerkverlating, ontkerstening, toenemende onrust onder de bevolking, noem maar op.

Nee, ik maak me zorgen over iets waar de Bijbel voor waarschuwt. Dat mensen de gezonde leer verlaten en leraren achterna lopen die hen naar de mond praten. De ongemakkelijke waarheid vervangen door een gemakkelijke, logisch klinkende leugen. Die daar mensen mee misleiden.

Ik maak me zorgen over mensen die zich de les laten lezen door niet-christenen die wel even zullen vertellen wat christenen zouden moeten geloven. Bij voorkeur onder het mom “God is liefde”, dus…

Die mensen vergeten dat God ook rechtvaardig is, en dat Zijn Liefde heel wat anders is dan onze eros, want daar blijkt het in de praktijk dan meestal op uit te komen. Niet op de agape.

Kort gezegd: Ik maak me zorgen over de geestelijke gezondheid van de christelijke kerk. En tegelijk ook weer niet, want het is ook een vervulling van een profetie dat dit zou gaan gebeuren in de laatste dagen.

want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

2 Timotheüs 4:3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *