De verblinde misleiders

Spread the love

Misleiders, misleiding. Het is overal om ons heen. Een teken des tijds. Volgens sommigen weten ze heel goed waar ze mee bezig zijn. Andere mensen twijfelen er aan. Zegt de Bijbel hier iets over?

Iemand stelde op facebook de vraag waarom de lokale politie van Davos moet worden ondersteunt door maar liefst 5.000 zwaar bewapende militairen. En waarom gevechtsvliegtuigen een “no-fly zone” afdwingen in datzelfde gebied.

De WEF conferentie is weer begonnen. Een ontmoeting van “hooggeplaatsten” om samen weer eens te babbelen over al die vreselijke dingen die onze wereld bedreigen, zoals klimaatverandering.

Uiteraard komt men massaal met privé vliegtuigen aan (1.500 stuks), en wordt vervolgens in dikke limousines naar de locatie vervoerd. “Hoe hoog verheven moet je jezelf voelen om het één te zeggen en compleet iets anders te doen?”, denk ik dan altijd.

Praten over milieu, maar wel een privévliegtuig nemen en vervolgens aan je burgers vragen of zij korter willen douchen, eens wat vaker de fiets willen pakken en de thermostaat niet meer hoger dan 18 willen zetten.

De bizarre tegenstelling

Denken dat je goed bezig bent, maar wel onder bewaking van 5.000 zwaarbewapende militairen leven. En dan gaat er nog steeds geen lampje branden? Hoe is dit mogelijk?

Daniël 12:10 voorspelde het al

Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

Ze zijn goddeloos en begrijpen dus ten diepste helemaal niet waar ze mee bezig zijn!

Daniël begreep het ook niet, maar dat komt omdat wat hij op moest schrijven niet voor zijn tijd bestemd was.

Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen, Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.

Dan. 12:8, 9

Dat Daniël het niet begreep is dus logisch. Vers 11 gaat verder over het ophouden van het dagelijks offer. Dat is dus halverwege de Grote Verdrukking.

We leven vlak voor die tijd. We zien nu dus al bepaalde profetieën in vervulling gaan. De verblinding van onze wereldleiders is er daar één van.

Dit verklaart bijvoorbeeld waarom steeds meer christenen vraagtekens zetten bij het beleid en gedrag van de ChristenUnie. Die verblinding zal op hen, als onderdeel van de coalitie, ook van toepassing zijn! Anders zouden zij roet in het eten gooien.

Een boek als Daniël wordt in deze tijd steeds duidelijker en begrijpelijker. Het was “verborgen en verzegeld” tot de eindtijd.

Bidden!

We kunnen het onze wereldleiders dus niet eens kwalijk nemen. Maar met de toeslagenaffaire en diverse partijleden die kritisch waren over het coronabeleid, werd wel duidelijk dat de verblinden zich niet willen laten corrigeren door de zienden. Zij moesten het veld ruimen en werden aan de kant geschoven.

Zou houden ze de verblinding ook zelf in stand en zullen de problemen alleen maar toe blijven nemen, totdat de wereld het uitschreeuwt voor een redder, die dan ook prompt naar voren zal worden geschoven: de antichrist.

Een goddeloze jaagt op zijn eigen ondergang, wat rechtvaardigen doen, werpt vruchten af.

Spreuken 12:12

Nog wat meer foto’s uit Davos…

Zo lieflijk en gezellig als positief ingestelde mensen komen praten over de grote uitdagingen waar onze wereld voor staat…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *