Klimaatstress

Spread the love

RTL Nieuws plaatste op 6 oktober 2022 een artikel met de kop “Steeds meer mensen hebben klimaatstress, dit kun je eraan doen”. Een prachtig voorbeeld van een profetie die langzaam maar zeker in vervulling aan het gaan is

En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.

Lukas 21:25, 26

Opvallend hoe in deze verzen ook de natuurverschijnselen worden genoemd als basis van de angst van mensen die aan “klimaatstress” lijden.

RTL plaatst een nogal stigmatiserende foto bij het artikel. Veel te ver ingezoomd om nog iets duidelijk te maken, maar wel angstvoedend.

Klimaatcrisis

“Ik wil niet dat de mensheid zichzelf om zeep helpt. Ik ben er nog niet klaar voor om het op te geven.”

Jasper Bos – Twitter

Een uitspraak die gedaan wordt vanuit pure onkunde. Het is nog steeds een aanname dat de mens verantwoordelijk zou zijn voor de klimaatcrisis. Als je de wetenschap werkelijk bestudeert, dan blijkt dat het hele proces wat “klimaat” genoemd wordt, zo onvoorstelbaar ingewikkeld in elkaar zit, dat het absoluut onmogelijk is om op basis van het kleine beetje dat we weten, deze conclusie te kunnen trekken.

Daarnaast is er een opmerkelijke evolutie in terminologie geweest. In mijn leven heb ik al de “zure regen” meegemaakt die er volgens Ed Nijpels destijds voor zou zorgen dat er in het jaar 2000 geen boom meer in Nederland zou staan als we niet direct radicaal in zouden grijpen.

Er werden excursies naar de bossen georganiseerd om mensen “bewust te maken” van de problematiek, maar vroeg je later op de parkeerplaats of iedereen nou echt verschillen tussen de bomen had gezien, dan moest iedereen ontkennend antwoorden.

Maar er werden wel volop subsidies verstrekt om je huis te isoleren en andere energiebesparende maatregelen te treffen.

Daarna kwam het gat in de ozonlaag. Lekker ongrijpbaar. Dat leek te komen door spuitbussen en zou op te lossen zijn door ander drijfgas te gaan gebruiken. Een tijdje hoorden we dat die operatie succesvol was geweest en “het gat” aanzienlijk was gekrompen.

Maar nu blijkt toch dat het nog steeds bestaat en ook door natuurlijke oorzaken wordt afgebroken. Het toenemend aantal vulkaanuitbarstingen is natuurlijk niet iets wat je aan menselijk handelen toe kunt schrijven.

Na de ozonlaag kregen “global warming”. Deze term werd door diverse wetenschappers bekritiseerd omdat er volgens hen geen sprake is van buitensporige opwarming. En uiteindelijk wijzigde de term in het totaal nietszeggende “klimaatverandering”.

Nietszeggend omdat het dat letterlijk doet. Het klimaat is begonnen met verandering toen de aarde geschapen werd, en zal dat blijven doen totdat de aarde ophoudt te bestaan. Klimaatverandering is door de hele geschiedenis te zien en op allerlei manieren aantoonbaar. We kennen ijstijden en warme perioden. Er is een periode geweest dat je van Nederland naar Engeland kon lopen.

Jasper’s religie

Jasper is zeker niet de enige, en hij heeft al een manier gevonden om ermee om te gaan.

Jasper vertelt op sociale media waar hij precies verdrietig en boos van wordt. Hij noemt de omgekeerde vlaggen als één van de oorzaken. “Maar ook Kamerleden die het probleem bagatelliseren, nieuwsprogramma’s die beide kanten van het verhaal belichten. Mensen op Twitter die ontkennen dat er überhaupt een klimaatcrisis is. Alles irriteert mij daar aan.”

Jasper heeft zijn klimaatgedachten, net zoals zoveel anderen, dus eenvoudig verheven tot zijn eigen, nieuwe religie. Zijn houding maakt duidelijk dat hij niet eens meer open staat voor mogelijke aanpassing van zijn gedachten, maar hij heeft gelijk en alles en iedereen die vraagtekens durft te zetten irriteert hem.

Dat Jasper niet objectief is, blijkt wel uit zijn opmerking “nieuwsprogramma’s die beide kanten van het verhaal belichten”. Hij erkent dus dat er twee kanten aan het verhaal zitten en alles niet zo eenzijdig is als hij graag zou willen. Dan irriteert het dat de andere kant van het verhaal belicht wordt, omdat dat de mogelijkheid dat je religieuze overtuiging niet klopt in zich meedraagt. En dat wil je natuurlijk niet.

Het feit dat je geïrriteerd raakt als anderen jouw ideeën bevragen is een teken dat je eigenlijk niet zo sterk in je idee staat als je zou willen. En dat is ook logisch, want er zijn nog heel veel vragen te beantwoorden.

Machteloosheid

Dat Jasper niet de enige is, ziet klimaatpsycholoog Sara Helmink elke dag. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de staat van de planeet, over de toekomst van hun kinderen, voelen zich machteloos.

Je zou je haast afvragen wie zich niet machteloos voelt in alle crises die er over de wereld uitgestort worden. Mensen die zich geen zorgen maken over het klimaat, worden wel bang gemaakt met de instorting van financiële markten, hyperinflatie, ziektes, verhuftering van de maatschappij, noem maar op.

Maar dat “klimaatstress” daadwerkelijk toeneemt is natuurlijk te bizar voor woorden. Er zijn zoveel problemen in de wereld waar we wel daadwerkelijk wat aan kunnen doen, maar in de klimaatreligie zijn mensen gedegradeerd en ondergeschikt geworden aan een ongrijpbare grootheid.

Steeds weer… wind

blijken zaken niet te kloppen. Al vanaf het eerste begin, het klimaatrapport van het IPCC blijken er steeds weer dingen niet te kloppen. Honderden wetenschappers die hun naam onder het rapport zagen distantieerden zich er van en verklaarden nooit toestemming te hebben gegeven, noch hun handtekening er voor te hebben gezegd.

Jensen toonde keurig aan dat de vermeende 97% wetenschappers die achter de klimaattheorieën zouden staan, het resultaat was van kleinschalig onderzoek waar uiteindelijk slechts 17 mensen op reageerden. Dat kun je met de beste wil van de wereld niet representatief noemen.

Windmolens worden met miljoenen gesubsidieerd. Windenergie draait om woekerwinsten. Door de gecreëerde energiecrisis verdienen twee boerenfamilies in Friesland volgens dit artikel, de komende 15 jaar tot 384.000.000 miljoen EXTRA.

Daarnaast bleek al in 2019 dat windmolens grote hoeveelheden broeikasgassen “lekken”. Ook het fabeltje dat we van de fossiele industrie af zouden kunnen werd doorgeprikt. Het blijkt dat windmolenparken miljoenen liters zwaar vervuilende olie verbruiken om te kunnen blijven draaien. Het instorten van een windmolen die pas een maand oud was in Zweden, maakte duidelijk dat windenergie dus allesbehalve milieuvriendelijk is.

Ook de diverse documentaires van Marijn Poels maken duidelijk dat er veel, heel veel mis is met de zogenaamde “groene energie”, die we volgens religieuze gelovigen als Jasper zouden moeten volgen.

Met name de documentaire Headwind ’21 gaat over het onderwerp van windenergie:

Maar ook zijn documentaires “The uncertainty has settled” en “Return to Eden“, die de klimaatcrisis en het groene beleid breder behandelen, zijn het kijken zeker waard!

Steeds weer… biomassa

Toen kwam het kabinet met enorme subsidies voor biomassa, want dat zou CO2-neutraal zijn. Een kind kon verzinnen dat dit onzin was. Een boom verbranden kost 50 minuten, diezelfde boom terug laten groeien 50 jaar.

Daarnaast werd het echt pijnlijk toen omwonenden van diverse biomassacentrales met gezondheidsklachten aan de bel trokken en uit eigen metingen bleek dat de uitstoot van “milieuvriendelijke” centrales nog schadelijker was dan kolencentrales.

En als klap op de vuurpijl bleken enorme hoeveelheden bos te worden gekapt in de VS en Letland, om vervolgens via niet zo milieuvriendelijke transportmiddelen hier naar toe te worden gebracht.

Met name in het zuiden van de VS vond een ware kaalslag plaats, wat tot veel protesten van lokale bewoners leidde. Zelfs milieudefensie moest terugkomen op haar positieve standpunt ten aanzien van biomassa, en stelde onder meer dat de uitstoot van CO2 door het gebruik van biomassa in plaats van kolencentrales, juist met 16% was gestegen.

Ook de ontbossing wordt door de subsidiëring vanuit Europa in de hand gewerkt.

Steeds weer… foute voorspellingen

Ik noemde de voorspellingen van Ed Nijpels al eerder. Maar in 1920 verscheen een krantenartikel (helaas heb ik het niet opgeslagen) waarin wetenschappers claimden er zeker van te zijn dat in 1927 Groenland weer groen zou zijn. We zijn bijna 100 jaar verder, en Groenland is nog steeds niet groen.

Weerlegde angst

Dat komt volgens Helmink onder andere omdat het klimaatprobleem in het dagelijks leven duidelijk zichtbaar is. Denk aan de hoge temperaturen, overstromingen in Limburg, de droogte, ga zo maar door.

De hoge temperaturen worden vooral door de media opgejaagd. Zelf kan ik me een aantal zomers herinneren die veel langer heet waren dan afgelopen jaar. Ook waren de temperaturen toen aanzienlijk hoger en het droogteprobleem aanzienlijk groter. Maar toch wordt 2022 in de media als “recordjaar” weergegeven.

Een paar voorbeelden. Ik woon op kleigrond. Als die grond droogt, dan krijg je droogtescheuren in de grond. Die heb ik afgelopen jaar amper gezien, in tegenstelling tot voorgaande jaren. De moestuin was zo vochtig dat beregenen na het aanslaan van gewassen, niet meer nodig was. Het grasveld had voorgaande jaren grote gele plekken door droogte, dat was dit jaar minder dan 50% van voorgaande jaren.

En deze geluiden hoor ik van meer mensen om mij heen en ook uit andere delen van het land.

Hoe gaan jullie er mee om?

En dan volgt onder meer promotie voor “Extinction Rebellion”, een fanatiek clubje wat geweld en vandalisme niet schuwt. Behalve het in brand steken van auto’s haalden zij ook het nieuws door het leeg laten lopen van banden van met name SUV’s.

Volslagen zinloze acties, die ook nog eens slecht voor het milieu zijn. Autobranden kun je moeilijk onder “milieuvriendelijk” scharen en uitstoot van schadelijke stoffen van één brandende auto is vele malen hoger dan wat die auto anders ooit zou vervuilen.

Hetzelfde geldt voor het leeg laten lopen van banden. Als de band beschadigd raakt kan dat voor levensgevaarlijke situaties op de weg zorgen. En al die onnodige extra ritten door hulpdiensten die de banden weer op moeten pompen dragen ook niet bij aan de verlaging van uitstoot.

Zo zegt iemand dat hij het probleem probeert te negeren. “Maar de woede is er altijd.”

Deze woede is dus duidelijk gebaseerd op de ongefundeerde angst die ik eerder al beschreef. Het hele klimaatproces is zo onvoorstelbaar ingewikkeld, dat het onmogelijk is om ook maar een paar procent van het hele proces te snappen.

Maar we worden vrijwel dagelijks gebombardeerd met verhalen over “klimaatverandering”, en over die manier van werken zijn een aantal uitspraken gedaan:

“Hoe groter de leugen, hoe eerder mensen geneigd zijn hem te geloven”

“Herhaling is de kracht van reclame”

“Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, ga je hem vanzelf ook zelf geloven”

Nou beweer ik niet dat alles wat gezegd wordt over het klimaat leugens zijn, maar dat de dagelijkse bombardementen met mediaberichten over het klimaat impact hebben kan niemand ontkennen.

Daaruit komt ongetwijfeld ook het de claim “Drie kwart van de bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties” uit het rapport van het CBS uit voort.

Bizar dergelijke getallen, want dan rijst de volgende vraag. Hoeveel van die 75% heeft zich daadwerkelijk zelf verdiept in de materie? Of volgt men klakkeloos wat de media schrijven? En die schrijven grotendeels dezelfde verhalen zonder amper tegengeluid te laten horen. Hoor en wederhoor is er allang niet meer!

Emoties

Bovenstaande blijkt ook uit één van de “Emoties van klimaatstress”: “Je voelt je verlamd door de stroom aan heftige nieuwsberichten”. De media spelen dus een belangrijke rol in het veroorzaken van deze stress. Stress waarvan niet eens duidelijk is dat deze gefundeerd is in feiten!

Er is een term voor het gedrag van de media, die ik al een paar tegen ben gekomen: angstporno. Het constante zaaien al dan niet gefundeerde angst in de maatschappij. De ene crisis is nog niet voorbij of de volgende dient zich al aan, al dan niet gecreëerd.

De verder genoemde emoties zijn eigenlijk allemaal aangepraat.

 • “Je voelt je niet gehoord of weggezet als overdrijver”
  Niet iedereen deelt nou eenmaal dezelfde interesse. En hoewel jij de religieuze overtuiging kan en mag hebben dat we een onoverkomelijk probleem zouden hebben, deelt lang niet iedereen die mening.
  Wetenschappelijk is er nog lang geen consensus over, dus dat jij je laat lijden door angst is jouw keuze, maar geeft je niet het recht die angst aan anderen op te dringen.
 • “Je voelt je verlamd door de stroom aan heftige nieuwsberichten”
  Dat is een keuze. Je kunt je ook beseffen dat alleen slecht nieuws verkoopt, dus dat goed nieuws de media niet haalt.
  Hoe objectief is de berichtgeving dus? En in hoeverre bevinden medewerkers binnen de media zich in dezelfde psychose als jij zelf? Dat versterkt elkaar dus alleen maar.
 • “Je hebt een diep gevoel van compassie voor de mensen die lijden, of rouwen om de natuur”
  We leven in een tijd van volop valse emoties. Stille tochten waar mensen hysterisch worden van verdriet om iemand die ze helemaal niet kenden.
  Wees je van één ding bewust: Rouwen om de natuur is 150 jaar te laat. De laatste oerboom verdween in 1870 al uit Nederland. Sinds die tijd hebben we hier dus slechts 100% cultuurlandschap.
 • “Je hebt gevoelens van schuld, schaamte of hypocrisie”
  Waarom? Je doet toch je best? Meer kun je niet doen en dan doe je waarschijnlijk al meer dan van je gevraagd wordt.
 • “Je voelt je teleurgesteld en boos”
  Dat is tegenwoordig iedereen en iedereen die het niet is heeft, op een paar uitzonderingen na, meer dan voldoende reden om het te zijn.
 • “Je bent blij of optimistisch na het zien van een mooi initiatief”
  Goed zo, laat dat de overhand krijgen en stop met het obsessief bezig zijn met je angsten.
 • Je voelt angst, stress en paniek over de toekomst
  Wie niet? Alles staat op losse schroeven en ook al zien we dat de profetieën in de Bijbel voor onze ogen uitkomen, het is best een spannende tijd waarin we leven.

  Als je nou weet wat de toekomst in petto heeft, dan is er ook geen reden meer om daar angst voor te hebben, ook al is het misschien niet zo leuk. Stress en paniek verzieken alleen je eigen leven maar en je doet er niemand een plezier mee. Jezelf wel het allerminst.

  Vanuit stress en paniek ga je irrationeel denken, reageren en handelen en daar is nog nooit iets goeds uit voortgekomen.

Christenen

Als christenen weten we wat de toekomst in petto heeft. We kennen de Bijbelse profetieën. We weten dat duizenden van die profetieën al uit zijn gekomen, dus we hoeven er geen seconde aan te twijfelen dat de laatste paar honderd ook uit zullen gaan komen.

Misschien weten wel, misschien niet, hoe deze profetieën uit gaan komen, maar dat is uiteindelijk ook maar bijzaak. Belangrijkste is dat we weten Wie de toekomst uiteindelijk in Zijn hand heeft…

Bron van het artikel: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5337942/klimaatstress-opwarming-aarde-extinction-rebellion-aarde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *