De smalle weg

Spread the love

De smalle weg. Weinigen zullen hem vinden. Maar wat is nou precies die smalle weg? Een korte gedachte.

Fortunately, some are born with spiritual immunesystems that sooner or later give rejection to the illusery worldview, crafted upon them from birth, through social conditioning. They (the few) begin sensing that something is amiss, and they start looking for answers. Inner knowledge and anomalous outer experiences show them a side of reality others are oblivious to. And so begins their journey of awakening. Each step of the journey is made by following their heart – following the Lord, instead of following the crowd. And by choosing knowledge over the veils of ignorance

Gelukkig worden sommigen geboren met een spritueel immuunsysteem dat vroeger of later weerstand biedt tegen het aangeleerde wereldbeeld dat hen vanaf hun geboorte is bijgebracht door sociale conditionering.

Zij, de weinigen, worden zich bewust dat er iets niet klopt, en ze gaan op zoek naar antwoorden. Innerlijke kennis en afwijkende gebeurtenissen in hun leven, laten hen een kant van de realiteit zijn, waar anderen blind voor zijn.

En zo begint hun reis. Elke stap van de reis wordt gezet door het volgen van hun hart, de Heer, in plaats van het volgen van de massa. En door het kiezen van kennis boven de sluiers van onwetendheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.