Australië en het merkteken van het beest

Spread the love

Pastor Cioccolanti beschrijft de huidige situatie zoals die nu speelt in Victoria, Australië. We schreven al eerder over Australië. De situatie is feitelijk nog ernstiger.

Het gaat inmiddels zo ver dat ongevaccineerde, gekozen volksvertegenwoordigers, uitgesloten worden van stemmen. Zij kunnen, als gekozen volksvertegenwoordigers, hun werk dus niet meer doen.

Een ander punt wat hij bespreekt is dat je bij elke aankoop die je doet je QR-code moet laten zien. Elke aankoop wordt dus direct geregistreerd! Dit komt wel heel erg dicht in de buurt van het beruchte merkteken van het beest.

Ieder bezoek aan een winkel, al zet je er maar 1 seconde een voet over de drempel, moet geregistreerd worden.

Wat is de betekenis van het woord “vrijheid” dan nog? Termen als “No jab, no job” of “No shot, no shop”, brengen gedachten aan het merkteken nog dichterbij. Zonder werk geen inkomen, zonder inkomen geen boodschappen, maar ook zonder “shot” dus geen inkopen doen.

En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Op. 13:16, 17

Is dat niet bijna de feitelijke situatie in Victoria, Australië?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *