Islamitische geleerden gaan praten met Joden

Spread the love

Af en toe is er goed nieuws. Eind november 2010 is het opmerkelijke bericht naar buiten gekomen dat islamitische geleerden van Cairo’s Al-Azhar universiteit de ban op gesprekken met Joden op gaan heffen.

De geleerden kwamen op dinsdag 23 november 2010 met een proclamatie die de oude ban ophief. De verklaring is opgesteld door Sheikh Fawzi al-Zifzaf, voorzitter van de permanente commissie voor dialoog op de Al-Azhar universiteit. Deze werd voorgelezen tijdens een bijeenkomst in London.

Opmerkelijk was de uitspraak

Oorsprong van deze uitnodiging is de islam zelf, oproepend tot broederschap en wederzijds begrijpen en versterking van de band tussen moslims en volgers van andere religies …

Is de islam dan echt al die eeuwen verkeerd begrepen door zijn aanhangers? Des te opmerkelijker is dat er wereldwijd sprake is van een groeiend antisemitisme, met name door islamitische jongeren. Zij begrijpen dus hun eigen religie niet volgens deze al-Zifzaf.

En de letterlijke uitspraken tegen Joden in de hadiths dan?

Het Egyptische soennitische instituut heeft sinds 1990 open communicatie met Katholieken en Anglicanen, maar had tot nu toe geen directe gesprekken met Joodse geleerden gehad. De verklaring noemde Joden niet bij name, maar Sheikh Prof. Mohammed Elsharkawy verklaarde tegen de Jerusalem Post dat deze boodschap gericht was tot een Joods publiek.

U moet begrijpen dat dit om extreem gevoelige dingen gaat

aldus de woordvoerder.

Ik ben niet in de vrijheid te zeggen hoe moeilijk de totstandkoming van dit document is geweest. Tijdens het proces hebben de betrokken mensen groot gevaar gelopen, dus het is heel voorzichtig gedaan. Er is al overleg met Christenen, dus iedereen met twee hersencellen kan begrijpen tegen wie hier iets gezegd wordt.

Rabbi Marc Schneier, vice president van het Joodse Wereldcongres en pleitbezorger voor verbeterde relaties tussen Joden en Moslims, prees de islamitische geleerden op dinsdag voor hun resultaat.

Dit is een mijlpaal en Al-Azhar verdient er lof voor. Dat dit van het leidende centrum voor islamitisch denken komt, zal zeer behulpzaam zijn voor alle gematigde krachten binnen de islam. Deze verklaring legt terecht de nadruk op het belang van interreligieuze relaties. Leiders van beide kanten zouden deze mogelijkheid aan moeten grijpen, en het onderlinge relatie naar het volgende niveau moeten tillen. Beide groepen hebben veel meer overeenkomsten, een meer te bieden aan de andere kant, dan veel mensen denken

Opmerkelijk: Dit evenement vond plaats een week nadat was gebleken dat 40 islamitische scholen in Engeland tekstboeken uit Saoedi-Arabië gebruikten met antisemitische beschrijvingen van Joden.

De in New York wonende rabbi merkte terecht op:

Verklaringen zij belangrijk, maar Joodse en Islamitische relaties moeten verder gaan dan alleen dialoog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *