Corona splijt de evangelische kerk

Spread the love

Zojuist las ik dit artikel op facebook. Het stemde me verdrietig. Let op hoe subtiel een vals evangelie sluipt in artikelen over de splijtzwam in de huidige wereld: Corona en alle bijkomende maatregelen

Omdat ik het artikel net geschreven had, valt de songtekst van een nieuwe band die ik gisteren ontdekte misschien extra op. Uitgerekend een band met een muziekstijl die door veel traditioneel evangelische christenen als “satanisch” wordt gezien.

… repent and fall on your face, renounce all your sins…

God with us – Angel 7

Het artikel

‘… want ik had besloten u geen andere kennis over te brengen dan die over Corona en de eindtijd.’

Is het jou ook opgevallen? Veel christenen zijn boos. Heel boos. Op Rutte, op het coronabeleid, op de QR-code en op christenen die zich hebben laten vaccineren of die schijnbaar klakkeloos de regels opvolgen van de overheid. Op social media wordt er heel wat af gediscussieerd, gewaarschuwd en veroordeeld. Ik word er verdrietig van.

Sommige voorgangers hebben er zelfs hun missie van gemaakt om zoveel mogelijk mensen te waarschuwen, elke zondag vanaf een andere kansel. Het lijkt alsof er een nieuw evangelie is gekomen, dat ten koste van alles gebracht moet worden. Want dat is precies wat er gebeurt. Ten koste van vriendschappen, ten koste van de eenheid binnen de kerk, ten koste van de liefde. De nieuwe waarheid wordt er met een bijl ingehakt. En dat splijt de boel. Afgelopen zaterdag stond er een artikel van drie pagina’s in het AD, dat op de voorpagina al werd aangekondigd met de kop: ‘Corona splijt de evangelische kerk.’

Even voor de goede orde. Ik ben gevaccineerd. Ook ik heb getwijfeld of ik het wel moest doen. Wat ben ik dan dankbaar dat ik op zulke momenten altijd naar God kan gaan en Hem om wijsheid en vrede kan bidden bij het maken van zo’n belangrijke keuze. Die vrede kwam en is niet meer weggegaan. En zo ken ik meer mensen in mijn omgeving die het op dezelfde manier hebben gedaan.

Hoe respectloos en pijnlijk is het dan dat in de naam van diezelfde God gelovige gevaccineerden worden verketterd door andere gelovigen. Boodschappen als ‘je gaat binnen drie jaar dood en linearecta naar de hel’ en ‘de QR-code is het teken van de duivel’ worden genadeloos om je oren geslingerd. Ik vraag me dan elke keer weer af wat ik met zo’n boodschap moet? Is het de bedoeling dat ik ga leven in angst? Moet ik me schuldig gaan voelen?

Laat ik open kaart spelen. Ik ben het ook niet altijd eens met alle huidige maatregelen en ik weet ook niet wat de toekomst gaat brengen. Maar niets is toch zeker in deze wereld? Als we alles zo goed weten waarom zouden we God dan nog moeten vertrouwen?

Paulus zegt in 1 Kor. 2:2: ‘Ik had besloten u geen andere kennis over te brengen dan die over Jezus Christus en die gekruisigd’. Geen andere kennis dus. Geen ander evangelie, geen nieuwe wet, geen andere missie en geen andere waarheid.

Meer dan ooit snakt deze wereld naar die kennis waar Paulus het over heeft. Naar een boodschap van hoop, onvoorwaardelijke liefde en genade. Is dát niet onze Bijbelse opdracht? Ik vraag me af hoe social media en de evangelische kerk eruit zouden zien als we samen met Paulus zouden besluiten om alléén die kennis over te brengen van Jezus Christus en Die gekruisigd.

Gabrielle Dik-Agteres op facebook

Mijn reactie

Zoals die ook op facebook onder haar artikel en een gedeeld artikel is geplaatst:

Ik zal wel in een andere “evangelische” realiteit leven dan die Gabrielle. Zij hoort geluiden die ik zelfs op facebook nog nooit tegen ben gekomen. Overigens wel pure agressie en haat van gevaccineerde “christenen” die hun broeders op wille laten pakken, vastbinden en gedwongen laten vaccineren tegen hun vrije wil in.

Bizar dat iemand zo’n artikel als “Goed artikel” betiteld. Waarschijnlijk alleen omdat het een eigen overtuiging en onderbuikgevoelens bevestigt.

“Is het jou ook opgevallen? … Ik word er verdrietig van.”
Dus we moeten maar klakkeloos een liegende overheid volgen? Tegen de Bijbelse opdracht in om wat in het duister is aan het Licht te brengen? Alleen omdat sommige mensen er “verdrietig” van worden?

Kijk eens hoe Jezus handelde. Hij lag constant overhoop met de Farizeeën, de geestelijk leiders van Zijn tijd. Het is dus niet allemaal pais en vree.

Wat de werkelijke splijting brengt is dat sommige christenen klakkeloos een liegende overheid volgen en totaal niet meer aan waarheidsvinding doen! Ze lopen achter elke leraar aan die een boodschap brengt die hen toevallig lekker in de oren klinkt. Daarom zijn er momenteel ook zoveel charlatans en valse leraren actief!

“Ten koste van vriendschappen, ten koste van de eenheid binnen de kerk, ten koste van de liefde. De nieuwe waarheid wordt er met een bijl ingehakt. En dat splijt de boel.”
Dat is toch inmiddels kenmerkend voor de christelijke kerk. We zagen het met de Toronto Blessing, daarna de opkomst van het welvaartsevangelie, NAR, New Wine, de Kingdom Now theologie, preterisme, progressief christendom, noem maar op. Nu wijzen naar een splijting over corona is dan ook nogal lachwekkend.

“Even voor de goede orde. Ik ben gevaccineerd.”
Ik had niet anders verwacht. Anders had je dit artikel ook niet op deze manier geschreven.

“Die vrede kwam en is niet meer weggegaan. En zo ken ik meer mensen in mijn omgeving die het op dezelfde manier hebben gedaan.”
Kijk, en dat bedoel ik met eenzijdig, want er zijn ook mensen die het tegenovergestelde mee maken. Die hun vrede kwijt zijn, die voor hun gevoel hun contact met God kwijt zijn. Dus fijn, jouw persoonlijke ervaring, maar ook dat is een probleem in het huidige christendom: Denken dat jouw persoonlijke ervaring gelijk voor al die miljarden christenen moet gelden, en dat jij alleen gelijk hebt en de wijsheid in pacht.

Nee dus. God gaat met een ieder van ons Zijn eigen weg. Jouw persoonlijke ervaring is dus totaal nietszeggend voor anderen, al zullen er ongetwijfeld weer mensen zijn die zich laten bemoedigen door jouw persoonlijke ervaring in plaats van door God Zelf!

“Hoe respectloos en pijnlijk is het dan dat in de naam van diezelfde God gelovige gevaccineerden worden verketterd door andere gelovigen.”
En andersom dan? Want dat benoem je dan wel niet, maar gebeurt net zo goed. Naar wat ik om mij heen zie zelf vaker dan andersom!

“Laat ik open kaart spelen. Ik ben het ook niet altijd eens met alle huidige maatregelen en ik weet ook niet wat de toekomst gaat brengen. Maar niets is toch zeker in deze wereld?”
Dat is dus gebrek aan Bijbelkennis. De Bijbel laat duidelijk zien wat de (nabije) toekomst gaat brengen. Dus ja, in hoofdlijnen is alles zeker in deze wereld.

“Als we alles zo goed weten waarom zouden we God dan nog moeten vertrouwen?”
Juist omdat we alles weten moeten we op God vertrouwen omdat we dan ook weten dat Hij de Enige is die ons van al deze dingen kan en zal redden!

Je maakt van het geloof een zaak van twijfel! Dat is totaal onbijbels! Het geloof is de zekerheid van de dingen die we nog niet zien. Maar we weten dus wel over die dingen. De Here maakt het Zijn dienaren bekend voordat het gebeurt. Dus stellen dat ‘niets zeker is in deze wereld’ is een menselijk geloof. Richt je op God, verdiep je in Zijn Woord, dan zullen deze dingen je duidelijk worden en hoef je niet langer in angst en onzekerheid te leven!

“Paulus zegt in 1 Kor. 2:2:…”
Dat probeer je leuk te gebruiken als stok om mee te slaan, maar dan gaat Paulus in zijn eigen brieven dus tegen zijn eigen stelling in? Of zou hij deze toch anders bedoeld hebben dan dat jij hem nu uit zijn context en verdraaid probeert toe te passen op een totaal andere situatie?

“Meer dan ooit snakt deze wereld naar die kennis waar Paulus het over heeft.”
Nee, deze wereld snakt daar helemaal niet naar. Sterker nog, een wereld waarin een hashtag als “#cancelchristianity” en een ‘anti-christendom-dag’ op social media organiseert, snakt naar de openbaring van de komende antichrist, die zij met open armen zullen ontvangen.

Mijn grote vraag is hoeveel “christenen” bij die juichende massa zullen staan. Als nu de waarheidsvinding al ondergeschikt is aan het onderbuikgevoel, wat voor risico loop je dan?

“Naar een boodschap van hoop, onvoorwaardelijke liefde en genade. Is dát niet onze Bijbelse opdracht?”
Nee! Dat is het zeker niet!! Sterker nog: De Bijbel roept letterlijk op om wat in het duisternis is te openbaren!

De boodschap van hoop, onvoorwaardelijke liefde en genade, is inmiddels verworden tot een soort alverzoeningsleer. Bijbelse bekering is een boodschap van zonde, overtuiging van zonde, besef dat je Jezus als Redder nodig hebt en daarop volgende berouw en bekering. Dan pas gaat gaat die onvoorwaardelijke liefde en genade in werking!

Je brengt dus een verdraaid, vals, Evangelie als je het op deze manier stelt!

Aanvulling

Jezus Zelf voorspelde de splijting in de eindtijd. Het kaf zal van het koren gescheiden worden. Dat een artikel in een seculiere krant als het AD verschijnt heeft maar één reden: De wereld wil de kerk van Christus zien vallen.

Bizar om dan te zien dat christenen zo’n artikel serieuzer lijken te nemen dan de waarschuwingen van Jezus Zelf!

Ja, we zullen in de wereld verdrukking lijden als christenen. Heulen met de vijand heeft nog nooit iemand gered, hooguit wat uitstel van executie opgeleverd. De wereld is onze vijand. Hoe lief en vriendelijk hij zich soms ook voordoet, maar “wij leven wel in deze wereld, maar zijn niet van deze wereld”.

Steeds vaker lijken evangelische christenen deze Bijbelse boodschap te vergeten en doen ze er alles aan om in een goed blaadje te komen bij de wereld. Om maar door de wereld te worden geaccepteerd.

Nu ga ik een verboden vergelijking maken, want je mag niets meer vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Maar in kamp Westerbork selecteerden Joden andere Joden die op transport naar Duitsland werden gesteld in de hoop dat zij gespaard zouden worden. Het was slechts uitstel van executie, want ook zij werden op transport gesteld.

Wat een wreed lot, om dan vervolgens in de kampen te worden geconfronteerd met de velen die jij aan hebt gewezen, uitgekozen, geselecteerd…

Laten we als christenen beseffen dat deze wereld ons niets te bieden heeft. Ook geen levensreddend vaccin wat gepushed wordt door een liegende minister van Volksgezondheid.

Onze enige redding komt steeds meer van Jezus Christus en Die gekruisigd.

Maar dat is, net zoals het voor Paulus was, geen reden om maar over andere dingen te zwijgen in een poging de duisternis met de mantel der liefde te bedekken. Dingen negeren is geen oplossing, en laat dingen ook niet verdwijnen!

Korte reactie op het AD

Inenten is misdadig en de QR-code luidt het einde van de wereld in. Met name in evangelische kerken groeit het aantal gelovigen dat corona ziet als een complot

AD bijlage Z

Op de eerste plaats is het mij een raadsel waar het AD deze informatie vandaan haalt, ik heb het nog nooit in deze terminologie gehoord.

Het is een stigmatiserend, anti-christelijk artikel met als enige doel de verdeeldheid onder christenen te vergroten. En helaas gaan veel christenen daar in mee.

Als we naar de koude, kille cijfers kijken, dan lijkt de stelling “Inenten is misdadig” echter wel steeds meer bewaarheid te worden. In een land als Taiwan zijn inmiddels meer bevestigde overlijdens door de inenting dan van het virus.

De QR-code alleen zal het einde van de wereld niet inluiden. Maar het is wel een duidelijke voorloper van het voorspelde merkteken van het beest. Eén van de essentiële kenmerken van dat merkteken is dat mensen niet meer kunnen kopen en verkopen. Dat zij in feite uit worden gesloten van het sociale leven.

Is het niet bizar om te zien dat deze QR-code nu mensen uitsluit van dezelfde gelegenheden waar Joden 80 jaar geleden van werden uitgesloten? Is het niet veel bizarder dat christenen hier klakkeloos in mee gaan?

De volgende stap is in Frankrijk en Duitsland al gezet: Zonder QR-code kom je een supermarkt niet meer in (Duitsland ingaande dit najaar!). Dus hoe moet je dan aan je boodschappen gaan komen?

Is dat geen uitsluiting van het sociale leven? Is dat geen blokkade van kopen en verkopen?

Let wel: De QR-code op zich is niet eens zo veel zeggend. Alle andere profetieën die tegelijkertijd uit aan komen zijn (voedselschaarste, enorme prijsstijgingen van dagelijkse levensbehoeften, toename van natuurrampen, tweedeling in de samenleving, kinderen die opstaan tegen hun ouders, broeders die elkaar ten dode overleveren, de grote afval die gaande is, etc, etc) maken het plaatje echter wel een heel stuk completer…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *