Wat gebeurt er in Israël

Spread the love

Naar aanleiding van de aanslagen van 7 oktober is er al veel gezegd en geschreven. In dit artikel verwoord ik wat inzichten van insider Amir Tsarfati

De nieuwe staat

In 1948 werd de staat Israël officieel opgericht. Na de aankondiging van de Britten dat zij zouden vertrekken hadden de Israëliërs slechts een paar uur om deze beslissing te nemen. Het proces wat tot deze oprichting leidde liep echter al sinds de 19e eeuw.

Direct na het oprichten van de staat was duidelijk dat zij een probleem met de buurlanden hadden. Dat was helaas niet nieuw. In 1929 was de houding van de Arabische bevolking tegenover de Joodse bevolking al duidelijk door het “Bloedbad van Hebron“. Deze zelfde mensen proberen het Joodse volk nu weer uit te roeien.

Deze geschiedenis is slechts bij weinigen bekend en je hoort er ook eigenlijk niets over. Van 1948 – 1967 was Israël een staat die dagelijks op de rand van de afgrond balanceerde en met totale vernietiging bedreigd werd.

In 1967 ontstond er een keerpunt en koos het Joodse volk er voor om “bij de wereld” te horen. Men nam afscheid van dat wat hen “anders” maakte. Als je door de wereld geaccepteerd wilt worden, dan moet je afstand nemen van wat je “anders” maakt en dat men dus vrij massaal. Israël werd een seculiere staat.

Een verdeeld land

Overigens waarschuwde God voor het gevaar van deze ontwikkeling. Bileam ervoer deze waarschuwing al toen hij Israël wilde vervloeken.

Veel Joden schaamden zich voor hun achtergrond, voor hun Joods zijn en zij verontschuldigden zich er voor. Ze namen er afstand van en verontschuldigden er voor. Een vergelijkbare ontwikkeling zien we nu in de westerse wereld waar liberalisme, wokisme en “progressief denken” de overhand krijgen en mensen zich verplicht voelen om zich te verontschuldigen voor ons verleden.

Op 6 oktober zou de Hoge Raad een besluiten nemen of Joden in Tel Aviv op straat mochten bidden! Zo verscheurd en verdeeld was Israël.

7 oktober 2023

En toen kwam 7 oktober. Om 4:30 uur werden er al heel ongebruikelijke bewegingen waargenomen. Uit latere verklaringen bleek dat militairen die langs de grens gestationeerd waren al maanden waarschuwden dat er iets stond te gebeuren. Maar het stopte bij de top van militaire inlichtingendiensten.

Veel van de generaals waren zo betrokken bij politiek en hadden een hekel aan Netanyahu dat zij de inlichtingen voor zich hielden. Dit is ook de reden dat het juridische systeem in Israël aangepast moest worden. De links liberale progressieve mensen in Israël waren daar tegen en het heeft ook nogal wat nepnieuws in Nederlandse media opgeleverd. Eén van de acties die zij dus konden nemen was het niet doorgeven van belangrijke informatie, met deze slachtpartij tot gevolg.

Het is interessant, en zal ook vast nog een staartje krijgen als de actie over is, maar alle signalen waren die nacht duidelijk en toch werd de opdracht aan de grondtroepen om zich klaar te maken en klaar te staan, niet gegeven. De gedachte was dat het slechts om de zoveelste oefening zou gaan. Deze oefeningen werden de laatste paar maanden vaker gehouden.

Ook de terroristen van hamas zelf dachten dat het weer om een oefening ging en amper een uur voor de daadwerkelijke aanslagen werd hen verteld dat het nu echt zou gaan gebeuren. Slechts een paar mensen in de hoogste lagen van hamas waren op de hoogte van de plannen.

6:29

Om 6:29 startte de eerste aanval. Een barrage van raketten en mortiergranaten werd afgeschoten. Drones met bommen vlogen over de grens. Sluipschutters schoten gericht op de camera’s langs de grens, waarmee zij de IDF feitelijk blind maakten zodat zij niet meer konden zien wat er langs de grens gebeurde.

Tegelijkertijd braken terroristen met Toyota pickups en motoren op 15 plaatsen door de grens en begonnen hun slachtpartijen. Eerst vermoordden zij de weinige aanwezigen militairen langs de grens en trokken daarna door naar hun “prijs”: burgers.

Ze kwamen, voorbereid en zwaar bewapend om zoveel mogelijk burgers op de meest sadistische en barbaarse manieren af te slachten. De hoeveelheid wapens en munitie die zij bij zich hadden was voldoende om minstens 100.000 mensen om te brengen.

Uit de kaarten die bij hen gevonden werden bleek dat het plan was om veel dieper Israël in te trekken. Om twee strategische militaire luchthavens over te nemen, de piloten te vermoorden en de vliegtuigen op de grond te vernietigen. Ook zijn er plannen gevonden om een aantal strategische militaire installaties met “andere typen wapens” over te nemen.

Verraders

Het is duidelijk geworden dat lokale palestijnen die in de Joodse gemeenschappen werkten de terroristen en de burgers die tijdens de “tweede golf” kwamen, geholpen hebben en geleidt hebben tot “een feest van plundering, verkrachting, onthoofding, verbranden en in stukken hakken van mensen die zij kenden”.

Mensen die hen hielpen, die hun werk en eten gaven, die voor hen opkwamen en hen naar ziekenhuizen in Israël brachten. Mensen aan de linkerkant van het politieke spectrum in Israël, de mensen die het meest pro-palestina waren die je kon vinden. Zij waren de eersten die afgeslacht werden.

De slachtpartijen waarvan de wereld de beelden nog steeds niet gezien heeft (Voor degenen die ze wel gezien hebben, zal duidelijk zijn waarom) waren zo onvoorstelbaar gruwelijk dat zelfs er over schrijven moeite kost. Ik citeer:

We moesten lichamen in elkaar zetten omdat we stapels met hoofden vonden, en stapels benen, en stapels handen. In sommige gevallen moesten we archeologen inschakelen omdat het vuur de lichamen zo had verteerd dat er geen DNA meer is. We moesten hen identificeren bij hun gebit en sieraden. In één geval was het een meisje van 25 uit een buurstadje van waar ik woon. Zij was naar het muziekfestival gegaan en we hebben zeven weken lang niet geweten waar zij was. U moet begrijpen dat er honderden mensen werden afgeslacht in het kleine gebied waar het festival gehouden werd.

Systematische verkrachtingen

Verkrachting kwam niet af en toe voor. Het was systematisch. Uit onderzoek en verhoren van degenen die levend gevangen hadden bleek dat er een commandant was die speciaal was aangesteld voor het verkrachten. Het was niet alleen voorbereid, er was speciaal iemand voor aangesteld.

U denkt dat u weet wat verkrachting is. Dat is niet zo. We hebben vrouwen gevonden in volledige spagaat. Hun bekken, hun benen, hun ribben, alles was gebroken. Deze beesten bleven hen verkrachten totdat ze hun wapen trokken, de vrouwen door hun hoofd schoten en dan nog gingen ze door! Ze verkrachtten een dood lichaam dat volledig in stukken is gebroken.

En we vonden er niet één, niet twee, maar tientallen lichamen die zo toegetakeld waren. Zelfs van mannen. Mannelijke geslachtsdelen waren afgehakt en we hebben er tientallen gevonden. Ze waren sadistisch tot en met!

Overlevenden

Toen we de lichamen uren of dagen later vonden dachten we dat ze dood waren. Nu weten we dat ze drie uur lang gemarteld zijn. Nu pas beginnen de overlevenden te praten. Veel van hen hebben zelfmoordpogingen ondernomen. Anderen zijn gedwongen opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen omdat ze volledig doordraaiden omdat ze de meest gruwelijke gruweldaden die de mensheid ooit gezien heeft zagen.

In kibboetsen wonen kinderen vaak in een eigen huis waar ze door iemand verzorgd worden. Dat was ideaal voor de barbaren. De kinderen werden massaal levend verbrand en hun lijken op stapels gegooid.

Een zwangere vrouw werd levend opgesneden, haar baby uit haar baarmoeder gesleurd die vervolgens dood werd gestoken terwijl hij nog met de navelstreng aan de moeder vast zat.

Dergelijke gruweldaden hebben we zelfs niet in de holocaust gezien. Zelfs ISIS ging niet zo ver.

Saamhorigheid

Wat gebeurde werd op zo’n vreselijk gruwelijke manier gedaan dat heel Israël geschokt is. Israël is op dit moment een posttraumatisch land. Het is voor hen duidelijk: Er is een monster dan hen wil doden en de keuze is eenvoudig. Of dat monster vermoord ons, of wij doden het monster. Er is geen andere optie.

Direct na de aanslagen is de saamhorigheid in Israël sterk toegenomen. Toen de overheid bekend maakte hard in te gaan grijpen stond voor het eerst in de geschiedenis 98% van de Israëlische bevolking achter deze beslissing! Men was nooit verder gekomen dan 75%.

Amir ziet de hand van God op drie manieren in deze situatie:

Het voorkomen van totale vernietiging

Zeven maanden geleden schreef hij een artikel waarin hij betrouwbare bronnen aanhaalde die aangaven dat Iran de plannen aan het voorbereiden was om al hun proxies rond Israël tegelijkertijd tot de aanval over te laten gaan.
Dat zijn Syrië, Irak, Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Jemen. Maar hamas ging te vroeg tot de aanval over in de hoop dat de rest zou volgen. Deze plannen worden nu gevonden in de hamas vestigingen in Gaza. Iran is woest op hamas, want al hun werk, al hun plannen liggen nu in de prullenbak.

De betrokkenheid van Iran werd onder meer duidelijk toen 25 hoge Iraanse officieren in Syrië landden. Israël is nu echter voorbereid, de plannen zijn bekend.

Dat is een wonder!

Het wakker schudden van de Joodse bevolking

De Israëlische bevolking is wakker geworden uit de illusie dat er iemand in vrede naast hen zou willen leven. Ze zijn wakker geworden met het besef wat mensen nu openlijk scanderen:

Van de rivier tot de zee willen ze mij niet zien!

Ze zijn wakker geworden in de wetenschap dat er niemand is om mee te praten en ook niets om over te praten. Er is geen kans (meer) voor een tweestatenoplossing (was er al lang niet), de P.A. is meer van hetzelfde. Ze zijn wakker geworden uit het “progressief denken” dat ze zich zouden moeten verontschuldigen voor waar God hen gebracht heeft!

Een massale opleving van het Joodse geloofsleven

Er vindt de afgelopen een massale exodus plaats van Joden vanuit het seculiere leven, van hedonisme en materialisme, naar geloof in God. Voor hen is het enige wat zij kennen het judaïsme. Dat is de manier waarop zij hun geloof in God praktiseren, maar geen enkele soldaat, hoe seculier zijn achtergrond ook was, wil nu in Gaza vechten zonder zijn gebedsriemen, gebedssjaal en dergelijke.

Amir plaatste op 7 december een video van een groep soldaten die voordat zij Gaza introkken zongen dat zij geloven in de komst van de Messias.

Soldaten zingen “Ik geloof in de komst van de Messias”

Laten we hopen en bidden dat deze opleving ook een hernieuwde openheid voor de al gekomen Messias betekent!

Amir merkt later ook op dat deze ontwikkeling zich niet alleen in Israël zelf voordoet, maar ook in andere landen. Het Joodse volk is altijd heel liberaal en progressief geweest, maar met wat er nu gebeurt worden ze wakker en gaan begrijpen dat liberaal, woke, progressief, cool, vrijgevig, opkomen voor de onderdrukten, hen niet helpt.

Gewoon gehaat om wie je bent

Terwijl ik dit type denk ik even aan de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis herhaalt zich. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er in Kamp Westerbork een Joodse Raad die elke week de lijsten opstelde van de Joden die die week aan de beurt waren om op de trein te worden gezet. De leden van deze raad dachten dat zij door mee te werken zelf aan een dergelijk lot zouden ontkomen. Maar ook zij kwamen aan de beurt.

Amir signaleert nu dus ook dat het aanpassen wat de Joden sinds 1967 hebben gedaan niets oplevert. Joden worden niet gehaat vanwege hun politieke standpunten (die hetzelfde zijn als van de haters!). Niet vanwege hun liefdadigheid. Noch vanwege hun progressieve denken. Ook niet vanwege hun bijdragen aan de wereld. Joden worden gehaat omdat ze Jood zijn.

Joden over de hele wereld worden aangevallen terwijl de gewelddadigheden in Israël plaatsvinden! Waarom worden Joden dan over de hele wereld aangevallen terwijl zij niets met de hele situatie te maken hebben? Ze zijn geen dader, noch slachtoffer. Ze worden slechts aangevallen omdat ze Jood zijn.

Joden worden gehaat omdat ze Jood zijn

Antisemitisme op universiteiten

Amir loopt net als veel Israëlieten met veel emoties rond. Hij is boos, verdrietig, woedend. Niet zozeer om wat de terroristen deden, dat is een vaststaand feit, maar over hoe de wereld reageert.

Eén van de op dit moment bekendste voorbeelden is de hoorzitting waarin de presidenten van Harvard Univsersity, MIT en de University of Pennsylvania worden verhoord over het toelaten van antisemitsche uitingen op hun universiteiten.

Mw. Stefanik vraagt heel eenvoudig en duidelijk of het oproepen tot genocide van de Joden ingaat tegen de regels die gelden op de universiteiten. Geen van de drie dames, geeft – hoewel daar meermaals op aangedrongen werd – een duidelijk “ja” of “nee” als antwoord.

De vertegenwoordigsters zijn:

  • Dr. Sally Kornbluth van MIT
  • Ms. Liz Magill van UPenn
  • Dr. Claudine Gay van Harvard

Bij nader inzien best “bijzondere” namen. De naam Kornbluth is van Joodse afkomst en een gekleurde dame met de naam “Gay” zou toch ook bekend moeten zijn met de nodige discriminatie, vooroordelen en pesterijen.

De enige die op moment van het schrijven van dit artikel is afgetreden is Liz Magill van Upenn. Het Amerikaanse congres heeft bij monde van 74 leden aangedrongen op het aftreden van alle drie. Medewerkers van Harvard hebben 500 handtekeningen verzameld van medewerkers die willen dat Gay aanblijft.

Andere issues

Als dezelfde vraag gesteld zou worden over Afrikanen, LHBTQ+, Zwarte Piet, dan zou het antwoord vrijwel direct “ja” geweest zijn. Wat we hier zien is de vrucht van het “progressief denken”. Waarom wordt er in het geval van Joden opeens gesproken over “context”? Dit is een geestelijke aanval.

Deze uiting is niet nieuw. Het is het gevolg van een geestelijke strijd die al meer dan 30 jaar gaande is. Na de holocaust beloofden alle landen “Dit nooit weer”, maar ook in Nederland is het gehalte van antisemitisme momenteel hoger dan vlak voor de Tweede Wereldoorlog.

Onze demissionaire Minister van Financiën, Sigrid Kaag, is getrouwd met een moslim met banden met terroristische organisaties en heeft vanuit de staatskas diverse keren grote sommen overgeboekt onder het mom van “ontwikkelingshulp”.

Ontwikkelingshulp

Inmiddels is wel duidelijk waar het grootste deel van die “ontwikkelingshulp” terecht is gekomen. Honderden kilometers tunnels blijken er onder Gaza te liggen. In feite is er een tweede Gaza onder de grond gebouwd van onze “ontwikkelingshulp” die Gaza sowieso al niet nodig had. In 2011 schreven wij al een artikel over de prachtige resorts en goed gevulde markten in Gaza.

De video van een inwoner van Gaza die kort na 7 oktober afscheid neemt van het Gaza zoals hij het kende spreekt boekdelen en bevestigt ons artikel (met video).

De UNRWA blijkt ook betrokken te zijn. Een hulpverleningsorganisatie van de UN! Er zijn bewijzen gevonden dat gegijzelden onder werden gebracht bij medewerkers van de UNRWA. Tunnels zijn gevonden bij of onder locaties van deze organisatie. Er zijn medicamenten en 24.000 liter diesel “gestolen” vanuit een locatie van de UNRWA.

Het beton van de terreurtunnels kwam uit onze ontwikkelingshulp. De lantaarnpalen die omgebouwd worden ook. Van onze “ontwikkelingshulp” werd antisemitisch schoolmateriaal gedrukt en op zomerkampen werd kinderen van 3 jaar geleerd hoe ze het beste een Jood de keel door kunnen snijden.

Onze “ontwikkelingshulp” was één van de bronnen die resulteerde in deze terreur!

Gegijzelden

Er zijn op het moment dat ik dit schrijft nog ca. 130 gegijzelden. Er is een groep van 12 – 16 gegijzelde Israëlische jonge meisjes die niet zijn vrijgelaten bij de uitwisseling met gevangen terroristen. Daar kunnen maar twee redenen voor zijn.

  1. Ze leven niet meer
  2. Ze worden niet vrijgelaten omdat ze precies weten wat hen is overkomen, of nog overkomt en de terroristen willen niet dat dat naar buiten komt.

Er zijn Filippijnse gegijzelden vrijgelaten die hebben verteld over wat hen is overkomen. Ze werden vastgehouden onder de grond of in woningen van VN-medewerkers, van artsen, terwijl anderen medische zorg werd onthouden.

Ze werden uitgehongerd, misbruikt, gemarteld. Hun maaltijd bestond soms uit natgemaakt toiletpapier.

Gegijzelden werd medische zorg onthouden. Eén van de gegijzelden werd het laatst gehoord toen hij gevangen werd genomen en zei dat hij gewond was. Later werd bekend dat hij dood was.

Doodse stilte

Een opvallend iets is het feit dat geen van de vrouwenorganisaties die altijd zo terecht opkomen tegen verkrachting, nu in alle toonaarden zwijgen. Maar dat is een bekend gegeven. Het aantal aanvallen op Israël wat daadwerkelijk de media haalt is schandalig weinig. Daar is ook een bekend plaatje over gemaakt met een te grote kern van waarheid!

Christelijke liefde

Er zijn nogal wat christenen die bezwaar maken tegen de manier van ingrijpen van Israël in Gaza. Romeinen 13 leert echter dat het de taak van de overheid is om het kwaad te bestrijden! De overheid is een wreekster voor God, die het zwaard niet tevergeefs draagt (Rom. 13:4)

De Israëlische overheid heeft dus, net als elke andere overheid, de plicht om haar burgers te beschermers en de uitvoerders van dit kwaad aan te pakken!

Sommige christenen wijzen dan op de tekst over het toekeren van de andere wang. Ik ben heel benieuwd hoe zij reageren als hun dochter verkracht wordt. Geven ze dan ook de andere? Of nemen ze die juist in bescherming? Dit is mijns inziens een tekst op persoonlijk niveau, maar zelfs dan adviseert Jezus Zijn volgers om een zwaard te kopen als je dat nog niet hebt. (Luk. 22:36)

Is er sprake van een buitensporig optreden van Israël? Uit de laatste polls blijkt dat 87% van de Gazanen de acties van hamas steunt. Dat betekent dat er slechts 286.000 onschuldige Gazanen zijn die de acties afkeuren!

We zagen dat in Israël wonende palestijnen de beesten van hamas hielpen en medeschuldig zijn aan het uitmoorden van gezinnen waar zij tussen woonden. Eigenlijk kan Israël nu nog maar één ding doen en dat is de hele Westelijke Jordaanoever annexeren. Het is gebleken dat dat voor de veiligheid van het land absoluut noodzakelijk is, en daarmee is het ook volgens het internationale oorlogsrecht een rechtmatige daad geworden.

Er kan morgen vrede zijn. Het enige wat hamas hoeft te doen is zichzelf overgeven en de nog gegijzelde Israëlische burgers vrijlaten. Dan is er morgen vrede. De enige die deze oorlog dus in stand houdt, is hamas zelf!

Je kunt geen vrede maken met mensen die geen vrede willen!

Reactie uit de islamitische wereld

We krijgen massaal beelden te zien van moslims die hamas steunen. Maar in maart 2023 vaardigde The Islamic Fatwa Council een fatwa uit tegen hamas:

Veel moslims beseffen dat zij de volgende zijn omdat hamas feitelijk onder leiding staat van het Moslim Broederschap, een islamitisch organisatie die in alle islamitische landen verboden is, behalve in Turkije!

Dit is ook de reden waarom geen van islamitische landen haar grenzen opent voor de opvang van vluchtelingen uit Gaza. Ze willen niet dat leden van de Moslim Broederschap hun land binnen komen.

Complottheorieën en leugens

Eén van de bekende leugens die ik zelf ook tegenkom op social media is de leugen dat Israël achter de aanslagen zou zitten. Ze zouden in het verleden hamas hebben gefinancierd en opgericht. Nu zou de IDF 6 à 7 uur lang niets hebben gedaan omdat zij deze aanslagen gewild zouden hebben.

Dat blijkt niet waar te zijn. Er zijn altijd militairen aanwezig bij de grens, zoals al eerder beschreven.

Daarnaast werden direct reservisten opgeroepen en die waren binnen 3 uur met hun eenheden ter plaatse.

Het is een leugen dat Israël dit gewild zou hebben! Ja, Israël werd verrast op 7 oktober. Er was sprake van een gigantisch falen van de top van de militaire inlichtingendiensten (al dan niet politiek gemotiveerd!)

Het gekke is dat dit vaker gebeurt in de geschiedenis. Er was informatie over de aankomende aanslagen van 11 september in de V.S., maar die bleef op een luchtmachtbasis liggen. Er was informatie dat Hitler een troepenmacht aan het opbouwen was en de afspraken bij de overgave van Duitsland verbrak, maar heel Europa deed niets!

Een andere complottheorie zegt dat Israël een pijpleiding door Gaza wilde hebben en daarom een aanleiding zocht om Gaza te vernietigen. Waarom is niemand duidelijk, want Israël heeft pijpleidingen genoeg. De enige pijpleidingen die Israël op dit moment in Gaza gebruikt zijn de waterleidingen die nodig zijn om de terreurtunnels vol met zeewater te pompen.

Een andere die ik tegenkwam zei dat Israël Gaza zou willen vernietigen om de gas- en olievelden voor de Gaza te exploiteren. Maar zoek je daar informatie over, dan blijken die gas- en olievelden al helemaal niet voor de kust van Gaza te liggen, maar veel noordelijker.

Ook is de exploitatie al operationeel, dus is er sowieso geen enkele reden om daarvoor iets met Gaza te doen!

From the river…

Een in dit artikel al eerder benoemd fenomeen is het scanderen van de kreet

From the river to the sea, palestine will be free

Bizarre rond heel deze kreet is dat het zogenaamde palestina waar het in dit geval nooit bestaan heeft. Nog bizarder wordt het als je degenen die deze kreet uit volle borst wat vragen gaat stellen.

Ze weten helemaal niet over welke rivier het gaat. Ook niet over welke zee! Ze beseffen vaak niet dat deze kreet automatisch de genocide van een heel volk betekent. Dat zij zich feitelijk schuldig maken aan het oproepen tot volkerenmoord! Ze roepen om een intifada, maar hebben geen idee wat een intifada is!

Deze mensen worden door moslimleiders al heel lang “useful idiots” genoemd, omdat ze geen idee hebben waar ze “voor” vechten. De voorbeelden zijn legio. Homoseksuelen die pleiten voor open grenzen en nu met spandoeken met “Queers for palestine” lopen, terwijl homoseksuelen in islamitische landen vervolgd en vermoord worden.

Wat betekent het voor ons?

We leven in een tijd waarin we de profetieën van de Bijbel over de eindtijd aan de lopende band vervuld zien worden! We leven in bijzondere tijden waarvan Jezus zegt dat als deze dingen gaan gebeuren, dit het begin der weeën is, we ons geen zorgen moeten maken, maar op moeten zien naar Hem vanwaar onze redding komt!

Ja, er gebeuren vreselijke dingen, maar besef één ding. De gruwelijkheden die hamas nu deed zijn erger dan we ons ooit voor konden stellen. Ze gaan verder dan ISIS. En dan spreekt de Bijbel over een tijd van verdrukking die erger is dan we ooit in de menselijke geschiedenis gezien hebben. Dus erger dan wat we nu in Israël zagen?

Wat kan er erger zijn dan een baby die levend in een oven gestopt wordt? Een moeder bij wie de door God gegeven vrucht uit haar lichaam gesneden wordt en vermoord terwijl de navelstreng nog intact is? Mannen en vrouwen die op zo’n brute wijze verkracht zijn dat hun hele lichaam gebroken is en verkracht werden nadat ze vermoord waren?

Ik las een verslag uit een andere bron. Een overlevende heeft zichzelf weten te verbergen onder lijken en heeft zien gebeuren dat een vrouw verkracht werd terwijl zijn tegelijkertijd gemarteld werd. Zij ging van de ene terrorist naar de andere terwijl haar ledematen afgehakt werden en werd ook verkracht nadat zij al dood was.

Nog erger dan dit? Ik kan me er werkelijk geen voorstelling meer bij maken!

De enige weg om deze Grote Verdrukking, die zoals satan altijd doet, heel leuk en goed begint, te vermijden is je te bekeren tot Jezus als je dat nog niet gedaan hebt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *