Landenoverzicht vervolging

Godsdienstvrijheid mag voor ons heel normaal zijn, veel landen hebben het wel in theorie, maar in de praktijk gebeurd er in veel landen iets heel anders. Hieronder ziet u een overzicht met beknopte informatie over de situatie van de godsdienstvrijheid in een 50-tal landen, gerangschikt volgens de Ranglijst van Christenvervolging, want dat is vreemd genoeg de meest vreedzame en tegelijkertijd meest vervolgde religie wereldwijd.

 1. Noord-Korea

  Bevolking: 20 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 400.000

  • Het regime ziet christenen als staatsvijanden die met wortel en tak moeten worden uitgeroeid.
  • Tienduizenden leven in strafkampen
  • Christenen worden als dieren opgejaagd
 2. Iran

  Bevolking: 74,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 450.000

  • In de eerste maanden van 2010 was er een sterke toename van het aantal gearresteerde christenen
  • Op afvalligheid van de islam kan de doodstraf worden opgelegd
  • Bijbels zijn bijna niet te krijgen
 3. Afghanistan

  Bevolking: 28,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: duizenden

  • De macht van de Taliban neemt toe
  • De islam staat boven alle wetten
  • In 2010 moesten veel christenen onderduiken
  • Na een televisie-uitzending waarin christenen werden gedoopt kwam de oproep van een belangrijke regeringsfunctionaris om de christenen te doden
  • De druk van de overheid neemt toe, de meeste druk komt van de eigen familie
 4. Saoedi-Arabië

  Bevolking: 25,7 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 1.300.000

  • Dit islamitische koninkrijk kent geen godsdienstvrijheid
  • Buitenlandse christenen mogen in theorie op privéterrein wel samenkomen, maar in de praktijk wordt dit vaak niet toegestaan door de religieuze politie
  • Bekering tot het christendom is verboden en op bekering staat de doodstraf
 5. Somalië

  Bevolking: 9,1 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: honderden

  • Verschillende christenen werden in 2010 gedood door moslimextremisten
  • Extremistische moslimgroeperingen hebben veel macht, maar lijken aan populariteit te verliezen
  • Vanwege de zware vervolging kan de kleine Somalische Kerk alleen in het geheim opereren
 6. Malediven

  Bevolking: 311.000
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: enkele

  • Christenen leven geïsoleerd
  • Christenen worden door de regering nauwlettend in de gaten gehouden
  • Het verspreiden van Bijbels is verboden
  • Zelfs voor toeristen is het meenemen van een eigen Bijbel moeilijk geworden
 7. Jemen

  Bevolking: 23,6 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 6.000

  • De algemene veiligheidssituatie in het land lijkt te verergeren
  • Door terrorisme is er grote instabiliteit en heerst anarchisme
  • Buitenlanders hebben officieel godsdienstvrijheid, maar
  • Lokale christenen met een moslim-achtergrond ervaren grote druk vanuit familie en overheden
  • Van tijd tot tijd zijn christen doelwit van moslimextremisten
  • Verschillende buitenlandse werknemers zijn het land uitgezet
  • Van de negen in 2009 ontvoerde buitenlanders zijn er nog vier vermist (januari 2011)
 8. Irak

  Bevolking: 30,7 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 344.000

  • Irak werd in 2010 opgeschrikt door meerdere gruwelijke aanvallen op christenen, waaronder een gijzelingsdrama en meerdere aanslagen
  • 90 christenen kwamen om
  • Duizenden christelijke gezinnen moesten vluchten naar het relatief veilige noorden of het land verlaten
  • Kerkleiders vrezen voor de toekomst van de kerk in Irak
 9. Oezbekistan

  Bevolking: 27,5 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 208.500

  • Steeds meer kerken hebben te maken met huiszoekingen en meer rechtszaken
  • Hoge boetes worden uitgedeeld
  • Verschillende actieve christenen kregen een gevangenisstraf
  • Er is een actieve mediacampagne tegen het christendom
  • Bezit van christelijke materialen is verboden
  • Christenen met een moslimachtergrond staan onder zware druk van familie
 10. Laos

  Bevolking: 6,4 miljoen
  Belangrijkste religie: boeddhisme
  Aantal christenen: 200.000

  • Verschillende christelijke gezinnen zijn uit hun dorpen verdreven en leven nu in het bos
  • Ze hebben vrijwel geen toegang tot water, voedsel en onderdak
  • Regelmatig worden er christenen gearresteerd en door de politie gedwongen hun geloof op te geven
 11. Pakistan

  Bevolking: 180 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 5.400.000

  • Christenen worden gezien als tweederangsburgers
  • Meeste christelijke kinderen kunnen niet naar school
  • De christelijke kinderen die wel naar school gaan volgen islamitisch onderwijs
  • De watersnood van augustus 2010 werd aangegrepen om christenen uit hun huizen te verdrijven
  • Christenen kregen geen noodhulp van de overheid en het is onzeker of ze naar hun eigen huis kunnen terugkeren
 12. Eritrea

  Bevolking: 5 miljoen
  Belangrijkste religie: islam/christendom
  Aantal christenen: 2.500.000

  • Doorlopend worden er christenen opgepakt
  • Er is verwarring over het aantal gevangenen omdat er ook regelmatig christenen worden vrijgelaten
  • Sommigen worden vrijgelaten omdat ze anders vanwege de omstandigheden in de gevangenis zouden sterven
  • Anderen omdat ze een verklaring ondertekenen waarin ze verklaren zich niet meer bezig te zullen houden met kerkelijk werk
 13. Mauritanië

  Bevolking: 3,3 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 8.400

  • Het is verboden om christelijk materiaal en Bijbels te verspreiden
  • Evangeliseren onder moslims is verboden, en op het bekeren tot een andere religie staat de doodstraf
  • Samenkomen is alleen in het diepste geheim mogelijk
 14. Bhutan

  Bevolking: 703.000
  Belangrijkste religie: mahayana boeddhisme
  Aantal christenen: 16.500

  • Bekering tot een andere religie is een grote schande
  • De druk van de samenleving op bekeerlingen en hun familie is groot, sommigen worden verstoten, anderen achtergesteld op hun werk
 15. Turkmenistan

  Bevolking: 5,1 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 94.700
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • Christenen ervaren veel druk van lokale politie die openlijk zegt alles te doen om christenen uit het land te verdrijven
  • Bekering tot het christendom betekent vaak sociale uitstoting en verlies van werk
  • Niet-geregistreerde christelijke activiteiten zijn illegaal
  • In 2010 werd voorganger Ilmurad Nurliev vals beschuldigd van fraude en veroordeeld tot vier jaar cel
 16. China

  Bevolking: 1,35 miljard
  Belangrijkste religie: atheïsme
  Aantal christenen: 85 miljoen

  • De overheid oefent grote druk uit op christenen die in grote groepen samenkomen of contact zoeken met christenen in het buitenland
  • Veel kerkleiders moeten ondergronds opereren
  • Veel christenen zijn gedwongen hun geloof geheim te houden
 17. Qatar

  Bevolking: 1,4 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 89.100

  • Meeste christenen zijn buitenlandse werknemers
  • Evangelisatie is verboden
  • In het openbaar samenkomen is beperkt mogelijk
  • Christenen met een moslimachtergrond worden zwaar vervolgd
  • Buitenlandse christenen worden regelmatig het land uitgezet vanwege hun geloof
 18. Vietnam

  Bevolking: 89 miljoen
  Belangrijkste religie: boeddhisme
  Aantal christenen: 8.000.000

  • De houding ten opzichte van godsdienstvrijheid verslechterd
  • Er is een grote tegenstelling tussen de officiële, wettelijke situatie en de alledaagse werkelijkheid
  • Een christen is in 2010 om onbekende reden door de politie ontvoerd
  • Christenen ervaren grote druk van familie, dorpsgenoten en boeddhistische monniken
 19. Egypte

  Bevolking: 80 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 10.800.000

  • Geruchten en sterken verhalen leidden tot een toename van de spanningen tussen christenen en moslims
  • In maart 2010 riep een sjeik op om christenen aan te vallen, met geweld tot gevolg
  • Christenen hebben te maken met discriminatie
  • Kerken moeten aan strenge regels voldoen
  • Ex-moslims die christen zijn geworden ervaren grote afwijzing door hun omgeving
  • Er is sprake van mensenrechtenschendingen (in alle in deze lijst vermeldde landen!)
 20. Tsjetsjenië

  Bevolking: 1 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: tientallen

  • Christenen kunnen bijna niet samenkomen
  • Christenen worden beschouwd als verraders van de islam en het land
  • Controle vanuit overheid en samenleving is sterk
  • Christenen worden onder druk gezet terug te keren naar islam
  • Het bezit van christelijke lectuur of een Bijbel is extreem gevaarlijk
 21. Comoren

  Bevolking: 676.000
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 6.400

  • Door een grondwetswijziging is de eilandengroep officieel een islamitische staat geworden
  • De sharia wordt in delen van het land toegepast
  • De islamitische president maakt het christenen steeds moeilijker
  • occultisme wint terrein op de Comoren
 22. Algerije

  Bevolking: 34,9 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 99.200
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • Algerije kent een strenge godsdienstwet
  • Christelijke kerk heeft weinig vrijheid
  • Evangelisatie onder moslims is verboden
  • Christenen worden vals beschuldigd
 23. Nigeria (Noord)

  Bevolking: 154,7 miljoen
  Belangrijkste religie: islam (noord) / christendom (zuid)

  • Islamitische extremisten richten zich tegen christelijke gemeenschappen door regelmatig dorpen en wijken te overvallen
  • De kerk in het noorden staat onder zware druk
 24. Azerbeidzjan

  Bevolking: 8,8 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 124.800
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • Christenen worden beschouwd als landverraders en geassocieerd met Armenië: de grootste vijand van het land
  • De geheime politie houdt christenen streng in de gaten
  • Registratie wordt kerken wordt moeilijk gemaakt
  • Religieuze samenkomsten in woonhuizen zijn bij wet verboden
  • Het importeren en verspreiden van christelijke materialen is sterk aan banden gelegd
 25. Libië

  Bevolking: 6,4 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 172.800

  • Christenen zijn gedwongen om in het geheim samen te komen
  • Daardoor komen ze slechts mondjesmaat samen
  • Ook hier is de controle door de geheime politie enorm
  • Christenen met een moslimachtergrond ervaren veel druk vanuit de islamitische samenleving
  • Het verspreiden van Arabische Bijbels is verboden
  • Het evangeliseren onder moslims is verboden
 26. Oman

  Bevolking: 2,8 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 35.000
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • Ondanks de wettelijke godsdienstvrijheid moeten alle religieuze organisaties geregistreerd zijn
  • Christenen met een moslimachtergrond worden heftig vervolgd door hun eigen familie
  • De samenleving oefent grote druk op hen uit
  • Er zijn verschillende buitenlandse christelijke gemeenschappen waar samenkomsten gehouden mogen worden, maar de regering wil niet dat lokale christenen deze gemeenschappen bezoeken
 27. Birma

  Bevolking: 50,1 miljoen
  Belangrijkste religie: boeddhisme
  Aantal christenen: 4,6 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • Bekering tot het christendom wordt gezien als verraad ten opzichte van traditionele waarden
  • De godsdienstvrijheid geldt in de praktijk alleen voor het boeddhisme
  • Bekeerlingen staan onder grote druk om terug te keren tot het boeddhisme
  • Christenen kunnen geen land of gebouwen kopen of huren voor hun activiteiten
 28. Koeweit

  Bevolking: 3 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 420.700
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • Het grootste deel van de groep christenen zijn immigranten
  • Christenen met een moslimachtergrond ervaren heftige vervolging door hun eigen familie en omgeving
  • Evangeliseren onder moslims is verboden
  • Zelfs de regering discrimineert religieuze minderheden, ondanks de grondwettelijke godsdienstvrijheid
  • De regering staat niet toe dat er kerken komen
 29. Brunei

  Bevolking: 395.000
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 39.500
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • Migranten en buitenlandse werkers mogen hun christelijk geloof uitoefenen, onder strikte voorwaarden
  • Evangeliseren onder de lokale bevolking is verboden
  • Inheemse christenen zijn erg eenzaam
  • Ze kunnen niet samenkomen
  • Kerken mogen geen contact hebben met Bruneiers
  • Bij overtreding wordt de kerk gesloten en de voorganger gevangen gezet
 30. Turkije

  Bevolking: 34,9 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 99.200
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • De Turkse overheid legt beperkingen op aan religieuze minderheden
  • Voor het houden van christelijke samenkomsten is toestemming nodig
  • Mogelijkheden tot evangelisatie zijn zeer beperkt
  • Moslims die christen worden, kunnen in zeer grote problemen komen
  • Er sleepte vier jaar lang een rechtszaak tegen 2 Turkse christenen omdat ze de Turkse identiteit zouden hebben beledigd door het ‘verspreiden van het christendom’.
  • Ex-moslims staan onder grote druk
 31. Marokko

  Bevolking: 34,9 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 99.200
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • De druk op buitenlandse christenen is opgevoerd
  • Verschillende gezinnen moesten het land op stel en sprong verlaten
  • Bijeenkomsten van christenen werden ruw verstoord door de politie
  • Evangeliseren is verboden
  • Bekeren tot het christendom wordt ontmoedigd
  • Regelmatig worden christenen opgepakt en verhoord
  • Naast de druk op de kerk, neemt de druk op individuele christenen toe
 32. India

  Bevolking: 1,2 miljard
  Belangrijkste religie: christendom / hindoeïsme
  Aantal christenen: 71 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • In geen enkel ander land worden christenen zo vaak aangevallen als in India
  • Extremistische hindoes beschuldigen christenen van ‘gedwongen bekeringen’
  • Christenen worden aangeklaagd, of de hindoes nemen hun toevlucht tot geweld
 33. Tadzjikistan

  Bevolking: 34,9 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 99.200
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Een Tadzjiek hoort moslim te zijn
  • Christenen ervaren grote druk vanuit hun familie
  • De overheid oefent grote controle uit op christelijke activiteiten
  • Het verspreiden van christelijk materiaal is bijna niet mogelijk
  • De economische situatie is slecht
 34. Verenigde Arabische Emiraten

  Bevolking: 4,6 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 405.000
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • In Dubai bestaat 85% van de bevolking uit gastarbeiders
  • Religieuze groeperingen hoeven zich niet te registreren, maar de overheid houdt de groei wel angstvallig in de gaten
  • Evangelisatie en het verspreiden van niet-islamitische lectuur zijn verboden
  • Een moslim kan zich niet officieel tot een ander geloof bekeren
  • Ex-moslims ervaren grote druk
 35. Soedan (Noord)

  Bevolking: 42,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 11,3 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • De islam bedreigt christenen in het noorden en zaait veel angst
  • De regering probeert christelijke activiteiten in Darfur te beperken
 36. Zanzibar-eilanden

  Bevolking: 1,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 4.000
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Op één van de eilanden staan een paar kerken voor buitenlandse christenen
  • De invloed van het moslimextremisme neemt toe en dat levert problemen op voor christenen
  • Het is moeilijk om je als Gemeente te registreren
  • Christenen hebben bijna geen toegang tot opleidingen en werk
 37. Tunesië

  Bevolking: 10,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 22.800
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • islamitisch onderwijs is een verplicht vak
  • Er zijn risico’s verbonden aan de bekering tot het christendom
 38. Syrië

  Bevolking: 22 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 1,9 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Christenen met een moslimachtergrond ervaren grote moeilijkheden van familie en vrienden
  • Religieuze minderheden worden streng in de gaten gehouden door de overheid
  • Na het ontstaan van onrust tussen moslims en traditionele kerken werden gebouwen waar christelijke activiteiten werden gehouden gesloten
  • Verschillende christenen zijn gearresteerd
  • Visa van buitenlandse christenen zijn niet verlengd
  • De regering heeft christelijke conferenties en zomerkampen afgelast
 39. Djibouti

  Bevolking: 864.000
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 15.400
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • Vervolging van ex-moslims die zich bekeerd hebben tot het christendom komt vooral vanuit de familie en de samenleving
  • Ex-moslims kunnen daardoor in problemen komen
 40. Jordanië

  Bevolking: 6,3 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 330.000
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • De grondwet garandeert vrijheid van godsdienst, maar de islamitische wetgeving verbiedt het verlaten van de islam
  • Evangelisatie onder moslims is verboden
  • Christenen met een moslimachtergrond kunnen in problemen komen. Overheidsdienaren en rechters zijn vaak strenger naar christenen
 41. Cuba

  Bevolking: 11,2 miljoen
  Belangrijkste religie: christendom
  Aantal christenen: 6,3 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Cuba is één van de laatste communistische landen
  • Kerken hebben met veel beperkingen te maken en nieuwe kerken mogen niet gebouwd worden
  • Evangelisatie is verboden
 42. Wit-Rusland

  Bevolking: 9,6 miljoen
  Belangrijkste religie: orthodox christendom
  Aantal christenen: 6,76 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • De overheid beknot de godsdienstvrijheid; Wit-Rusland wordt op communistische wijze geregeerd
  • De Orthodoxe Kerk heeft een uitzonderingspositie
  • Andere kerkgenootschappen worden gediscrimineerd, lastig gevallen en beboet
  • Alle kerken zijn verplicht zich te registreren, maar worden tegelijkertijd belemmert. Het registratieproces kan jaren duren
 43. Ethiopië

  Bevolking: 85,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam/christendom
  Aantal christenen: 51,6 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • De grondwet schrijft godsdienstvrijheid voor, maar in de praktijk wordt die vrijheid door de overheid bepaalt
  • Na de onderdrukking door de Orthodoxe Kerk, is nu de islam de grootste bedreiging voor het Christendom geworden
 44. Palestijnse gebieden

  Bevolking: 4,3 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 40.000
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • De wetgeving is gebaseerd op de sharia
  • Christenen ervaren grote maatschappelijke druk
  • Kerkleiders die goede contacten met moslims hebben en hen over het Evangelie vertellen zijn bedreigd
  • Christenen worden zwaar gediscrimineerd en hun situatie is hopeloos
 45. Bahrein

  Bevolking: 791.000
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 65.000
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Buitenlandse christenen mogen hun geloof uitoefenen
  • Christenen met een moslimachtergrond ervaren veel druk
 46. Kirgizië

  Bevolking: 5,5 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 292.500
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Registreren van een kerk kan alleen als je minimaal 200 leden hebt
  • Op het ongeregistreerd samenkomen staan hoge boetes
  • De politie valt regelmatig samenkomsten binnen
  • Evangeliseren in het openbaar is verboden
 47. Bangladesh

  Bevolking: 162,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 1,36 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Het is een grote schande als iemand christen wordt
  • Christenen en hun gezin worden vaak mishandeld
  • Nieuwe christenen worden verstoten door hun familie en omgeving
  • Nieuwe christenen worden onder grote druk gezet om terug te keren tot de islam
  • De overheid erkent geen christenen met een moslimachtergrond
  • De groeiende Gemeenten zijn terroristische groeperingen een doorn in het oog
 48. Indonesië

  Bevolking: 237,6 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 36,8 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • Ondanks de wettelijke godsdienstvrijheid zijn er doorlopend schendingen van deze vrijheid
  • Er is sprake van gedwongen sluiting van kerken, herzieningen of vertragingen van bouwvergunningen, vernielingen aan kerkgebouwen
  • De invloed van de sharia neemt op regionaal niveau toe, waardoor niet-islamieten soms benadeeld worden
  • Christelijke kinderen krijgen op school lagere cijfers en worden gepest
 49. Sri Lanka

  Bevolking: 20,4 miljoen
  Belangrijkste religie: boeddhisme
  Aantal christenen: 1,7 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • Christelijke activiteiten zijn beperkt
  • Veel voorgangers en christenen worden aangevallen of bedreigd door monniken of lokale overheden
  • Er zijn grote spanningen tussen de diverse bevolkingsgroepen
 50. Maleisië

  Bevolking: 28 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 2,6 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • In delen van het land heerst de sharia
  • Er is een lange lijst met woorden die alleen door de islam gebruikt mogen worden en niet door andere religies
  • Nadat een christelijke krant het woord allah gebruikte, werden kerken aangevallen en in brand gestoken
  • Moslims mogen zich niet bekeren tot het christendom
  • Evangelisatie is verboden
  • Het bouwen van kerken is praktisch onmogelijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *