Antisemitisme in Engeland 2010

Spread the love

antisemitisme, de langst durende haatDe “Community Security Trust (CST)” heeft opnieuw gedegen werk geleverd met hun laatste Rapport van antisemitische incidenten 2010.

De 639 in 2010 gemelde incidenten is het een na hoogste aantal wat gemeld is sinds de registratie in 1984 begon, en ondanks de daling van 30% ten opzichte van 2009, zet de stijgende lange termijn trend van het laatste decennium zich voort.

Natuurlijk geeft het verslag niet meer dan de top van de ijsberg weer, zoals de organisatie zelf zegt:

Niet alle antisemitische incidenten worden bij de “CST” gemeld en daarom zijn de werkelijke cijfers hoger de opgenomen aantallen

Het hele rapport is zorgwekkend om te lezen, maar er zijn een paar specifieke trends, zoals de vernieling van persoonlijke eigendommen, aanvallen op particuliere scholen, het aantal incidenten gericht tegen Joodse schoolkinderen en leraren, het hoge aantal aanvallen in het “Greater Manchester” gebied en de stijging van het aantal gewelddadige antisemitische aanvallen als onderdeel van het totaal aantal incidenten, die zeer zorgwekkend zijn.

De toenmalige Britse premier, Gordon Brown, omschreef het vorige, in februari 2010 gepubliceerde, CST-rapport als

zeer zorgwekkend

De vraag die velen van ons bezig zal houden is hoe hij en andere leden van de Britse regering denken om te gaan met deze zorgwekkende, en dankzij de CST goed gedocumenteerde, trend van het stijgend antisemitisme in hun land. Het is misschien niet minder zorgwekkend dat de Britse overheid de registratie van antisemitische haat-misdrijven overlaat aan de Joodse gemeenschap zelf.

In een land wat er trots op is om liberaal en een multiculturele democratie te zijn, zou je verwachten dat een krant die zichzelf omschrijft als “the world’s leading liberal voice” (de leidende liberale stem van de wereld), de antisemitische haat-misdaden behoorlijk hoog op zijn ’to-do’-lijst heeft staan. Helaas wachten we er nog steeds op totdat dit item door de Guardian serieus wordt opgepakt.

In de praktijk hebben andere CST-verslagen de Guardian aangehaald als belangrijke aanstichter van antisemitische lezingen. Degenen onder ons die de inhoud van ‘Comment is Free’ bijhouden, hebben weinig reden om aan te nemen dat het volgende CST rapport op dit punt een grote wijziging zal laten zien.

Zoals uit dit laatste rapport blijkt, was er in de eerste week van juni 2010, direct na het incident aan boord van de ‘Mavi Marmara’, een piek te zien in het aantal haat-misdaden tegen Britse Joden. Tussen 31 mei 2010 en 11 juni 2010 registreerde CiF Watch de publicatie van 37 opiniestukken, redactionele artikelen en cartoons die aan het incident waren gerelateerd, naast de feitelijke nieuwsartikelen.

76% van deze artikelen was vijandig tegenover Israël. Over het geheel genomen, plaatst de CiF verslaggeving van deze gebeurtenis Israël in de rol van aanvaller en overtreder van internationale wet, terwijl de acties van de “IHH”, en zijn verbanden met terroristen, in dit incident sterk worden gebagatelliseerd, en vaak volledig worden genegeerd. Op “Just Journalism“, wordt aangetoond hoe de Guardian en andere Britse media de op video vastgelegde gebeurtenissen aan boord van het schip, de aanvallen van ‘burgers’ op Israëlische commando’s, bagatelliseren.

De uitkomsten roepen serieuze vragen op over de bereidheid van de kant van The Guardian en The Independent om op een goede manier om te gaan met bewijsmateriaal dat Israëls kant van een betwist verhaal ondersteund. Vanwege de grote impact van deze zelfde publicaties van verhalen waarin serieuze aanklachten tegen Israël zijn opgenomen, is dit een specifiek punt van aandacht

Net zo belangrijk om op te merken is dat The Guardian herhaaldelijk weinig aandacht besteedde aan de uitkomsten van de ‘Turkel Commissie’. Uitkomsten die garant stonden voor een half artikel van correspondent in Jeruzalem, Harriet Sherwood. In tegenstelling daarmee werd het rapport van de UNHCR over het incident, een rapport wat stevige kritiek heeft gekregen vanwege zowel de doelstellingen als de gehanteerde methodes, veel uitgebreider behandelt op CiF, met onder meer een artikel met de sensatiekop “VN-rapport veroordeelt Israëlische “wreedheid”.

De nauwgezette registratie van antisemitische aanvallen en de stijging er van gedurende het afgelopen decennium is duidelijk erg belangrijk, net zoals uiteraard hun werk in het beter beveiligen van de Joodse gemeenschap. Maar toch, in elke normaal functionerende samenleving zou het registreren van, en de strijd tegen, haat-misdaden tegen een minderheid niet alleen aan de slachtoffers zelf worden overgelaten. Men zou een bredere belangstelling verwachten over dit onderwerp van degenen die zich zogenaamd bezighouden met anti-racisme en het tot stand brengen van geïntegreerde samenleving, en men kan concluderen dat de links-georiënteerde liberale media aan front van deze zaak zouden moeten staan.

De belanghebbenden en leiding van het ‘Scott Trust’ moet zich ernstig afvragen of het hun ambitie is om een deel van de oplossing te zijn, of dat zij deel willen blijven van de verslechtering van het probleem

Bron: CiF Watch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *