Waterceremonie bij Siloam

Spread the love

Het waterceremonie feest is één van de onbekendere hoogtepunten uit het Joodse leven, maar wel van belang voor de profetische gebeurtenissen in de eindtijd

Deze hele week viert het Joodse volk het Loofhuttenfeest. Eén van de tradities die bij dit feest hoort was het opbrengen van het water van de bron van Siloam naar de tempel. Onder luid gezang (men zingt: U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil, Jesaja 12:2-3) en gejuich werd het water in optocht naar de tempel gebracht. Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest gebeurt dit zelfs zeven keer.

Van deze ceremonie wordt in Joodse geschriften zelfs gezegd dat je in je leven nog nooit echte blijdschap hebt gezien, als je de blijdschap van de waterceremonie nog niet hebt gezien.

De Heere Jezus verwijst naar de waterceremonie rond het Loofhuttenfeest in Johannes 7:37-38:

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij geloof, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Deze traditie herleeft in deze tijd, wanneer een grote groep Joden de waterceremonie beleeft bij de bron van Siloam. De hoop en gedachte leeft dat de tempel spoedig herbouwd zal worden in Jeruzalem, zodat de traditie helemaal in ere kan worden hersteld.

Bron en meer foto’s: https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/prachtig-waterceremonie-bij-siloam-vanwege-loofhuttenfeest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *