De nieuwe nucleaire werkelijkheid

Spread the love

De nieuwe nucleaire werkelijkheid is de titel van een video die door de NOS tot “nucleaire explainer” wordt gebombardeerd. Maar klopt het allemaal wel?

De “explainer”:

De reactie

Er worden veel historische feiten gegeven, maar die worden verweven met klinkklare nonsens! Zij (ene Sophie) is er zo trots op dat zij een “zorgeloze 90’s-kid” zou zijn. Zelf ben ik een 70’s kid en wij hadden echt NOOIT angst voor “de bom” en groeiden ook totaal zorgeloos op!

Ja, we wisten van het bestaan van “de bom”, maar het liedje “Voordat de bom valt” werd meer als grappig dan als serieus beschouwt. Het was satire, geen werkelijkheid. Dat verschil is dan weer niet uit te leggen aan een “90’s kid” die de “70’s” en “80’s” nooit zelf meemaakte. Zij kijkt nu vanuit een postmodern denken terug op de beste tijd uit de menselijke geschiedenis. De tijd met de meeste vrijheid ooit.

Halve waarheden

Uiteraard krijgt Trump de schuld dat de VS zich terugtrok uit het INF-verdrag terwijl dat toch wel wat genuanceerder ligt.

Rusland bleek zich niet aan de afspraken te houden en zowel de VS als de NAVO waren er van overtuigd dat Rusland tegen de afspraken in wel een nieuwe middellangeafstandraket had ontwikkeld. Die stond bekend als de Novator 9M729 of de SSC-8 binnen NAVO kringen.

President Obama erkende in 2014 al dat Rusland zich niet aan het verdrag hield. Hij had niet de moed om Rusland aan de deal te houden. Maar Obama mag je als NOS natuurlijk niet afvallen. De man die de “Nobelprijs voor de vrede” kreeg voor hij aantrad. En die tijdens zijn presidentschap nogal wat oorlogen voerde en dus ook niets deed aan de bevordering van vrede door ontwapening.

In december 2018 gaf Trump Rusland zes maanden de tijd om zich alsnog aan het verdrag te houden. Zouden ze dat niet doen, dan was het INF-verdrag verleden. Rusland liet het zover niet komen en trok zich een dag later uit het verdrag terug. Later meer hierover.

Een tweede reden voor Trump om de VS terug te trekken uit het akkoord is het feit dat China inmiddels een kernmacht is en op volle toeren serieuzer vuurwerk dan wat rotjes aan het ontwikkelen is. China is niet gebonden aan het INF-verdrag. China kan zich dus naar hartenlust uitleven in het opbouwen van een wapenvoorraad waar zowel Rusland als de VS terecht rekening mee moeten houden. En zij blijken ook DE reden te zijn dat het aantal direct inzetbare kernwapens stijgt.

Wat “Sophie” ook vergeet te vermelden is dat de NAVO, en heel veel individuele landen, waaronder Nederland bij monde van premier Rutte, achter Trump staan in deze.

Rusland

Aan de andere kant is de houding van Rusland ook te begrijpen. China en Rusland leven in een soort van verkilde liefde naast elkaar. Rusland levert grondstoffen aan China vanuit de provincie die direct aan China grenst. Daarnaast, sinds de sancties, ook aanzienlijke hoeveelheden gas en olie. Als China die provincie in zou nemen, dan zouden ze grondstoffen gratis hebben en die dreiging is er al even. Jaren geleden wees een Bijbelleraar al op de gespannen situatie tussen Rusland en China.

Nu China dus daadwerkelijk middellange afstand raketten ontwikkelt en bouwt, is het voor buurland Rusland niet meer dan logisch om dat ook te gaan doen. Dat was de hele feitelijke wapenwedloop uit de Koude Oorlog. Wat dat betreft begrijp ik de overwegingen van Rusland ook. En het militaire evenwicht in de wereld is tot nu een garantie geweest voor een redelijke stabiliteit.

Europese sancties

Vervolgens krijgen we Poetin in beeld die afgelopen februari de medewerking aan een nieuw START-verdrag opzegde. Uiteraard zijn ze daar bij de NOS daar niet blij mee. Blijkbaar kun je – in hun ogen – een land meer dan een jaar treiteren met sancties, bevriezen van buitenlandse tegoeden, uitsluiten van internationaal betaalverkeer (en vervolgens klagen dat de rekening niet betaald worden), weigeren contracten over leveranties na te komen, de directe vijand actief en op grote schaal voorzien van wapens, een overvloed aan financiële middelen, en het trainen van hun leger en luchtmacht en dan toch verwachten dat dat land naar jouw pijpen danst en meewerkt aan jouw plannetjes?

Dat zou toch geen enkel weldenkend mens bedenken?

Oekraïne

Uiteraard komt ook de oorlog in een klein deel van Oekraïne nog even aan bod. Het enige wat echter genoemd wordt is dat er een verdrag is getekend waarbij Oekraïne de Russische kernwapens terug geeft aan Rusland onder de ‘belofte dat Rusland Oekraïne nooit aan zou vallen’.

Dat blijkt eenvoudigweg een leugen te zijn. De overeenkomst werd in 1994 in Boedapest getekend en betroffen veiligheidswaarborgen voor Oekraïne, Wit-Rusland en Kazachstan van Rusland, de VS en het VK.

De inhoud stelt niet dat deze landen Oekraïne nooit aan zouden vallen, maar er waren wel degelijk een aantal uitzonderingen opgenomen. Er is discussie of die uitzonderingen wel of niet van kracht zijn. En, zoals verwacht, voor de argumenten van beide kanten is wat te zeggen.

Maar conclusie is dat de NOS dus liegt met haar statement dat Rusland Oekraïne nooit aan zou vallen.

Iran

Opmerkelijk is ook dat kernmacht Iran volledig buiten beeld blijft. En dat terwijl Iran een directe bedreiging is voor Israël en daarmee de stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Iran uit met grote regelmaat directe bedreigingen tegenover Israël. Ze dreigen Israël uit te roeien en schuwen daarbij de inzet van nucleaire wapens niet. Dat zal ook voor ons consequenties hebben, dus waarom Iran in het hele kernwapenverhaal ontbreekt is echt een raadsel.

Het lijkt erop dat de haat van de NOS tegen Trump groter is dan de schaamte over het mislukken van de Irandeal. Trump doorzag de Iraanse leugens als eerste wereldleider. Blijkbaar moet die deal koste wat kost in stand moet worden gehouden door de rest.

Bronnen (onder andere!):
Rusland en Amerika uit INF
Memorandum van Boedapest

Disclaimer: Door een fout in een update van WordPress is een deel van de bronvermelding weggevallen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *