Vertaalfouten in de Bijbel

Spread the love

Met enige regelmaat krijg ik stukjes toegestuurd over mensen die denken vertaalfouten in de Bijbel te hebben ontdekt. Hoe zit het?

Herschreven

Volgens sommige atheïsten zou de Bijbel zo vaak vertaald zijn dat de oorspronkelijke tekst niet meer in de Bijbel voor komt. Maar als we kijken naar de vertaling van het boek Jesaja en dat naast de grondtekst leggen, dan blijkt de Statenvertaling een exacte vertaling te zijn.

Het “De Bijbel is zo vaak herschreven”-argument is dus geen geldig argument, maar een leugen.

Vertaalfouten

Maar dat is wat anders dan vertaalfouten. Gisteren kreeg ik een facebookpost doorgestuurd met nogal wat radicale uitspraken.

VERTAALFOUTEN IN DE BIJBEL!

Een van de redenen waarom mensen een verwrongen beeld van God hebben, zijn de vreselijke vertaalfouten in onze bijbels, gemaakt door schrijvers van “een bepaalde denominatie”.

Ze hadden geen idee van hetgeen God bedoelde, dus zorgden ze ervoor dat hun vertaling bij hun overtuiging paste.

Enkele voorbeelden van deze verschrikkelijke vertaalfouten:

1) Gered, van het Griekse “Sozo” betekent eigenlijk: “Compleet gemaakt”, of teruggebracht naar de oorsprong.

2) “Eeuwig leven” van het Griekse “Zoë” betekent: “Leven van God, goddelijk leven.”

3) Met “Je zult Jezus zien komen op de wolken” wordt bedoeld “Je zult Jezus waarnemen vanuit een hemels perspectief”… wie Hij is, wat Hij deed, wie jij bent IN Hem.”

4) Met “Iedereen die niet in het boek des levens staat, wordt in de poel des vuurs gegooid” wordt bedoeld: “Alles wat niet in het boek des levens staat….”. Elke leugen die we geloofden over God en onszelf zal verdwijnen, (in de poel des vuur geworpen worden) door de waarheid van Jezus.

5) “Toorn”, van het Griekse “Orge” betekent PASSIE. Er is dus geen toorn van God naar de mensheid toe. God is liefde!

7) “Toorn”, van het Griekse “Thumos” betekent ook PASSIE. In Openbaring 16 gaat het over: de “schalen van toorn” die God uitgiet over de mensheid…Echter, het zijn “schalen van onstuimige PASSIE ” die worden uitgestort!

In de praktijk van eeuwen en ook nu nog zijn er predikers die de leugen verkondigen dat we “gered moeten worden van Gods toorn door Jezus” en dat als “we ons niet bekeren we naar de hel gaan.” Totale onzin.

Het tegendeel is het geval: God herstelt ons naar Zijn eigen beeld en gelijkenis (gelijkvormigheid aan Christus), uit Passie en liefde. .

Als toorn een kenmerk van God zou zijn, zou het de tiende vrucht van de Geest zijn…Kom nou toch!

Besef, geloof en omarm je werkelijke oorspronkelijke identiteit en waarde!

Marianne Bijlsma op facebook

Als eerste de beschuldiging dat vertalers geen idee gehad zouden hebben wat God bedoelde. Het lijkt me nogal arrogant om uitgerekend in de tijd waarvoor de Bijbel waarschuwt dat er veel valse leringen zullen ontstaan, zo’n claim te doen en meestal is die ook wel kenmerkend voor wat volgt. Op de eerste zal u zijn opgevallen dat ook Marianne een eigen theologische overtuiging heeft, dus waarom zou zij niet kiezen voor een vertaling die haar overtuiging ondersteunt (2 Tim. 4:3)

Daarnaast valt direct op dat er geen enkele verwijzing naar Bijbelteksten is.

Dus we duiken er even kort in.

Sozo

De eerste plaats waar ik dit in het Nieuwe Testament tegenkom is Mt. 27:42:

Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden …

Als je nu kiest voor de “vertaling” van Marianne, dan zou er dus volgens haar staan: Anderen heeft Hij compleet gemaakt, maar Zichzelf kan Hij niet compleet maken. Of Anderen heeft Hij terug gebracht naar de oorsprong, maar Zichzelf kan Hij niet terugbrengen naar de oorsprong

Dat zijn natuurlijk vertalingen die, gegeven de context, totaal niet zinnig zijn. Jezus hing aan het Kruis, en Hij was compleet. Ze hadden Hem beschadigd, maar niets van Hem afgenomen waardoor Hij niet meer compleet was. Hij was nog steeds volledig mens en volledig God.

En terugbrengen naar de oorsprong zou ook al niet zinnig zijn, want volgens Johannes 1 is Hij de oorsprong!

Strongs 4982 geeft de volgende uitleg:

1) behouden, ongeschonden bewaren, redden van gevaar of vernieling
1a) iemand (van verwonding of gevaar)
1a1) iemand die lijdt behouden (van de ondergang) d.w.z. iemand die aan een ziekte lijdt gezond maken, genezen
1b1) iemand die in gevaar van vernietiging is beschermen, redden
1b) behouden in de technische bijbelse zin
1b1) negatief
1b1a) bevrijden van de straffen van het Messiaanse oordeel
1b1b) behouden van het kwaad dat de ontvangst van de Messiaanse bevrijding belemmert

Strongs 4982

Redden is in deze context dus de meest voor de hand liggende keuze voor een vertaling, en zeker geen vertaalfout!

Zoë

Dit zou volgens Marianne foutief vertaald worden met “eeuwig leven”. In dit kader is wel leuk om ook even naar het Oude Verbond te kijken. Daar komt de term “eeuwig leven” namelijk één keer voor:

Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

Daniël 12:2

Onthou deze tekst even, we komen er later op terug.

Op de eerste plaats klopt de claim van Marianne al niet. De term “eeuwig leven” komt voor het eerst voor in Joh. 3:15:

opdat een ieder, die gelooft , in Hem eeuwig leven hebbe

Maar wat vertaald is met “eeuwig leven” staat in het hele Nieuwe Testament ook als twee woorden weergegeven, niet alleen zoë, maar er staat condequent “aionios zoe”.

“Aionios” (strong 166) betekent “zonder begin en einde”, dus eeuwig. En zoe (strong 2222) betekent “leven”.

Zoe kan leven in de zin van “toegewijd aan God” betekenen, maar dat is nog steeds wat anders dan “Leven van God, goddelijk leven”.

Je zult Jezus zien komen op de wolken

Wat ze hier over schrijft maakt veel duidelijk. Zij hangt de theologie aan dat Jezus niet meer lijfelijk op aarde zal verschijnen, maar hangt de postmoderne “ik”-gerichte uitleg: “wie jij bent in Hem”.

Daar zie ik twee problemen. Op de eerste plaats is het hele Nieuwe Testament ter verheerlijking van Christus. Niet van ons! Daarnaast wordt meerdere keren duidelijk geschreven over een lijfelijke wederkomst van Christus op aarde.

Boek des levens

Met “Iedereen die niet in het boek des levens staat, wordt in de poel des vuurs gegooid” wordt bedoeld: “Alles wat niet in het boek des levens staat….”. Elke leugen die we geloofden over God en onszelf zal verdwijnen, (in de poel des vuur geworpen worden) door de waarheid van Jezus.

Ook hiermee maakt zij wel heel duidelijk dat zij een bepaalde theologie aanhangt. Een onbijbelse theologie. Fiippenzen 4:3 maakt duidelijk dat er namen staan in het Boek des Levens. Geen dingen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Op. 3:5; Op. 13:8; Op. 17:8 en Openbaring 20 en 21.

Het heeft dus niets met leugens of “alles” te maken, maar gaat specifiek over namen van mensen!

Toorn

“Toorn”, van het Griekse “Orge” betekent PASSIE. Er is dus geen toorn van God naar de mensheid toe. God is liefde!

Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Betlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst.

zou dus een vertaalfout zijn en er zou moeten staan

Mattheüs 2:16 Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige passie en zond bevel om in Betlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst.

Of:

Mattheüs 3:7 Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeen en Sadduceeen tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan?

zou dus

Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeen en Sadduceeen tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende passie te ontgaan?

Ze omschrijft “passie” als liefde. Dus in haar theologie lieten de Farizeeen en Sadduceeen zich dopen om de liefde van God te ontlopen?

Nog één?

Romeinen 2:5 Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods,

zou dan dus

Romeinen 2:5 Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u passie op tegen de dag des passies en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods,

Maar dan zou “rechtvaardig oordeel Gods” ook een vertaalfout moeten zijn…

Strong

Het woord vertaald met “toorn” is inderdaad “orge” en vinden we in Strond 3709:

1) temperament, karakteraanleg, stemming, neiging
2) beroering van de ziel, aandrift, opwelling, verlangen, iedere heftige emotie, maar vooral toorn
3) toorn, verontwaardiging
4) toorn getoond in straf, vandaar gebruikt voor de straf zelf
4a) van straffen toegebracht door magistraten

Leugen?

In de praktijk van eeuwen en ook nu nog zijn er predikers die de leugen verkondigen dat we “gered moeten worden van Gods toorn door Jezus” en dat als “we ons niet bekeren we naar de hel gaan.” Totale onzin.

Het tegendeel is het geval: God herstelt ons naar Zijn eigen beeld en gelijkenis (gelijkvormigheid aan Christus), uit Passie en liefde. .

Als toorn een kenmerk van God zou zijn, zou het de tiende vrucht van de Geest zijn…

Zoals we hierboven gezien hebben doet Marianne dus precies waar zij anderen van beschuldigt. Gods Woord vertalen/uitleggen op een manier die bij haar theologie past! Dat haar vertalingen de echte vertaalfouten zijn moge duidelijk zijn.

Daarmee komt dus ook haar theologische conclusie op losse schroeven te staan. Wat zij “totale onzin” noemt is dus wel degelijk de Bijbelse boodschap!

De laatste zin maakt haar gebrekkige ook duidelijk. Uiteraard is toorn geen gave van de Geest, want … Deuteronomium 32:35; Romeinen 12:19 en Hebreeën 10:30

De “Mirror Bible”

Ze verwijst in haar reacties meerdere keren naar de “Mirror Bible”. Die heb ik zelf niet kunnen bestuderen in dit korte tijdsbestek, maar ik kwam deze interessante review tegen.

Het is geen echte vertaling, maar een interpretatie. Het bizarre is dus dat de schrijver van de Mirror Bible dus precies doet waar zij Bijbelvertalers van beschuldigt en vervolgens zelf een “bijbel” adviseert die helemaal geen vertaling is!

Mirror Bible

Lees verder op: Faith founded on fact

3 antwoorden op “Vertaalfouten in de Bijbel”

  1. Klopt, Ton. Het artikel toont aan dat de claims van Marianne nergens op gebaseerd en vals zijn!

   Er staan dus helemaal geen vertaalfouten in de Bijbel zoals zij claimt. Daardoor gaat ze dus inderdaad tegen het hart van God in.

   Ze adviseert het lezen van de Mirror Bible, wat in haar ogen een goede “vertaling” zou zijn, maar dat blijkt helemaal geen vertaling te zijn, maar een interpretatie op basis van religieuze vooronderstellingen.

   Die hele “bible” is dus geschreven om de eigen religie te ondersteunen, NIET om de beste vertaling te realiseren, een uitgangspunt wat de meeste Bijbelvertalers wel altijd hebben gehad!

 1. Wel groot compliment voor deze reactie op art. Marianne Bijlsma. Top.
  We moeten in deze tijd heel alert zijn op wat men leest op facebook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *