Karaïeten

Spread the love

Het was voor mij een nieuw begrip: Karaïeten, maar door felle discussies op facebook heb ik veel van hun houding geleerd. In dit artikel wat meer informatie

In het bijzonder heb ik contact gehad met het “Karaitisch Messiaans Studiegenootschap”. In eerste instantie sta je daar open voor en denk je dat je met Messiasbelijdende Joden te maken hebt, maar gaandeweg werd een andere geest zichtbaar…

Het begon allemaal vrij onschuldig. Ze claimen de volledige Torah te erkennen en de wet na te streven. Dan ontstaat al het eerste vraagteken.

Het Nieuwe Testament leert namelijk dat wie christen is geworden en zich onder de wet terugplaatst, afstand neemt van de genade en de volledige wet zal moeten houden. Maar dat wordt door deze Karaïeten dan weer ontkent, want ze doen niet aan dierenoffers. Dat kan ook niet, want er is momenteel geen tempel.

Maar gaandeweg werden de vraagtekens groter en de barsten in het verhaal duidelijker.

Karaïeten

Ik had er nog nooit vang gehoord, maar door de barstjes die ontstonden door de – vaak liefdeloze, felle en ronduit beledigende – reacties, ben ik verder gaan zoeken. Het blijkt een een kleine groepering binnen het Jodendom te zijn, maar ze worden door het Opperrabinaat niet als Joodse groepering erkend.

Het is een groepering die alleen het Oude Testament als gezaghebbend erkent, en het Karaitisch Messiaans Studiegenootschap gaat zelfs nog een stap verder, want zij claimen alleen de Thora te erkennen als gezaghebbend.

Eén van de dingen die bij mij vraagtekens opriepen was inderdaad het steeds maar weer verwijzen naar het Oude Testament als we het over zaken uit het Nieuwe Testament hadden. Dat is tegenstrijdig.

Standpunt over Jezus

Toen ik merkte dat ze inderdaad steeds krampachtig teruggrepen naar het Oude Testament (en niet eens zozeer de eerste vijf boeken van het Oude Testament zoals ze wel claimden in reacties), begon de vraag te ontstaan hoe ze zich dan Messiaans kunnen noemen?

Terwijl de Karaïeten de mondelinge overleveringen van de rabbijnen niet verwerpen, maar ze als commentaren beschouwen die in het licht van Tenach (Oude Testament) dienen te worden beoordeeld, verwerpen zij ronduit het Nieuwe Testament en Christus Jezus.

Christipedia

Feitelijk is de naam in zichzelf dus al tegenstrijdig. Je kunt geen Karaïet en Messiasbelijder zijn!

Bedekking

Zoals ik wel vaker bij discussies met Joden ervaar, ligt er inderdaad een bedekking over hen, zoals Paulus schreef:

Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.

2 Cor. 3:14-16

Vanmorgen bleek dat ook uit een reactie. Ze claimen dat Jezus hetzelfde zou leren als Mozes en verwijzen dan ook naar Mozes met een hoofdletter “Mijn”.

Hun god is dus in feite Mozes, en niet Yahweh! Dat is precies hetgeen waar Jezus de Joden in Zijn tijd al op wees. Het is ook het gevolg van de bedekking waar zij onder leven.

Houding

Zoals de houding van veel Joden die denken de wijsheid in pacht te hebben, is ook de houding van degene die zich nogal anoniem achter deze naam verschuilt, volkomen liefdeloos.

Woorden als “satanisch”, “afgoden”, “jouw jezus is niet mijn jezus”, “jullie christelijke leraars”, “jullie valse christelijke leraars”, etc, etc vliegen je om de oren. En als je hem even prikkelt gaat het al snel van kwaad tot erger.

Nou ben ik zelf ook wel liefhebber en zelfs voorstander van felle debatten, maar een term als “jullie valse christelijke leraars” maakt toch wel heel duidelijk dat er feitelijk geen sprake is van Messiaanse Joden . De term “Karaitisch Messiaans” blijkt dus inderdaad tegenstrijdig en misleidend te zijn!

Uiteindelijk gaat het er om, om iedereen weer onder de wet te brengen! En dat is precies waar in het Nieuwe Verbond op meerdere plaatsen voor gewaarschuwd wordt!

Waarschuwing

Veel christenen zijn pro-Israël, en terecht. Daar zijn heel goede redenen voor, maar er schuilt ook een gevaar in. Sommigen hebben de neiging door te slaan en gaan het christendom “verjoodsen”. We moeten nu opeens de Joodse feesten vieren, de sabbat houden, en zo ga je stapje voor stapje verder.

Totdat er een moment komt waarop je voor de keuze komt te staan. Ga ik de wet volgen of blijf ik vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus en Zijn genade? De “wetsvolgers” slaan je massaal met Bijbelteksten om de oren en je moet vrij stevig in je schoenen staan om daar weerstand tegen te blijven bieden!

In het kader van dit korte artikel kan ik niet alles uitgebreid behandelen, maar één van de bekende kreten is dat wij op de edele olijf geënt zijn. Dat klopt, maar wat men niet beseft is dat je door het enten niet verandert!

Als je een appeltak op een perenboom ent, wordt het geen peer! Het blijft een appel!

Zo moeten wij beseffen dat het christendom wel gebaseerd is op het judaïsme, maar het is niet hetzelfde! Het Evangelie ging naar de heidenen omdat de Joden het afwezen. Jezus kwam omdat de leer van Mozes niet afdoende was.

En we kunnen niet Jezus EN de Mozaïsche wet tegelijkertijd volgen! Professor R.J. Solberg legt dat in dit korte artikel uit aan de hand van 5 punten.

De Karaïeten die ik op facebook tegenkwam claimen dat dat wel mogelijk is en maken van Jezus “de levende Thora”. Maar Jezus leerde Zelf juist dat Hij de vervulling van de wet was!

Wees dus uiterst voorzichtig om met deze, soms logisch klinkende, leer in aanraking te komen!

Valse leraars

Hebben ze dan geen gelijk dat er valse leraars zijn? Ja, dat hebben ze. Het cynische is echter dat ze het zelf ook zijn! Maar goed, dat zien we ook bij valse leraars in het christendom. Ze worden door het Opperrabinaat niet als Joodse groepering erkent. De basis van het Karaïtsche religie is de Thora en “geen mens die het Nieuwe Testament of Jezus als de Messias aanvaart, kan volgens hen een Karaïtische jood zijn”.

De naam is dus al vals!

Daarnaast is het, zoals eerder al naar verwezen, onmogelijk om zowel de Thora als Jezus te volgen omdat een aantal zaken elkaar uitsluiten.

Het mag duidelijk zijn dat deze groepering zonder meer onder de valse leren van de eindtijd moet worden geschaard!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *