Hoe de ChristenUnie verdwaalde

Spread the love

Ik ben er niet direct voorstander van om mensen bij name te noemen, maar soms ontkom je er gewoon niet aan. Dat is nu ook het geval. De ChristenUnie bevindt zich op glad ijs…

Uiteraard zeg ik dat niet zo maar. Er is het nodige aan vooraf gegaan, en ik heb ook al pogingen ondernomen om met de partij in gesprek te komen, maar zoals anderen ook al ontdekten: De ChristenUnie reageert niet op ingezonden mails.

De ChristenUnie reageert niet op ingezonden mails

Is dat een nieuwe trend? Hour of Power Nederland leverde ook al de reactie “Wij kiezen er voor om hier niet inhoudelijk op in te gaan” op, toen ik een mail met wat – in mijn ogen eenvoudige – vragen stuurde.

Dus gesprek afgekapt. Wij hebben gelijk, wij hebben de wijsheid Gods in pacht en jij bent minderwaardig, dus bek houden.

Is dat de houding van het “moderne christendom”?

Tip tussendoor!

Toen ik dit probleem op facebook aankaartte kreeg ik deze reactie. Lijkt me een prima tip!

toen ik CU elke dag één cent op hun bankrekeningnummer met vragen stelde belden ze wel mij op. Want hun administratie moest heel veel werk verrichten om de centen te verwerken.Het ging om vragen van o.aa klokkenluiders die zich hadden gemeld om misstanden aan te kaarten.

Naam bekend bij redactie

Moties

Er zijn veel voorbeelden, maar ik ga ze hier natuurlijk niet allemaal publiceren. Kijk zelf maar eens en zie hoe vaak de ChristenUnie meestemt met de anti-christelijke D66. D66 wilde eerst niet eens meer overwegen om met de ChristenUnie te regeren, totdat bleek dat ze hen wel nodig hebben om de formatie af te ronden. Maar ach, de CU doet toch wel weer water bij de wijn.

Deze motie, deze stemming, was voor mij echter de druppel die de bekende emmer deed overstromen

Waarom dit voor mij de druppel was? Omdat dit feitelijk de voorbode is van het beruchte “merkteken van het beest” wat in Openbaring beschreven staat.

Als je mensen, om wat voor reden dan ook, uitsluit van essentiële voorzieningen, dan zorg je er dus in feite voor dat zij niet meer kunnen kopen of verkopen. Nou is de vraag wat essentiële voorzieningen zijn, maar dan denk ik bijvoorbeeld aan zorginstellingen.

Hoe kan een christelijke partij stemmen voor het uitsluiten van mensen die zorg nodig hebben?

Hoe kun je dat in vredesnaam rijmen met enige vorm van iets wat ook maar in de verste verte op barmhartigheid lijkt?

Zo’n partij kun je met de beste wil van de wereld niet christelijk meer noemen!

Glijdende schaal

En nee, het gebeurde niet ineens. Er zijn de afgelopen jaren al meerdere “incidenten” geweest waardoor je vraagtekens kon gaan zetten bij het christelijk gehalte van de christenunie. Ik noem een paar voorbeelden die de meesten zich nog zullen herinneren.

Het eerste voorbeeld is een andere motie. De CU stemde daar nog voor hun eigen motie.

Hoe bizar is het om te moeten constateren dat de christenunie in zo’n korte tijd als een blad aan de boom om is gedraaid en mee loopt met de meest onchristelijke partijen in ons politieke bestel.

Omroepbestel

De nieuwe omroep Ongehoord Nederland wilde toetreden tot het publieke bestel. Een bestel wat bestuurt wordt door een voormalig E.O.-er en waar Arie Slob minister over is. Op het allerlaatste moment besloot Slob om de periode van de licenties met een jaar te verlengen, waardoor Ongehoord Nederland een jaar moest wachten om te kunnen toetreden.

Vanaf 2022 mag Ongehoord Nederland gaan uitzenden, maar Slob heeft hen wel zelfcensuur opgelegd. Arnold Karskens, voormalig oorlogsverslaggever en door de wol geverfde insider in de publieke omroep, heeft zich namelijk nogal eens kritisch uitgelaten over de NOS. Altijd keurig onderbouwd en met aantoonbare bewijzen. Maar dat mag dus niet meer van deze “christelijke” minister.

Dierenleed

En opeens had Nederland, als enige Europese land, een zogenaamd stikstofprobleem. Het gekke hierbij is dat die problemen bij de grens opeens over zijn. Duitse boeren mogen duizenden malen meer uitstoten dan Nederlandse, als ze aan hetzelfde Natura 2000 gebied grenzen.

Met name de landbouw wordt zwaar getroffen, als het aan “christelijke” minister Carola Schouten ligt. Boeren moeten worden uitgekocht, veestapels inkrimpen, akkerbouw aangepakt. Het leidt tot behoorlijke protesten van boeren.

De uitkoopregeling blijkt een farce. Als boeren tekenen krijgen ze een schijntje van de werkelijke waarde van hun bedrijf, dus de regeling is bepaald niet succesvol. Dan wordt het over een andere boeg gegooid, en eist deze “christelijke” minister dan boeren hun vee minder eiwit gaan geven. Dat betekent feitelijk dat boeren hun vee moet laten verhongeren.

Hoe kan een “christelijke” minister aan zulk beleid meewerken? Diverse journalisten uit de hoek met wat meer diepgang waar onderzoeksjournalistiek nog wel plaats vindt doen onderzoek en leggen de vinger op de zere plek. Schouten krijgt de bijnaam “Groupie van de van Drie Groep”.

Het blijkt namelijk dat deze groep één van de grootste stikstofuitstoters is. Zij

importeren jaarlijks honderdduizenden kalveren, mesten die vet, slachten ze en exporteren het vlees. Nederland blijft achter met een mestberg en een onvoorstelbare hoeveelheid kadavers en afval.

Islamitisch onderwijs

Ergens in het Westland wil een islamitische basisschool zich vestigen. De gemeenteraad vergadert er over. Er is inspraak en er blijkt zoveel weerstand dat de gemeenteraad besluit om geen vergunning af te geven.

In eerste instantie ging minister Slob daar in mee, maar na wat juridisch gesteggel, waarbij de Hoge Raad als enige aangaf dat de leerlingenprognose haalbaar was, en alle andere betrokken partijen niet, ging Slob overstag en stelde zelf een Scholenplan voor het Westland op, met daarin de islamitische school.

Hoe kan een “christelijke” minister medewerking verlenen aan het vestigen van een islamitische school?

Abortus

Staatssecretaris Blokhuis wil de invoering van een 13-weken echo en vervroeging van de 20-weken echo doorvoeren.

Vanuit medisch oogpunt een onpraktische beslissing. Nu al gebeurt geregeld dat vrouwen moeten terugkomen omdat de 20-wekenecho te vroeg is om belangrijke dingen te zien bij het kindje.

Eigenlijk zou 21 of 22 weken al beter zijn, maar dat geeft niet genoeg tijd voor abortus. Met een 19-wekenecho zal het terugkeerpercentage veel groter worden, waarschuwen medici. Medisch voordeel heeft de maatregel niet. Het motief is hier – net als bij de 13-wekenecho – louter abortus.

https://stirezo.nl/artikelen/christenunie-staatssecretaris-neemt-abortusbevorderende-maatregelen

Hoe kan een “christelijke” staatssecretaris dergelijke abortusbevorderende maatregelen überhaupt voorstellen? Dit zou je van een D66-er verwachten, niet van een christen!

Het eindpunt?

We zien een vergelijkbare glijdende schaal bij de invoering van de maatregelen, zogenaamd tegen corona. De vergelijking mag in de Tweede Kamer niet gemaakt worden, Gideon van Meijeren werd stevig op zijn vingers getikt, maar persoonlijk ben ik van mening dat we moeten proberen te leren van het verleden. En dan zien we de glijdende schaal in zoveel situaties terugkomen.

Gideon van Meijeren werd aangesproken op de vermeende vergelijking tussen de coronamaatregelen en de gruwelijkheden die de Joden zijn aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat zei hij echter niet.

Hij doelde op de glijdende schaal die uiteindelijk leidde tot deze gruwelijkheden. De glijdende schaal begon feitelijk al in 1918.

Nu zien we ook een glijdende schaal. Maatregelen worden steeds stringenter, een weer wordt één groep buitengesloten van de maatschappij. Nederland verviel in een jaar tijd van voorvechter tegen discriminatie, tot voorvechter voor discriminatie. Het is verbijsterend wat angst met mensen doet!

Eén van de stappen was de invoering van de coronapas. Iets waar Hugo de Jonge een paar maanden eerder nog zei dat hij wettelijk vast wilde laten leggen dat dat nooit zou gebeuren. Uit bovenstaande stemming is duidelijk wat de waarde van die woorden van hem waren.

De gelegenheden waar mensen uit werden gesloten zijn – hoe cynisch – dezelfde als waar de Joden 80 jaar geleden als eerste werden buitengesloten.

Maar zoals uit de motie blijkt sluit men invoering van de pas voor essentiële voorzieningen ook niet uit. Vergelijkbare moties werden afgewezen en (veelal) gesteund door de ChristenUnie. Een motie tegen de invoering van een sociaal kredietsysteem. Een motie tegen het gebruik van de QR-code voor andere doeleinden (minister de Jonge laat daar zelfs al onderzoek naar doen!), een motie tegen de invoering van de 2G-maatschappij (die nu voor over drie weken op de planning staat!)

Allemaal moties die een christelijke partij niet zou kunnen ondersteunen, maar de ChristenUnie ondersteunt ze van harte. Is dat de prijs van regeringsmacht? Is het een geestelijke verblinding?

De Barmhartige Samaritaan

Het zijn moties en maatregelen die mensen uitsluiten en discrimineren. Hoe kun je daar als christelijke partij aan meewerken?

De gelijkenis over de Barmhartige Samaritaan komt in gedachten. Alle Joden liepen langs de beroofde en mishandelde reiziger heen. Liefst met een grote boog. Allemaal met voldoende religieuze argumenten, overleggingen en gedachten om de arme man aan zijn lot over te laten. Het lege religieuze leven van dat moment. Maar Jezus preekte iets anders.

Nu hebben we te maken met mensen die ook ziek kunnen worden. En nu hebben we te maken met een religieuze partij die af en toe wat holle christelijke retoriek laat horen, maar als puntje bij paaltje komt met een boog om deze minderwaardige Samaritanen heen loopt. O ja, religieuze argumenten zijn er weer meer dan genoeg. Maar zijn er ook nog naasten?

Ik eindig met de vraag die Jezus stelde:

Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen?

Lc. 10:36

5 antwoorden op “Hoe de ChristenUnie verdwaalde”

 1. Een prachtige opsomming van feiten.
  De schrijver heeft volledig gelijk als hij schrijft dat CU zich op een glijdende schaal bevind.
  Waarom wil CU zo graag mee regeren???
  Waarom stemde ook CU tegen het op hogen van de IC capaticiteit te verhogen naar Europees gemiddelde.
  En dan naast een partij als d66?
  CU is zijn ziel aan het verkopen….

  1. Er is geen Europese standaard die bepaald wat een IC bed is. Dus vergelijken of middelen kan (nog) niet. Bijvoorbeeld is in Duitsland een bed waarin je ligt bij te komen na een operatie ook een IC bed bij ons in NL niet. Een bed is ook niets zonder behandelend personeel. Het aantal besdemingsapparaten is sterk uitgebreid er zijn nu ziekenhuizen die mensen thuis laten bijkomen onder afstandsbewaking. Kijk dat snijdt hout en bespaard kosten. Evenals het doorlichten van handelingen zodat er minder druk ontstaat.

   1. Barth,

    Eén van mijn connecties is werkzaam op zowel de ICU als de CCU. Hij stelt dat er in Nederland door weglopend personeel op dit moment slechts 930 IC-bedden inzetbaar zijn.

    Het snijdt dus geen hout.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *