20 profetische punten

Spread the love

De afgelopen 18 maanden heeft J.D. Farag “Prophecy Updates” gegeven over de dingen die momenteel in de wereld gebeuren. Nu geeft hij een samenvatting van de 20 belangrijkste updates, die allemaal terug te vinden zijn in de 77 eerdere updates, met links, transcripts, downloadbare bestanden.

 1. Dit eindigt in de Opname van de Gemeente voor hen die gered zijn, en in de Grote Verdrukking voor hen die niet gered zijn
 2. Dit is, is altijd geweest en zal altijd een door mensen gemaakt en gepatenteerd biowapen blijven, wat oorspronkelijk ontwikkeld werd voor chemische oorlogsvoering
 3. Dit is een satanisch plan achter een wereldwijde genocide onder het mom van populatiebeheersing, dat wanneer de bevolking is gedaald tot een hanteerbaar aantal, hanteerbare controle mogelijk zal maken
  Populatiecontrole voor controle van de populatie
 4. Dit zogenaamde vaccin, wat geen vaccin is, werd niet gemaakt voor wat wij kennen als Covid-19. Covid-19 werd gemaakt voor dit zogenaamde vaccin
 5. Dit zogenaamde vaccin veroorzaakt de dood van tienduizenden mensen en verwond ontelbaar veel meer, waarvan sommigen permanent
 6. Deze demonische misleiding om de hele bevolking te vaccineren zal uiteindelijk iedereen die nog over is, verbinden met een wereldwijd digitaal systeem
 7. Dit systeem zal verbonden zijn met een biometrische ID die blockchain-technologie gebruikt als verificatie van vaccinatie. Let op wat ik zeg: Dit is geen verificatie van immunisatie, het is een verificatie van vaccinatie. Dat zijn hun eigen woorden. Dit is niet om te controleren dat je immuun bent, nee, dit is om te controleren dat je geïnjecteerd bent
 8. Deze verificatie van vaccinatie zal, na instemming van de gebruiker, hun sociale krediet bijhouden, om te kunnen kopen en verkopen.
  Dit zien we nu al. Uw instemming om dit systeem te nemen, bepaald – in deze staat (maar ook in andere en NL bijvoorbeeld – red.) of u een restaurant binnen mag.
 9. Dit sociale kredietsysteem bepaalt waar je toegang tot hebt, in het bijzonder een voorraad van basis noodzakelijkheden en diensten.
 10. De vraag naar basisbenodigdheden en diensten zal ontstaan door een verstoord en uiteindelijk beperkte bevoorrading.
  Dit zien we nu al gebeuren. Zeeschepen liggen al maanden voor de Amerikaanse kust te wachten voor zij mogen lossen.
  Eén van de gevolgen zijn stijgende prijzen. Een gallon benzine kost in Californië inmiddels $ 8,= (ter vergelijk: Onder Trump was dat ca. 2,=). Ook merken mensen wereldwijd dat de prijzen van levensonderhoud stijgen.
  40% van de Amerikaanse import komt binnen via Californië. Op dit moment liggen er 57 zeeschepen met tienduizenden containers voor de kust te wachten.
 11. Deze verstoorde bevoorrading is met opzet gedaan om de vernietiging van de wereldwijde economie gecontroleerd te laten verlopen
 12. Deze gecontroleerde vernietiging van de wereldeconomie zal de “Vierde industriële revolutie” van het WEF voortbrengen: Kunstmatige Intelligentie, het samenvoegen van mens en machine.
 13. Deze “Vierde industriële Revolutie” – ook bekend als “The Great Reset” – zal het volgende betekenen: “Je zult niets bezitten en gelukkig zijn”
 14. Deze Great Reset is in feite een grote misleiding die uiteindelijk uit zal draaien op de zeven jaar durende Grote Verdrukking
 15. Deze Grote Verdrukking zal een tijd van ongekende horror zijn, zoals geprofeteerd in het boek Openbaring hoofdstuk 6 – 19.
 16. Deze ongekende horror zal onder meer het onthoofden van hen die het merkteken, het beeld en het aanbidden van het beest inhouden
 17. Dit toekomstige teken van het beest, beeld van het beest, en aanbidding van het beest zal hen die dit accepteren voor eeuwig verdoemen
  Ik wil hier even wat meer over zeggen. Er is veel onduidelijkheid over. We krijgen vaak de vraag “Ik heb het genomen, heb er spijt van, ik had het liever niet gedaan, ben ik nog gered?” Absoluut ben je nog gered! God zij dank hangt jouw redding niet af van deze injectie. Want als je wedergeboren bent, kun je niet meer onwedergeboren worden. Als je gered bent, kun je niet ongered worden. Weet je waarom? Als ik iets zou kunnen doen waardoor ik mijn redding kwijt raak, impliceert dat dat ik iets moet doen om mijn redding te behouden. En waar ik vandaan komen noemen ze dat “werken”. Dat zou betekenen dat ik niet gered ben door genade, door geloof. Dat betekent dat het geen gift van God is. Romeinen 8: Niets kan ons scheiden van de Liefde van de Heer.
 18. Dit merkteken, beeld en aanbidding is nu al technologisch voorbereid en staat klaar om te worden uitgevoerd via Agenda 2030
 19. Deze Agenda 2030 is een doel om de wereld te transformeren naar “verminderde ongelijkheid” en “hanteerbare steden en gemeenschappen”
 20. Deze “Brave New Transformed World” zal na zeven eindigen met de Wederkomst van Christus en ons met Hem als Zijn Bruid aan Zijn zijde.

Maar uiteindelijk zal elk oog Hem zien, elke knie zal buigen en erkennen dat Hij Heer is. Op dat moment zal het echter niet zijn tot redding, maar tot eeuwige verdoemenis.

Ik geloof met heel mijn hart dat de Heilige Geest tegen de Gemeente zegt: “Wees klaar”, niet “Bereidt je voor”, maar “Sta klaar”, want Jezus kan elk moment komen. Op een moment dat wij niet verwachten, zo dicht zijn we er bij!

Eén antwoord op “20 profetische punten”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *