Cruciale fout op Historia

Spread the love

Je hoopt altijd dat dergelijke websites betrouwbaar zijn, maar ook op Historia staat weleens een foutje…

De wederkomst

Tijdens zijn eerste reis ging Parker naar Constantinopel. Hier moest hij toestemming vragen om te graven rond de Tempelberg, waar de belangrijkste heiligdommen van drie godsdiensten liggen: de joodse Klaagmuur, de Al-Aqsamoskee en de Rotskoepel, en de berg zelf, waar volgens de christenen Jezus zal terugkeren.

Historia

De Bijbel leert heel duidelijk dat Jezus terug zal keren op de Olijfberg! Zacharia 14:4 omschrijft deze gebeurtenis.

Dus “volgens christenen” zal Jezus helemaal niet terugkeren op de Tempelberg zoals Historia foutief vermeld.

Daarnaast is de Al-Aqsa moskee ook niet het heiligste heiligdom van de islam. Deze moskee in een politiek gebeuren. Het verhaal zou luiden dat Mohammed daar vandaan naar de hemel op is gestegen.

In de oude muur net buiten het Joodse heiligdom is nog een oog in een steen te zien waar hij volgens de verhalen zijn paard Barack aan vast gezet zou hebben.

Echter: De koran spreekt over de “verst weg gelegen moskee”. En dat was niet een moskee in Jeruzalem! Dus net zoals het Palestijnse volk een politiek verzinsel is, is dit vermeende heiligdom dat ook.

Inmiddels weet de gemiddelde moslim niet beter meer omdat het al decennialang zo verteld wordt, maar reken er maar op dat de islamitische leiders wel beter weten.

Cruciale fout?

Nou zul je misschien denken waarom dit een cruciale fout is, want de Tempel- en Olijfberg liggen ‘op de afstand van een sabbatsreis’ van elkaar.

Maar er hangt een kettingreactie aan gebeurtenissen vast aan de wederkomst, die niet mogelijk zou zijn als Jezus op de Tempelberg terug zou komen. De scheur van oost naar west zal ontstaan schijnt zelfs ondergronds al aanwezig te zijn. Dit kon ik zo snel echter via internet niet terug vinden.

De inwoners van Jeruzalem zullen via het ontstane dal vluchten. Het dal zal reiken tot Asel. Helaas niet precies bekend waar Asel lag ten tijde van Zacharia.

Er wordt nog meer beschreven over die dag. Maar de wederkomst op de Olijfberg is cruciaal, omdat daardoor de mogelijkheid tot ontvluchten, gered te worden, ontstaat! Jezus heeft ons nu gered, en zal ook dan Zijn volk redden!

Inhoud artikel

De inhoud van het artikel is meer ter vermaak dan ter lering. Dat de Ark des Verbonds nog steeds niet gevonden is, is allang bekend. Dat er vermoedens zijn waar hij ligt ook. Dat er op, in, onder en naast de Tempelberg niet gegraven mag worden ook.

Er zijn diverse mogelijk locaties waar hij nog onder de Tempelberg zou kunnen liggen, maar ook de moderne apparatuur geeft geen duidelijk beeld van de inhoud van de diverse ruimten die bekend zijn onder de Tempelberg.

Zolang er dus geen echte opgravingen gedaan mogen worden (of de techniek een enorme sprong voorwaarts maakt) blijft het dus vooral gissen naar de diverse mogelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *