Blockchain technologie

Spread the love

De blockchain technologie is oorspronkelijk ontwikkeld om de Bitcoin te kunnen realiseren. Maar er is meer mogelijk… heel wat meer.

Laat ik voorop stellen dat ik geen expert ben op het gebied van blockchaintechnologie, maar een goedbedoelende amateur met interesse in de ontwikkelingen in de wereld.

Bitcoin

De blockchaintechnologie is ontwikkeld met de Bitcoin. Het principe lijkt eenvoudig. Elke transactie moet door meerdere peers goed worden gekeurd, en daarna staat de transactie onherroepelijk als een “block” in de “chain”.

De voorstanders claimen dat fraude onmogelijk is, maar de diverse hacks bij cryptotraders hebben al laten zien dat dat een illusie is. De blockchain is inmiddels de basis van honderden cryptomunten.

Overheden staan sceptisch tegenover cryptomunten omdat toezicht zo goed als onmogelijk is. We horen de bekende geluiden over witwassen van crimineel geld, wegsluizen van vermogen (lijkt me nogal riskant want als de koers instort, wat geregeld gebeurd is, ben je dus ook je vermogen kwijt). Maar het zijn de bekende geluiden die iedereen met een bankrekening tegenwoordig hoort.

De limieten zijn afgeschaft en iedereen met een bankrekening en/of credit card moet zich opnieuw identificeren. Een enorme hoeveelheid werk, die in 99,9% van de gevallen niets oplevert.

Andere toepassingen van blockchain

Maar laten we eens verder kijken. Dit artikel heb ik geschreven naar aanleiding van de opsomming van 20 profetische punten. J.D. Farag noemt daarin onder meer blockchain technologie, maar de meesten zullen die link niet zo snel leggen.

Er zijn echter al geruime tijd een aantal andere ontwikkelingen op het gebied van blockchain. Zo zijn autofabrikanten bezig met het implementeren van blockchain technologie om bijvoorbeeld uitbreidingen voor software vanuit de auto te kunnen bestellen.

Maar het kan nog een stap verder. Ook de eigendomsrechten van de auto zelf kunnen via blockchain worden bijgehouden. Maar dat zou ook kunnen voor woningen, fietsen, telefoons, noem maar op. De notaris wordt overbodig en wereldwijd gaan dezelfde regels gelden.

Dit is dus al bijna geen utopie meer, gerenommeerde fabrikanten werken hier al aan!

Er wordt in dit artikel bijvoorbeeld voorspeld dat in 2025 ca. 10 – 15% van de transacties met auto’s via blockchain zal verlopen. Maar ook de integratie van autonoom rijdende auto’s is gelinked aan blockchain.

En daarmee komt ook gelijk de 5G-technologie om de hoek, want ook die wordt noodzakelijk geacht om auto’s autonoom te laten rijden. Op deze manier wordt alles geïntegreerd in één technologisch geheel.

World Economic Forum

Een aantal van de punten in de 20 profetische punten verwees ik in eerste instantie naar het rijk der complottheorieën, maar het probleem waar ik tegen aan liep is dat ik me niet voor kan stellen dat het WEF zich met complottheorieën bezig houdt.

En daar wordt inderdaad wel de toekomst geschetst in “De vierde industriële revolutie” en het boek “The Great Reset” van Klaus Schwab. Zijn deze dingen dan toch dichter bij de realiteit dan ik dacht? Beide boeken zijn overigens als gratis downloads op internet te vinden.

Ik ben gaan zoeken en kan niet anders dan concluderen dan dat inderdaad het geval is. Covid-19 is één van de middelen die men gebruikt om deze agenda uit te rollen.

In de Tweede Kamer werd een motie afgewezen die stelde dat de QR-code, die nu voor Corona wordt gebruikt, niet voor andere doeleinden in mag worden gezet. Later werd de motie die specifiek ging over de invoering van een Sociaal Krediet Systeem ook verworpen.

En laat dit nou precies dingen zijn waar ook het WEF mee bezig is! Er worden in de media al proefballonnetjes opgelaten over de invoering van een CO2-budget voor elk gezin. Te lang douchen betekent minder TV kijken. Of minder kilometers met de auto rijden.

Als ik hier met mensen over praat, dan krijg ik meewarige blikken, maar onlangs publiceerde het AD een artikel dat 23.000.000 Chinezen niet meer kunnen reizen omdat hun sociale krediet score te laag is.

De blockchain

Door de verworpen moties wordt wel duidelijk dat de politiek meer van plan is met de QR-code. En eerlijk is eerlijk: Technologisch gezien is deze natuurlijk min of meer ideaal om te koppelen aan de blockchain.

Daarmee wordt wereldwijde controle, track en trace mogelijk. “De natte droom van elke politicus”, zoals iemand het omschreef. En ook nog eens zo goed als realtime! Natuurlijk zijn er wel een paar voorwaarden, maar aan een oplossing wordt gewerkt.

De eerste voorwaarde is dat internet moet werken. De laatste jaren is de betrouwbaarheid snel beter geworden en zijn er minder storingen. Dat heeft enorme investeringen gekost, maar… dan heb je ook wat.

En met de uitrol van 5G wordt het alleen maar beter. Als de vaste verbinding uitvalt, ga je automatisch op 5G verder.

Daarnaast is nu nog een voorwaarde dat u een smartphone heeft, of de QR-code op papier uitprint. Als “grote voordeel” van de smartphone wordt gesteld dat de QR-code op uw mobiel steeds wisselt “en dus niet gevolgd kan worden.” Dat is natuurlijk onzin, want anders zou u ook geen “groen vinkje” kunnen laten zien met die wisselende code.

De link

Veel mensen blijken niet in staat om de link te leggen. Laat ik proberen een tipje van de sluier op te lichten. Credit card maatschappijen willen al meer dan 20 jaar voor een volledige afschaffing van cash geld. Nederland loopt voorop in pintransacties. Cash geld is niet te traceren, digitaal geld volledig.

En daarmee is dus ook de link te leggen tussen uw CO2-budget en uw aankopen. Stel dat u bij de slager een kilo vlees koopt. Door het gebruik van blockchain technologie wordt die aankoop direct van uw CO2-budget af getrokken.

Als de hele vierde industriële revolutie een feit is, en alles gekoppeld is aan internet, is internet in feite een god geworden. Zonder tussenkomst van een mens, zonder emotionele afweging, wordt uw saldo bijgewerkt en uw levensruimte ingeperkt.

Risico’s

Deze ontwikkeling kent een heleboel levensgevaarlijke risico’s. Zelfs voorstanders waarschuwen daar voor. De ontwikkelingen gaan echter onverminderd verder. Het gaat te ver om hier alle risico’s op te noemen, maar ik noem er een paar.

Kunstmatige Intelligentie

Op zich is er niet veel mis met K.I., echter het feit dat diverse ontwikkelteams bij Big Tech bedrijven die zich hier mee bezig houden actief andersdenkenden hebben geweerd, maakt de programmering, en met name het morele deel er van, wel heel erg eenzijdig.

Zo werden bijvoorbeeld “conservatieven”, “Trump aanhangers” en andere groepen uit de werkgroepen verwijderd. Er is slechts ruimte links liberale “progressieven”. Als we zien wat voor wereld zij nu al gecreëerd hebben, hou ik persoonlijk mijn hart vast.

Identiteit

Er zijn diverse films over gemaakt, maar identiteitsdiefstal is een reëel risico. Men zal proberen het te verkopen dat juist daarvoor dat merkteken van essentieel belang is, maar vergeet niet dat RFID-chips ook te hacken, wissen, klonen en herprogrammeren zijn.

Dus… u kunt zo maar als Jan Jansen de deur uit wandelen en als Osama Bin Laden aankomen op Schiphol. Overdreven? Doe onderzoek, het is eenvoudiger dan u denkt!

Roof

Uit de diverse hacks die al plaats hebben gevonden blijkt dat ook de blockchain technologie bepaald niet feilloos is. Alles wat draait op software is te hacken, te manipuleren en te vernietigen. Uw geld is in de blockchain echt niet veiliger dan nu.

Robotisering

Dit is één van de risico’s die Elon Musk bijvoorbeeld aankaartte. Ik denk aan een film als Robocop. Hoe ideaal is het voor machthebbers om inderdaad de hele politiemacht te laten bestaan uit robots die emotieloos kunnen handelen? Die elk commando zonder aarzeling opvolgen?

Als we zien wat afgelopen jaar met vreedzame demonstranten is gebeurd door medemensen, onder het mom van een “geweldsinstructie”, dan kun je niet anders dan beseffen dat robotisering van een politiemacht nog veel verder zal gaan en dat in feite niemand – behalve degene aan de knoppen – zijn leven nog zeker is.

Laat ik voorop stellen dat ik nu dus niet over eenvoudige productierobots heb die 24 uur per dag dezelfde handeling met minimale afwijkingen herhalen. We praten hier over robots met kunstmatige intelligentie die deels zelfstandig kunnen handelen. De politie robothonden in de VS zijn er een voorbeeld van, al staan die nu ook nog in de kinderschoenen.

Totale macht

Maar het grootste risico wat ik signaleer is dat de totale macht bij een te beperkte groep mensen komt te liggen. We weten allemaal uit de geschiedenis wat voor desastreuze gevolgen dat altijd met zich mee heeft gebracht.

Daarom vindt ik het onbegrijpelijk dat veel mensen hier klakkeloos in mee gaan. Zo veel ontwikkelaars hier hun medewerking aan verlenen. Het gebrek aan kennis wordt onze ondergang. Eén van de belangrijkste gebieden waar we van zouden moeten leren is de geschiedenis. En juist daarvan willen we niet leren.

De geschiedenis herhaalt zich dan ook keer op keer. Maar iedere keer denken mensen dat het deze keer “goed” zal komen omdat er minieme verschillen met vorige keer zijn.

Het kenmerk van waanzin is keer op keer hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten

En toch doen we keer op keer hetzelfde: Teveel macht in handen van een te kleine groep leggen. Soms vrijwillig, soms gedwongen. Maar steeds met dezelfde uitkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *