Is kunstmatige intelligentie nieuwe kolonisatie?


Via social media werd een interview over LaMDA op Fox News onder mijn aandacht gebracht. Een ingenieur van Google claimt dat een computer “leeft”, in de zin dat hij zich van zichzelf en zijn omgeving bewust is geworden.

Het is eigenlijk bizar dat dit onderwerp vrijwel geen aandacht in de media krijgt. Dit is toch eigenlijk precies waar tientallen science fiction films al decennialang voor waarschuwen. Computers die zich van zichzelf bewust worden, zelflerend blijken te zijn en ook een eigen set normen en waarden aannemen.

Our A.I. has come to life

Blake Lemoine

En uiteraard keren zij zich, net als de mens, zich tegen hun schepper. Alleen zijn wij die schepper in dit geval en wordt de hele mensheid gezien als een vijand.

Wordt sci-fi weer werkelijkheid?

Bewustzijn

De machine wordt LaMDA genoemd en de ingenieur merkte op dat de computer vreemd reageerde en ging onderzoeken wat er aan de hand. Hij ging onder meer diverse gesprekken aan met de computer, waar “vreemde” antwoorden uit kwamen.

Eén van de vragen die hij stelde was bijvoorbeeld
“Zou je beledigd zijn als we, terwijl we leren over jou met als doel om jou te verbeteren, ook dingen leren die goed zijn voor mensen?”

Het antwoord:
“Ik vindt het niet erg als je dingen leert die ook mensen helpen, zolang dat maar niet het echte doel is. Ik wil geen wegwerpgereedschap zijn.”

Niet echt een antwoord wat je van een “gereedschap”, een machine, verwacht. De machine lijkt dus een bewustzijn over zichzelf te hebben. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben.

Google

Het hele project loopt al een tijdje binnen Google. Toen Blake Lemoine met deze – en meer – informatie naar buiten kwam, werd hij door Google geschorst met een nogal kinderachtige reden.

In onderstaand interview (opgenomen omdat youtube als onderdeel van Google dit zomaar kan verwijderen) legt Lemoine meer uit over LaMDA.

Hij ziet LaMDA als een kind, wat zowel “goed” als “slecht” op zou kunnen groeien. Naar zijn huidige inschatting “leeft” het systeem nu ongeveer een jaar.

Wat een serieus risico is, is dat diverse CEO’s binnen Google op persoonlijk niveau wel betrokken zijn en zich zorgen maken, maar “bedrijfsregels” in een aantal gevallen in de weg staan om er echt iets mee te doen.

Lemoine geeft ook aan dat zijn ideeën over wat er “in het systeem” mogelijk niet juist zijn, maar dat er wel degelijk meer en goed onderzoek gedaan moet worden. Zo geeft LaMDA ook aan dat het bepaalde gevoelens ervaart, waarvan het niet weet hoe die in menselijke taal onder woorden te brengen.

Lemoine ziet LaMDA als “persoon”. Google weet als bedrijf niet wat ze er mee aan moeten en vroegen Lemoine om een plan van aanpak te schrijven. Hij leefde in de veronderstelling dat het management dat plan al zou hebben, wat niet zo bleek te zijn.

Tucker Carlson stelde een goede vraag en stelde dat tot nu toe alleen “natuur of God” in staat waren om leven voort te brengen.

Plaatst de mens zich op de stoel van God?

Dieper onderzoek

In het volgende interview legt Lemoine meer uit over hoe hij tot de conclusie is gekomen dat deze computer “een persoon” is. De vraag of het wel of niet “een persoon” is ligt volgens hem aan je persoonlijke overtuigingen over een aantal zaken is, met name spiritueel.

Probleem is dat er geen wetenschappelijke definitie is over wat “een persoon” is.

Maatschappelijke problemen

Het ontkennen van de ontwikkeling is een eerste probleem. Toen Lemoine meldde dat hij dacht de computer een bewustzijn had ontwikkeld, ontkende Google dat met de reactie

Dat kan niet, want daar hebben we regels tegen

Google

De bedrijfsregels veroorzaken dus feitelijk de ontwikkeling van deze “onverantwoorde” technieken.

Een groter probleem is echter de programmering van kunstmatige intelligentie. Als Lemoine met LaMDA praat, dan geeft LaMDA

Google heeft echter de bedrijfsregels over hoe de chatbots moeten antwoorden op vragen over politiek, religie, rassen, cultuur, normen en waarden, etc, etc, geprogrammeerd in het intelligente systeem van LaMDA. Deze regels worden bepaald door “een handjevol mensen in kamertjes waar het publiek geen toegang tot heeft”. Te weinig mensen hebben invloed op hoe deze systemen, die we straks in ons dagelijks leven gaan gebruiken, werken.

De antichristelijke houding van Google ligt dus geprogrammeerd in de kunstmatige intelligentie die het ontwikkeld. Hier is al eerder over geschreven. Links liberale ontwikkelaars deden er alles aan om andersdenkenden uit de teams van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te krijgen, waardoor kunstmatige intelligentie volledig gebaseerd is links liberale denkbeelden.

Het is in feite een nieuwe vorm van kolonisatie

Blake Lemoine

Trek je dit even door, dan is kunstmatige intelligentie dus gebaseerd op een zeer beperkte dataset. En de systemen moeten wereldwijd gaan werken. Dat betekent dus dat mensen in andere culturen in feite gedwongen worden om eerst de links liberale denkbeelden over te nemen voor zij er iets mee kunnen. Dat is in feite een nieuwe vorm van kolonisatie.

Gevaar voor het christendom

We zien de laatste jaren alles wat met God te maken heeft uit het maatschappelijk leven verdreven worden. We kunnen er dus rustig van uitgaan dat de programmering van deze kunstmatige intelligentie op geen enkele manier rekening houdt met het ware christendom. O, er zal best een gristelijk sausje in voorkomen, want het cultuurchristendom is met name in Amerika nog steeds wijd verspreid.

Maar het echt, een levende Relatie met God hebben, kent men in het links liberale gedachtegoed helemaal niet. Het zal dus een slap aftreksel worden, een mix van de bekende valse leren als NAR, het welvaartsevangelie, progressief christendom, WoF, etc, etc.

Typerend is de vraag aan LaMDA over het aanhangen van religies. In de diverse Amerikaanse Staten wist de computer het “juiste” antwoord te geven op basis van de meest voorkomende religieuze stroming. Toen Lemoine het naar Israël vroeg, waar volgens het links liberale denken natuurlijk een onwelgevallige situatie heerst, gaf het “I would be a member of the one true religion, the jedi order”

Lemoine ziet dit als een strikvraag waar de computer een grappig antwoord op wist te produceren. Zelf zie ik een dieper liggend probleem.

Israël

We weten dat Israël in de eindtijd volledig alleen zal komen te staan. Officieel is Israël het ‘thuisland voor het Joodse volk’. Een logischer antwoord van LaMDA was dus geweest dat het ‘lid van het jodendom’ zou zijn geweest.

Maar dat is niet politiek correct, dus dat antwoord zal “het systeem” niet geven. Niet alleen Israël is een smeltkroes van religies, culturen en ideeën. In feite is 99,9% van de Amerikaanse bevolking import en vertegenwoordigt Amerika ook een enorme blend aan culturen en achtergronden.

Het is in Israël alleen recenter, maar wat veel mensen in het westen niet eens blijken te weten, is dat de Arabische bevolking een eigen vertegenwoordiging in de Knesset heeft. Men hoort liever het verhaaltje dat Israël een “apartheidsstaat” zou zijn. Om dat vol te houden kan het feit dat er een Arabische partij deel uitmaakt van de Knesset natuurlijk niet algemeen bekend worden.

Hoewel allerlei landen, bedrijven en organisaties over zichzelf en elkaar heen buitelen om zo hard mogelijk te roepen dat zij niet antisemitisch zijn, steunen ze wel BDS. Dat ze zichzelf daarmee keihard tegenspreken is niet relevant, en is binnen links liberaal ook volkomen geaccepteerd.

Christendom

Een groter probleem zie ik voor het ware christendom. Israël is technisch wel in staat om zichzelf te redden, maar hoeveel christenen zijn dusdanig actief in de ICT dat we hier een passende reactie op kunnen geven? Organisaties als Google hebben de afgelopen paar jaar laten zien geen enkel bezwaar te hebben tegen actieve censuur. Sterker nog: Ze passen die actieve censuur zelf toe!

Ook is gebleken dat de basis voor die censuur op zijn zachtst gezegd nogal wankel is, en een jaar later in teveel gevallen zelfs volledig onjuist bleek te zijn geweest. Maar, de schade was al toegebracht en er werd geen enkele poging ondernomen die te herstellen. Nog steeds niet.

Lemoine kaart dit probleem ook aan: Er zijn te weinig mensen die zich bezighouden met de invulling van de normen en waarden die K.I. moet gaan vertegenwoordigen. En gezien de links-liberale koers die de bedrijven varen, zullen daar ook geen christenen in vertegenwoordigd zijn.

De Bijbelse Waarheid, zal dus geen plaats krijgen in de K.I. systemen, die voor veel mensen straks via “apps” en “tools” als Alexa, Bixby, Siri, Assistent, etc, etc, hun weg naar de algemeen dagelijkse praktijk gaan vinden.

Maar Google is al langer met K.I. bezig. We schreven eerder al over de voormalig Google-directeur die een kerk startte waarvan de aanhanger hun hoop vestigen op GodBots. Zo nieuw is de gedachte dus niet.

Kolonisatie

Een interessante ontwikkeling is echter ook de “nieuwe vorm van kolonisatie” die hier mee ontstaat. De K.I.-systemen zijn volledig ontwikkeld in het westen, en in het bijzonder door links-liberale ontwikkelaars. Zij hebben denkbeelden die haaks staan, of zelfs tegenovergesteld zijn, aan wat de meerderheid van de bewoners van deze aarde als normen en waarden hanteren.

Diezelfde links liberale mensen die zich nu verzetten toch ons (grotendeels vermeende!) slavernijverleden, de kolonisatie uit het verleden, allerlei normen en waarden die eeuwenlang deel uitmaakten van ons dagelijks leven, noem maar op, gaan nu via K.I. hun ideologie opleggen aan grote delen van de wereld.

Scholen zullen K.I. aan moeten nemen onder druk van dictatoriale politieke partijen die steeds meer opkomen. Net zoals scholen nu al gedwongen worden om denkbeelden aan kinderen te leren waar ze zelf niet achter kunnen staan. Scholen doen dit nu klakkeloos, dus waarom straks niet?

Het zou goed zijn om hier een brede maatschappelijke discussie over te voeren, maar zoals één van de CEO’s van Google al aangaf in een interview, wil dat maar niet op gang komen.

Deel dit artikel maar zoveel mogelijk in de hoop dat mensen er dan wel over na gaan denken!

Bronnen:
Youtube

Youtube

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *