Is de VN anti-Israël?

Spread the love

Eén van de kenmerken van de eindtijd, is dat Israël alleen zal komen te staan. De VN is opgericht om vrede te bewerkstelligen. Maar is de VN anti-Israël?

We lezen vaak in het nieuws dat de Verenigde Naties (VN) Israël veroordelen. Is dat zo, en wat betekent het dan?

De afgelopen vijf jaar, in de periode 2015 t/m 2019 werden 96 resoluties tegen Israël aangenomen. Dat lijkt niet veel voor een internationale organisatie die zich zelfs met zaken als Zwarte Piet in Nederland bezig houdt. Zetten we het echter in perspectief, dat doemt een heel ander beeld op.

Noord-Korea, wat internationaal toch veel bekender is om het schenden van zo ongeveer alles wat met mensenrechten te maken heeft, kreeg in dezelfde periode 5 resoluties tegen zich uitgesproken. Op deze manier lijkt het alsof Israël de grootste schurkenstaat ter wereld is. Dat is toch tegenstrijdig met het feit dat onder meer Nederland het land als bondgenoot ziet en erkent dat het de enige democratie in het Midden-Oosten is.

Geschiedenis

In 1945 werd de VN opgericht. De doelstelling van de VN was wereldvrede. Op de muur buiten het VN hoofdkwartier in NYC staat de bekende Bijbeltekst dal alle volken hun zwaarden om zullen smeden tot ploegscharen. (Jes. 2)

Mogen we op dit moment concluderen dat die doelstelling van de VN bepaald nog niet gehaald is? Ja, dat mogen we. Het aantal gewapende conflicten in het eerste decennium van de 21e eeuw was drie keer hoog dan in het eerste decennium van de 20e eeuw, dus vlak voor de Eerste Wereldoorlog.

In het handvest van de VN staat dat zij

… internationale vrede en veiligheid wil handhaven en door als lidstaten gezamenlijk maatregelen te nemen, vriendschappelijke betrekkingen wil ontwikkelen en internationale samenwerking wil bevorderen

Handvest VN 1945

Resoluties

Israël is lidstaat van de VN. Het doel van de VN is vrede en samenwerking. Eén van de middelen die de VN hiervoor heeft, is het uitvaardigen van resoluties. Een resolutie kan zowel binden als niet-bindend zijn. De eerder genoemde 96 resoluties tegen Israël zijn overigens allemaal niet-bindende.

Zoals al eerder genoemd werden tegen een dictatuur als Noord-Korea slechts 5 resoluties aangenomen in vijf jaar tijd. Maar hoe zit dat met alle overige landen, inclusief dictaturen als Syrië, Noord-Korea, Rusland, China en Iran? Merkt u ook op dat diverse van deze landen ook hoog scoren als landen op de lijst van landen waar christenvervolging plaats vindt?

Waar Israël alleen 96 resoluties tegen zich kreeg uitgesproken, zijn alle andere landen samen slechts 36 keer veroordeeld. Concluderend betekent dat dat van de in totaal 132 resoluties maar liefst 73% uitgesproken werd tegen Israël.

Er zijn ruim 250 landen op deze wereld. Dan is de verhouding natuurlijk wel heel krom!

Vrouwenrechten

Een heet hangijzer voor politiek correct Nederland zijn vrouwenrechten. En ook daar zien we een typerend verschijnsel. Israël hoorde de afgelopen 5 jaar 4x een resolutie tegen zich uitspreken.

Als je dan beseft welke landen zitting hebben in de vrouwenrechtencommissie, dan is het eigenlijk lachwekkend. Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië (waar vrouwen sinds 2020 auto mogen gaan rijden), Irak, Bangladesh, Eritrea. Allemaal landen die bekend staan.

Hoe kan het dan dat diezelfde VN zoveel resoluties uitspreekt tegen één van haar eigen lidstaten?

Israëlisch-palestijnse conflict

Het gaat te ver om helemaal de diepte in te gaan, maar er is een opmerkelijk aantal commissies die zich bezig houden met het conflict. En die zijn er allemaal om de palestijnen te helpen.

Zoek de namen maar eens op, ze zijn zonder uitzondering gericht op de palestijnen en tegen Israël. De “General Assembly” heeft nog een neutrale naam, maar diverse commissies die er onder vallen, en diverse rapporten die zij uit hebben gebracht, al niet meer.

Denk aan ‘Programme of the Assistance to the palestinian people’ of ‘Committee on the exercise of the inalienable palestinian rights of the palestinian people’. Als je beseft dat de palestijnse organisaties als hamas, fatah en plo, allemaal in hun handvest hebben staan dat de staat Israël vernietigd moet worden, dan is het niet zo lastig te begrijpen dat deze organisaties, onderdeel van de VN, ook anti-Israël zijn. En daarmee gaat de VN in tegen haar eigen grondbeginselen.

Vluchtelingen?

Wat ook vreemd is, is dat er voor alle vluchtelingen op aarde één organisatie is vanuit de VN: De UNHCR. Maar daarnaast is er voor de palestijnen ook nog de UNRWA, die zich alleen richt op palestijnse “vluchtelingen”.

Ik schrijf “vluchtelingen” tussen aanhalingstekens omdat het feitelijk geen vluchtelingen zijn. In zijn boek “Arafat was mijn held” beschrijft Tass Saada hoe de Arabieren die later palestijnen genoemd werden wegtrokken uit Israël op advies van hun Arabische leiders.

De UNRWA past een heel vreemd rekentrucje toe. Waar de UNHCR, en alle andere vluchtelingenorganisaties ter wereld, het feitelijke aantal vluchtelingen tellen, telt de UNRWA door. De vluchtelingenstatus van een palestijn is overerfbaar op zijn kinderen. Daardoor blijft elke vluchteling, al is hij al decennialang overleden, meetellen in hun statistieken.

Je begrijpt dat dat rare “feiten” en kromme statistieken oplevert. Het gevolg is dat men het aantal “vluchtelingen” in 1948 schatte op 700.000. In 2020 is dat door deze doorlopende overerfbaarheid opgelopen tot maar liefst 5.000.000. Het feitelijke aantal is dus veel lager, en uitgaande van de stellingen en bewijzen die Tass Saada levert: 0.

Veel clubjes

Er zijn dus veel organisaties die zich bezig houden met het Israëlisch-palestijnse conflict. Meer, veel meer, dan met enige ander conflict op aarde. Is dat verbazingwekkend? Nee, niet als je de Bijbelse profetieën kent. Die voorspellen namelijk dat de hele wereld zich op zal stellen tegen Israël.

Neem bijvoorbeeld Jeruzalem. Op wereldschaal gezien een stadje vergelijkbaar met Utrecht. Zouden wij accepteren dat enig ander land zich bemoeit met de gang van zaken in Utrecht? En daar is heel wat kritiek op te verzinnen, en ook nog gefundeerde kritiek. Nee, dat zouden wij niet accepteren. Maar ondertussen verwacht iedereen wel van Israël dat zij dat accepteren als het over Jeruzalem gaat? Dat is toch gewoon hypocriet?

Een ander opmerkelijk feit is dat Israël een vast agendapunt is tijdens de vergaderingen van de VN mensenrechtenorganisaties. Ze hebben zelfs een vast cijfer: Punt 7. Voor wie een klein beetje op de hoogte is van de betekenis van getallen in de Bijbel is dit een opmerkelijk getal…

Geen enkel ander land krijgt zoveel en vaste aandacht. Diverse voormalig leiders van de VN hebben hier ook op gewezen en erkent dat Israël onevenredig veel aandacht krijgt en zelfs erkent dat dit de effectiviteit van het uitoefenen van de taak van de VN in de weg staat.

Nederland

Helaas stemt Nederland, tegen haar eigen bewoordingen in, te vaak mee in de resoluties tegen Israël. De Nederlandse afvaardiging in de VN durft geen standpunt in te nemen zoals dat door het kabinet is opgesteld. Helaas zien we ook daar gebrek aan ruggengraat.

Toekomst

We weten dat Israël volledig alleen zal komen te staan. De belangrijkste bondgenoot van Israël is tot nu toe de VS, maar we zien ook daar een kentering ontstaan. De democrats zijn bepaald niet meer pro-Israël, en de commandant van de IDF heeft zijn zorgen al uitgesproken over de mogelijke winst van Biden.

We zien nog een sprankje hoop in het feit dat de pro-Israël Republikeinen nog wel de meerderheid hebben in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, maar de trend tot het nemen van afstand van Israël wordt toch langzaam maar zeker wel zichtbaar.

Vergeet niet dat de VS in geen enkele eindtijdprofetie als land voorkomt. Eén van de mogelijkheden is dat het hele continent aan de andere kant van de oceaan tot een implosie in zijn eigen verdeeldheid komt. Dat is bij wereldrijken vaker gebeurd.

Landen die wel genoemd worden zijn

Israël (uiteraard), Egypte, Soedan (Cush), Rusland (Rosh), Iran (Perzië), Europa (herenigd Romeins Rijk), Syrië, Libië (Put), Libanon (Tyrus), Saoedi-Arabië (Sheba) en Jordanië (Moab, Ammon en Edom). Sommigen voegen China en andere landen uit het verre oosten toe.

Het Zoeklicht december 2020

Er zitten een aantal opmerkelijke namen tussen. Saoedi-Arabië zoekt momenteel toenadering bij Israël omdat Iran een gezamenlijke vijand is. Biden heeft al aangegeven onder meer de “Irandeal” va Obama te herstellen. Feitelijk was dat geen deal, want Obama is er nooit mee naar de Senaat gestapt omdat hij wist dat hij daar geen “ja” zou krijgen. Het was dus een deal op basis van presidentieel decreet, en kon dus met één pennestreek door Trump van tafel worden gehaald.

Iran is een levensgevaarlijk land, een land waar Nederland wel weer zaken mee doet, terwijl Iran een “countdown to extinction”-klok heeft, die afloopt in 2041. De klok schijnt momenteel uit te staan door technische problemen (waar uiteraard Israël de schuld van krijgt).

China

Een opmerkelijke rol is weggelegd voor China, het land van de goedkope en inferieure producten, schending van mensenrechten en het communisme. China is al jaren bezig om haar strijdkrachten om te vormen van een defensief naar een offensief leger. Bovendien is China het enige land in het verre oosten wat de aantallen soldaten op de been kan brengen waar de Bijbel over spreekt.

Momenteel investeert China op enorme schaal in de “Nieuwe Zijderoute”, waarmee de weg van China naar Israël geplaveid wordt. Denk in dit verband ook aan het steeds verder dalende waterniveau in de Eufraat en de voorbereidingen op vervulling van deze profetieën worden steeds duidelijker zichtbaar.

Amerika

Politici doen zonder het te weten vaak opmerkelijke uitspraken die duiden op Bijbelse signalen.

Niets minder dan ‘de ziel van Amerika’ staat bij deze verkiezingen op het het spel

aldus Joe Biden. De verkiezingen gingen meer dan ooit over ideologieën. Racisme, abortus, seksuele moraal, gender, klimaatverandering, homohuwelijk, etc. De verdeeldheid zal, ongeacht de uiteindelijke uitkomst van de verkiezingen (die is op het moment dat ik dit schrijf (1 december 2020) nog allesbehalve duidelijk*) niet afnemen. De polarisatie zal, wie er ook wint, alleen maar toenemen.

Het niveau van verdeeldheid in de VS is vergelijkbaar met de periode vlak voor de Burgeroorlog van 1861 – 1865. Steeds meer Amerikanen zien dat ook. De oorzaken zijn wat anders, maar ook nu zien we spanningen tussen burgers, tussen staten onderling, tussen staten en de federale regering, tussen democraten en republikeinen (wat al meerdere keren tot geweldsuitbarstingen is gekomen), economische spanningen (Biden wil halve staten werkloos maken om de “green deal” na te gaan leven).

De spanningen tussen staten en federale regering worden versterkt door verschil van mening over het te voeren beleid rond de coronacrisis. Staten zijn daarin grotendeels autonoom, en slechts als het fout gaat wordt naar Trump gewezen, maar veel kleine ondernemers worstelen tegen gouverneurs die hun zaken willen sluiten zonder daar compensatie voor te geven, wat feitelijk een faillissement betekent.

In het eerder aangehaalde Zoeklicht wordt ook beschreven hoe deze gang van zaken naast een herhaling van de geschiedenis van de VS zelf, ook veel parallellen kent met de instorting van het Romeinse Rijk.

Moreel verval

Amerika gaat ten onder aan moreel verval en het wegdrukken van God uit de samenleving. Andrew Strom heeft hier ook een aantal keren duidelijk over geschreven en voor gewaarschuwd. En hij is niet de enige.

Een typerend voorbeeld wordt gegeven in de satirische film “God Bless America”(2011). Deze gebeurtenis heb ik jaren geleden echter in het echt op TV ook zien gebeuren, dus dit stukje is geen satire!

… ziet hij op televisie een programma voorbij komen over de zestiende verjaardag van de verwende Chloë. Het meisje is kind van rijke ouders die alles voor haar doen, maar zij is nergens tevreden mee. Ze bekt haar vader en moeder af, vindt zichzelf geweldig en behandelt anderen als voetveeg. Wanneer haar vader haar een nieuwe auto geeft voor haar verjaardag, is ze woedend omdat het niet het merk is dat ze wilde.

Ja, dit soort dingen gebeurt echt! De decadentie viert hoogtij, net als in de nadagen van het Romeinse Rijk. Het christendom verliest snel terrrein in de VS. Zei tien jaar geleden 77% van de Amerikanen nog christen te zijn, inmiddels is dat gedaald tot 65% en die dalende trend zet zich versneld door.

Veel Nederlandse christenen kijken vaak met bewondering naar de Amerikaanse megakerken waar soms wel 20.000 christenen per dienst samen komen, maar vergeet niet dat er in de VS ook heel veel sprake is van traditioneel christendom. Dat is wat anders dan een levende Relatie met Jezus hebben.

Hoe uit dat moreel verval zich?

40% van de geboren kinderen wordt buitenechtelijk geboren. In sommige grote steden zelfs 70%. In sommige steden worden met name meer zwarte baby’s geaborteerd dan geboren. En triest statistisch gegeven.

Daarnaast zien we de teloorgang van het gezin, recordniveaus van depressie, ontmoedigde jongeren, stijgende aantallen zelfmoord, toename van geweld met tegelijkertijd een daling van de leeftijd van geweldplegers, en een drugsepidemie, waaronder ook voorgeschreven medicatie.

Economisch verval

Volgens Het Zoeklicht wordt 2021 een economisch rampjaar. In 1944 was er een belangrijke conferentie in het plaatsje Bretton Woods over de toekomst van het wereldwijde economische systeem. Amerika was destijds de enige wereldmacht, dus de dollar werd de leidende munteenheid.

Inmiddels horen en zien we al jaren dat de dollar sterk verzwakt is, en de vier jaar Trump, ook nog eens verstoord door de coronacrisis, hebben de verdubbeling van de Amerikaanse schuldenlast onder Obama, niet terug kunnen draaien. Dat was natuurlijk ook een onmogelijke taak, maar feit is dat Trump wel veel voor de Amerikaanse economie en arbeiders heeft gedaan.

Het IMF roept nu op tot een “nieuw Bretton Woods” moment, al is dat sinds het loslaten van de goudstandaard in de jaren ’70 al niet meer zoals het was. Al meer dan tien jaar is duidelijk dat de VS een schuldenlast heeft die onoverkomelijk groot wordt, waarmee ze haar positie als leidende economie verliest.

Gevolgen voor Israël

Het instorten van de Amerikaanse economie zal verregaande gevolgen hebben voor de hele wereld. We hebben een klein voorproefje geproefd in 2008. Dat was voor Nederland niet meer dan kleine correctie van slechts 3,5% waarmee we op het economische niveau van 2000 belandden. Helaas bliezen de media de paniek op tot ongekende proporties en leken de gevolgen veel erger dan ze feitelijk waren.

Een totale ineenstorting van de Amerikaanse economie zal verstrekkende gevolgen voor Israël hebben. Als de VS niet meer in staat is om Israël te steunen, zal de 4 miljard steun voor de instandhouding van het Israëlische leger wegvallen. Voor een relatief kleine economie als die van Israël zal dat een desastreus gevolg hebben.

De bindende factor, het gezamenlijke geloof in de Bijbel, valt zowel in Amerika als in Israël steeds meer weg. Dus ook geestelijk ontstaat er een afstand omdat cultuurverschillen op termijn de overhand gaan krijgen.

De mogelijke winst van de democrats, die tijdens hun National Convention Jezus uitjouwden, zal voor Israël in ieder geval geen positieve wending betekenen. Het nieuwe economische systeem zal ook niet rond de VS worden gebouwd, waardoor hun positie automatisch verder verzwakt.

Het gevolg is wat de Bijbel al voorspelt: Israël zal alleen komen te staan in een isolement van de rest van de wereld. Enige op Wie Israël dan nog kan vertrouwen is de Here, hun God! Maar we weten ook dat zij in eerste instantie de antichrist zullen verwelkomen als de lang verwachte Messias.

* Systeem van de Amerikaanse verkiezingen

De Amerikaanse verkiezingen werken essentieel anders dan de onze. Veel media hebben Biden al tot winnaar uitgeroepen omdat zij dat als linkse media graag willen. Behalve de vele aanwijzingen voor fraude, bepaalt de uitslag van de zogenaamde “popular votes” de uitkomst van de verkiezingen niet. Die wordt, dit jaar, op 14 december door de kiesmannen bepaalt.

In tegenstelling tot wat je bijna overal leest is Biden tot die tijd geen “president elect”, maar “projected president”. Wie uiteindelijk de “president elect” wordt bepalen de kiesmannen dus op 14 december.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *