Veel Coronadoden in Beieren waren volledig gevaccineerd

Spread the love

We leven in rare tijden, voor wie de profetieën niet kent of begrijpt. Dit bericht past op verschillende manieren in de profetieën, daarom vertalen en plaatsen we het zonder reactie.

Het aantal Coronadoden, die volledig gevaccineerd waren, stijgt. Dat heeft vooral te maken met leeftijd en het vroege moment van vaccinatie te maken.

Erlangen – Onder het snel stijgende aantal Coronadoden in Beieren is een vergelijkingsgewijs hoger aandeel volledig gevaccineerd. Volgens de data van het “Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel (LGL)” (zeg maar het provinciale ministerie van VWS) lag dat deel in de vier weken tussen 4 tot 31 oktober rond 30% (Inmiddels is uit Nederlandse cijfers duidelijk dat dit aandeel in november al weer hoger is – red.) 108 van de in totaal 372 doden hadden beide injecties gehad, zoals het Erlanger Bestuur na aanvraag meedeelde. In de eerste week van november was het aandeel met 26% iets lager – 23 van 88 Coronadoden waren toen volledig gevaccineerd.

De afgelopen weken hebben ook de ziekenhuizen over een stijgend aantal volledig gevaccineerde IC-patiënten bericht. Het LGL zegt dat die aantallen met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden: Als Coronadode tellen degenen die met het virus geïnfecteerd waren. Maar dat betekent niet perse dat Corona ook de doodsoorzaak is. Het merendeel van de Coronadoden is 80 of ouder, soms dementerend en velen leden ook aan andere ziekten. Een onderscheidt tussen de slachtoffers naar onderliggende ziekten is volgens LGL niet mogelijk.

Poll

In het artikel staat hier een poll waaruit blijkt dat een meerderheid in Duitsland tegen verplichte vaccinatie is.

Het LGL wees er op dat met name de ouderen al vroeg in het jaar gevaccineerd werden. Daarmee steeg het risico op afnemende immuniteit. Dat benadrukt het belang van boostershots.

Aktuele cijfers van het aandeel volledig gevaccineerden onder de coronadoden in de tweede week van november waren zondag nog niet beschikbaar. Duidelijk is wel dat het aantal doden in Beieren net zo snel stijgt als het aantal besmettingen. Volgens het coronadashboard van de Ludig-Maximilians-Universiteit in München werden in de afgelopen zeven dagen 309 overledenen in de vrijstaat gemeld wat, in vergelijking met half oktober, meer als een verdubbeling betekent.

Bron: Stuttgarter Nachrichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *