Hypocrisie van woke

Spread the love

Een tenenkrommend artikel vol leugens op de site van de NOS deed me deze reactie schrijven. De hypocrisie van woke is nu wel overduidelijk

De kop van het artikel is al tenenkrommend

Boeken in de ban: rechts Amerika wint de strijd ook op school

Kop artikel NOS

Is men vergeten dat links hier in Nederland, in navolging van Amerika, een complete cancelcultuur heeft opgetuigd? Dat op sommige basisscholen feiten niet meer worden onderwezen omdat dat met name islamitische kindjes zou kunnen kwetsen? Dat daarom de teksten over de holocaust genegeerd worden en uit boeken worden verwijderd?

Dat hier ook schoolboeken aan worden gepast aan het politiek correctivisme en dat daarmee feiten worden verdraaid, weggelaten of zelfs glashard ontkent? Of dat we hier een een gesubsidieerde activistencultuur kennen die homoseksualiteit, transgender, en allerlei andere vormen van onreinheid aan kleine kinderen op willen leggen? Tegen elke wetenschappelijke basis in? Laten we ook nog eens terugdenken aan de links activistische KZOP die zelfs opriep om ‘de hersenen van Sinterklaas over de kinderen te laten spatten’ in Dokkum?

Die feiten is men bij het schrijven van dit artikel blijkbaar vergeten. En dit alles is in navolging van links liberale voorbeeld: De V.S.

Politieke aardschok

Het was een politieke aardschok deze week, toen bleek dat het Hooggerechtshof in Washington op het punt staat het landelijk recht op abortus af te schaffen. Dat zou een onverwachte overwinning zijn voor conservatief Amerika, in de cultuuroorlog tussen links en rechts.

Het was destijds ook een politieke aardschok, maar daar lag links liberaal niet wakker van. Om moord op ongeboren kinderen “cultuur” te noemen is ook schokkend. Abortus heeft niets met cultuur te maken. Alsof het om een theatervoorstelling gaat!

Cultuur?

Van transgender mensen die niet meer mogen meedoen aan sport op school, tot de volledige afschaffing van vergunningen om een wapen te mogen dragen.

De NOS verdraait hier een feit. Het gaat er niet om transgenders die niet mee mogen doen met sport. Maar om mannen die zich om laten bouwen tot vrouw en vervolgens mee doen aan vrouwensporten.

Dat is een essentieel verschil. De aanleiding waren klachten van vrouwelijke sporters omdat zij geen kans meer hebben om kampioen in hun sporten te worden. Mannen zijn fysiek nou eenmaal sterker. Het bleek dat voornamelijk mannen die in hun eigen competitie niet goed mee konden komen, er voor kozen om zich als vrouw te identificeren om vervolgens in de vrouwencompetities alle prijzen weg te kapen.

Dat heeft dus totaal niets met de vermeende cultuuroorlog van de NOS te maken, maar alles met de door woke en policor gecreëerde ongelijkheid in de damessporten. Het is volkomen terecht om daar wat tegen doen. Je laat een zwaargewicht bokser ook niet strijden tegen een vedergewicht.

School

Ook het onderwijs is nu doelwit: in verschillende staten komen striktere regels over wat er in de klas gezegd en onderwezen mag worden. Boeken over thema’s als ras en lhbti verdwijnen uit de schoolbibliotheken.

En volkomen terecht. Er is al langer discussie over de waanzin om 3 – 5 jarigen te indoctrineren met zaken waar ze helemaal nog niet mee bezig zijn. De kindjes die er zogenaamd wel mee bezig zijn komen grotendeels uit links liberale woke gezinnen, waar ze door de ouders op veel te jonge leeftijd met dit soort onzin geconfronteerd worden.

Uit Amerikaans onderzoek bleek dat 95% van de jonge kinderen die het idee hadden dat ze in een “verkeerd lichaam” zouden zitten, deze gevoelens tegen hun 20e volledig kwijt waren. Zonder dat er enige behandeling aan te pas was gekomen.

Censuur

“Er is een gerichte campagne bezig door bepaalde politieke actiegroepen,” zegt Nora Pelizzari van de Amerikaanse Coalition against Censorship. “Waarbij boeken worden verwijderd van scholen. Het zijn vooral boeken met thema’s die leiden tot ongemak bij ouders.”

Dit is wel een heel cynische van de linkse NOS! De hele linkse beweging stond op haar achterste benen toen Elon Musk verklaarde dat hij Twitter over zou nemen en zou stoppen met censuur. Vrijheid van meningsuiting moest weer terug komen op het platform. De hysterische reacties gingen soms zo ver dat linkse vrouwen letterlijk huilden en krijsten over het verloren van gaan van “hun” platform.

En nu zou “links” een “Coalition against censorship” hebben? Weird…

Het gaat ook niet zozeer om censuur, maar wel om het aanbieden van informatie passend bij de leeftijd. De seksuele ontwikkeling komt echt nog niet op gang op 3-jarige leeftijd, dus informatie daarover is totaal niet relevant voor de leeftijd. De holocaust gaan we op die leeftijd ook niet uitleggen.

Kinderen mogen in de VS pas op hun 16e hun rijbewijs halen en pas vanaf hun 21e alcohol drinken. Wees dan consequent en geef je autosleutels aan je 5 jarige en laat hen ook een glaasje wijn bij het eten drinken.

Niet alleen in de VS

Michael Butler maakte het zeer bont mee. De docent geschiedenis aan Flagler College in St. Augustine, in het noorden van Florida, zou een reeks colleges geven over de geschiedenis van de burgerrechtenbeweging in de VS. “Dat onderwerp deed alarmbellen afgaan bij de lokale onderwijsraad,” zegt Butler. “Het lesprogramma werd verboden, ik mag de colleges niet geven.” Hij is nog steeds met stomheid geslagen.

Blijkbaar heeft de NOS iets gemist, want iets dergelijks gebeurde hier onlangs op het UMCG. Woke studenten wensten niet met bepaalde heersende gedachten te worden geconfronteerd omdat hen dat “ongemakkelijk” liet voelen en diende een klacht in bij de universiteit. De hoogleraar moest het onderwerp schrappen.

Hier zien we dus de hypocrisie van de “woke” beweging. Wat zij niet willen horen of lezen mag gecensureerd worden, maar hun eigen religieuze dogma’s zijn zo heilig dat ze aan iedereen opgedrongen moeten worden. De NOS schrijft vervolgens wel een artikel om hen te ondersteunen. Net zoals dit totaal niet objectieve artikel. Het hele probleem wordt slechts eenzijdig belicht.

Stop Woke Act

Achter het verbod zit een nieuwe wet die in Florida werd aangenomen door de uiterst rechtse gouverneur Ron DeSantis. Onder de pakkende naam Stop Woke Act, is het ondermeer verboden onderwerpen in de klas te behandelen die bij leerlingen ‘een gevoel van ongemak, schuld of verdriet’ kunnen veroorzaken.

En we zien ook gelijk de demonisering weer. Nu is DeSantis opeens “uiterst rechts”. Het valt mee dat de standaardterm “extreem rechts” niet in wordt gezet!

Het lijkt me een prima wet die objectief gezien beide kanten op werkt. Kinderen hebben geen schuld aan een slavernijverleden. Net zoals wij volwassenen trouwens. Transgenderisme zal bij veel kinderen een ongemakkelijk gevoel veroorzaken. Dus prima dat dat pas op latere leeftijd besproken wordt. Persoonlijk ben ik van mening dat een dergelijk onderwerp ook totaal niet op school thuis hoort. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders.

Zelfcensuur

En dat leidt niet alleen tot het schrappen van hele lesprogramma’s, zegt Butler. Docenten duiken ook weg in zelfcensuur. “Want hoe praat je over segregatie, integratie, of politiegeweld als je bang moet zijn dat het iemand in de klas ongemakkelijk maakt. Leraren gaan die onderwerpen vermijden.”

Dus… hetzelfde als in Nederland al jaren gebeurt. Waar scholen met veel islamitische kindjes opeens onderwerpen als de holocaust schrappen. Of waar niet meer onderwezen wordt in het gewelddadige verleden van de islam. Waar de traditionele Zwarte Piet opeens veranderde in een blauwe smurf. Terwijl geen van de kindjes ooit gekwetst was door Zwarte Piet.

Of waar leraren allang niet meer durven zeggen dat een huwelijk een verbond tussen een man en een vrouw is. Of dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is omdat er geen voortplanting plaats kan vinden. En dat is toch echt de evolutionistische functies van seks.

Onderdrukking

Het verbod kan haast alleen uitgelegd worden als een poging de thema’s rassenongelijkheid, burgerrechten en racisme te weren uit de klas, denkt Pelizzari. “Neem de slavernij, dat lijkt me een zeer ongemakkelijk onderwerp voor zowel zwarte studenten als witte studenten. Moet dat de reden zijn dat we deze afschuwelijke historische feiten niet meer gaan onderwijzen?”

Gezien de huidige eenzijdige insteek van links lijkt ook dat me een prima idee! Nooit hoor ik iets over de verkoop van blanke slaven naar Afrika. Nooit hoor ik dat het om vergelijkbare aantallen gaat. Daarmee is de hele schuldvraag ook gelijk opgelost.

Waarom is er slechts aandacht voor zwarte slavernij, maar niet voor blanke? De woke scholen geven dus misleidende informatie aan hun leerlingen. Prima dat de overheid van Florida daar tegen optreedt!

Dat “burgerrechten” niet meer onderwezen zouden worden lijkt me overigens nogal ver gezocht. Dat is juist een rechts thema, dus als links gelijk heeft, zou dat juist wel onderwezen gaan worden.

Racisme is altijd een beetje een lachwekkend voorbeeld in een land waar een kleurling het tot President kan schoppen. Dan over racisme durven praten is echt zoeken naar een vermeend probleem.

Slachtofferrol

“Ze zijn geschreven door mensen uit minderheidsgroepen. En ze vertellen verhalen van onderdrukking.”

Dat lijkt me ook logisch. De lectuur die vanuit linkse hoek over deze onderwerpen naar buiten komt, kenmerkt zich door één ding. Een vermeende slachtofferrol. Ik zeg met nadruk “vermeende”, want ik ken best veel zwarte Amerikanen die het heel ver weten te schoppen in Amerika. Die mogelijkheid is er voor iedereen.

De verhalen van onderdrukking blijken keer op keer wel mee te vallen. Natuurlijk zijn er misstanden geweest, maar dan praten we vrijwel steevast over het verleden. Niet over het heden!

Ook de NOS liegt

Petersen is naar eigen zeggen nooit begonnen over ras of lhbti. “Dat maken de media er steeds van, dus ik vraag me eerder af: wie heeft er nou een probleem met ras en lhbti.”

Ik begrijp de reactie van Petersen volkomen. Het valt mij ook regelmatig op dat deze onderwerpen er door de media aan de haren bij worden gesleept terwijl daar oorspronkelijk helemaal niet over gesproken werd.

Het feit dat de “boekverbanningen” door heel Amerika voorkomen en ontstaan doordat ouders zich verenigen, geeft wel duidelijk aan dat het merendeel van de mensen (niet alleen Amerikanen) het totaal niet met de onzin in die boeken eens is.

Linkse verloedering

Dat zijn inderdaad niet de thema’s die worden benoemd als boeken worden verwijderd uit de bibliotheek, zegt Pelizzari van de censuurwaakhond. “Boeken over rassenongelijkheid worden meestal aangevochten vanwege het taalgebruik, zo gaat dat. De boeken zijn geschreven voor jongeren, daar wordt in gescholden en gevloekt.”

Deze “boeken voor jongeren” worden door volwassenen geschreven. Dat daarin gescholden en gevloekt zou moeten worden is dus de mening van die links liberale auteurs die hun opvoedingstaak niet serieus nemen.

Prima dat er eindelijk een tegenbeweging op gang komt die zich tegen deze waanzin verzet. Volwassenen horen het goede voorbeeld te geven, niet proberen hun indoctrinatie door populisme in jonge kinderbreinen te planten.

Overal waar links aan de macht komt zien we verloedering. Niet alleen in normen en waarden, maar ook in welvaart en welzijn. Het gaat te diep om daar nu diep op in te gaan, maar de geschiedenis spreekt boekdelen!

Black Live Matters

“Het komt erop neer dat deze ouders de feiten over de Amerikaanse geschiedenis niet onder ogen willen zien”, vindt schrijfster Kendall. Zij ziet de strijd om boeken als een terugslag van de Black Lives Matter-beweging die zijn piek beleefde in 2020. “Tijdens die zomer kwam het gesprek over racisme in Amerika los. Veel van deze ouders zijn daarvan geschrokken en teruggevallen in ontkenning.”

Het kon niet uitblijven dat de BLM beweging er bij betrokken werd. Maar laten we niet vergeten dat deze beweging al heel snel de Burn, Looth and Murder beweging werd genoemd vanwege de geweldplegingen, daadwerkelijke moorden, berovingen, plunderingen, vernielingen, vandalisme en dergelijke.

Feitelijk heeft de BLM beweging het gesprek over racisme zelf de das om gedaan. Legio video’s laten de gevolgen van de “vreedzame demonstraties” zien. Politie weigerde nog op te treden omdat de linkse organisaties de opgepakte geweldplegers vrij kocht en ze direct weer nieuwe geweldplegingen en brandstichtingen deden.

Het steeds weer aanhalen van die beweging kan echt niet serieus genomen worden.

Ook vanuit de zwarte gemeenschap was er veel commentaar op de BLM beweging.

En

Dat links de BLM beweging dus steeds maar weer een warm hart toe blijft dragen zegt veel over de militante achtergrond van de linkse woke beweging. Diep kan ik er nu niet op in gaan, maar wie de geschiedenis bestudeert van bijvoorbeeld RaRa, Rote Armee Fraction, en KKK, komt steeds weer tot de ontdekking dat al deze gewelddadige organisaties hun oorsprong vinden in links.

Ook binnen de linkse politieke partijen in Nederland zitten diverse mensen met een strafblad.

Conclusie

Er blijkt niet zoveel aan de hand te zijn. De onderwerpen die volgens de NOS verbannen zouden worden, worden niet verbannen. Wel wordt er op taalgebruik gelet en als die niet leeftijdsadequaat is, wordt er bezwaar gemaakt.

Dat is niets nieuws in de VS, want we kennen allemaal wel de scenes waarin scheldwoorden weggepiept worden uit de VS.

Er is dus geen hetze vanuit rechts tegenover bepaalde onderwerpen. Het is echter ronduit belachelijk dat maar normaal gevonden moet worden dat in boeken voor jongeren gescholden en gevloekt wordt. Volwassen horen hierin corrigerend op te treden. Dat links dat niet doet of kan zegt blijkbaar veel over de volwassenheid van links zelf.

Woke

Het Zoeklicht schreef in haar magazine van maart 2022 een uitgebreid artikel over woke.

Woke: een nieuwe religie. ‘Geloof zonder genade’

We leven in een tijd van ongekende veranderingen. Waar twintig jaar geleden nog kritisch gekeken werd naar iets als het homohuwelijk, wappert nu trots de regenboogvlag aan kerktorens. Kerstfeest wordt Winterfeest en Nederland viert liever Halloween dan Sint-Maarten. Dominees worden voor de rechter gesleept voor hun visie op de Bijbel. Nieuwe genders en seksuele voorkeuren schieten als paddenstoelen uit de grond.

Bovenstaande is de inleiding.

Ik citeer nog een paar losse zinnen:

Wie bedenkt deze veranderingen die in sneltreinvaart over ons worden uitgestort? Hebben ze iets met elkaar te maken? Het antwoord is: Ja. Het zijn uitingen van de woke-cultuur die vanuit de V.S. is overgewaaid naar West-Europa.

Vervolgens wordt uitgebreid uitgelegd wat deze “woke-cultuur” inhoudt en wat het voor ons als christenen betekent.

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn BLM, gender, taal, religie, lgbtqiap+, schuld, geen waarheid

Artikel:


Omdat redacties al vaker artikelen aan hebben gepast naar aanleiding van reacties op die artikelen, neem ik hieronder de tekst van het artikel waar ik op reageer over:

Lucas Waagmeester correspondent Verenigde Staten

Het was een politieke aardschok deze week, toen bleek dat het Hooggerechtshof in Washington op het punt staat het landelijk recht op abortus af te schaffen. Dat zou een onverwachte overwinning zijn voor conservatief Amerika, in de cultuuroorlog tussen links en rechts.

Abortus wordt gezien als het belangrijkste onderwerp in die oorlog, maar rechts wint de afgelopen jaren ook op andere fronten terrein. Dat speelt zich vooral af in staten waar de Republikeinen het bestuur in handen hebben. Van transgender mensen die niet meer mogen meedoen aan sport op school, tot de volledige afschaffing van vergunningen om een wapen te mogen dragen.

Ook het onderwijs is nu doelwit: in verschillende staten komen striktere regels over wat er in de klas gezegd en onderwezen mag worden. Boeken over thema’s als ras en lhbti verdwijnen uit de schoolbibliotheken.

“Er is een gerichte campagne bezig door bepaalde politieke actiegroepen,” zegt Nora Pelizzari van de Amerikaanse Coalition against Censorship. “Waarbij boeken worden verwijderd van scholen. Het zijn vooral boeken met thema’s die leiden tot ongemak bij ouders.”

Alarmbellen

Michael Butler maakte het zeer bont mee. De docent geschiedenis aan Flagler College in St. Augustine, in het noorden van Florida, zou een reeks colleges geven over de geschiedenis van de burgerrechtenbeweging in de VS. “Dat onderwerp deed alarmbellen afgaan bij de lokale onderwijsraad,” zegt Butler. “Het lesprogramma werd verboden, ik mag de colleges niet geven.” Hij is nog steeds met stomheid geslagen.

Achter het verbod zit een nieuwe wet die in Florida werd aangenomen door de uiterst rechtse gouverneur Ron DeSantis. Onder de pakkende naam Stop Woke Act, is het ondermeer verboden onderwerpen in de klas te behandelen die bij leerlingen ‘een gevoel van ongemak, schuld of verdriet’ kunnen veroorzaken.

En dat leidt niet alleen tot het schrappen van hele lesprogramma’s, zegt Butler. Docenten duiken ook weg in zelfcensuur. “Want hoe praat je over segregatie, integratie, of politiegeweld als je bang moet zijn dat het iemand in de klas ongemakkelijk maakt. Leraren gaan die onderwerpen vermijden.”

Onderdrukking

Het verbod kan haast alleen uitgelegd worden als een poging de thema’s rassenongelijkheid, burgerrechten en racisme te weren uit de klas, denkt Pelizzari. “Neem de slavernij, dat lijkt me een zeer ongemakkelijk onderwerp voor zowel zwarte studenten als witte studenten. Moet dat de reden zijn dat we deze afschuwelijke historische feiten niet meer gaan onderwijzen?”

Florida gaat tot nu toe het verst in het ingrijpen in de lesstof. Maar de book bans zijn al wijder verspreid over het land. “Een vriend belde mij dat in Texas 850 boeken op de verboden lijst komen,” vertelt schrijfster Mikki Kendall. “En mijn laatste boek bleek er ook op te staan.” Soortgelijke zaken spelen in schooldistricten in Pennsylvania, Ohio, Arizona, Georgia en zo’n twintig andere staten.

“Ik schrijf over ras en racisme, over vrouwenrechten, over welvaartsverschillen en geld,” vertelt Kendall. Volgens haar is er een duidelijke overeenkomst tussen de boeken die worden aangevochten bij schoolbesturen. “Ze zijn geschreven door mensen uit minderheidsgroepen. En ze vertellen verhalen van onderdrukking.”

Onzedelijk

De boekverbanningen komen niet uit de lucht vallen. Ze worden in gang gezet door groepen ouders die zich verenigen. Ze vechten de boeken aan bij het schoolbestuur of de onderwijsraad in hun county. De clubs die zich er hard voor maken, schieten overal in Amerika als paddenstoelen uit de grond. Met namen als Moms for Liberty of Parents Defending Education.

“Wij zijn niet bezig met ras, je huidskleur, of wie je liefhebt,” zegt Hannah Petersen van County Citizens for Freedom. In het kantoor van de organisatie in Lakeland, hartje Florida, is een auditorium voor lezingen, een volledig uitgeruste televisiestudio en een geluiddichte kamer. “Hier nemen we podcasts op”, zegt Petersen.

Volgens haar moet het verwijderen van boeken niet worden gezien als censuur. “Onze enige zorg is het taalgebruik dat niet geschikt is voor kinderen”, zegt ze. “De boeken staan vol met onzedelijke, expliciete seksuele beschrijvingen die schadelijk zijn voor kinderen.”

Petersen is naar eigen zeggen nooit begonnen over ras of lhbti. “Dat maken de media er steeds van, dus ik vraag me eerder af: wie heeft er nou een probleem met ras en lhbti.”

Ontkenning

Dat zijn inderdaad niet de thema’s die worden benoemd als boeken worden verwijderd uit de bibliotheek, zegt Pelizzari van de censuurwaakhond. “Boeken over rassenongelijkheid worden meestal aangevochten vanwege het taalgebruik, zo gaat dat. De boeken zijn geschreven voor jongeren, daar wordt in gescholden en gevloekt.”

“Het komt erop neer dat deze ouders de feiten over de Amerikaanse geschiedenis niet onder ogen willen zien”, vindt schrijfster Kendall. Zij ziet de strijd om boeken als een terugslag van de Black Lives Matter-beweging die zijn piek beleefde in 2020. “Tijdens die zomer kwam het gesprek over racisme in Amerika los. Veel van deze ouders zijn daarvan geschrokken en teruggevallen in ontkenning.”

Butler ziet zijn collegereeks over de burgerrechtenbeweging niet snel terugkeren. Ontkenning van de geschiedenis is volgens hem niks nieuws in Amerika, zeker als er maatschappelijke spanningen zijn. “Terwijl deze groepen ouders zich hullen in termen als ‘vrijheid’, is de boodschap overduidelijk: bij het onderwijzen van bepaalde thema’s ben je niet vrij. En welke onderwerpen dat zijn, hangt af van de cultuurstrijd van dat moment.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *