Landenoverzicht vervolging

Spread the love

Godsdienstvrijheid mag voor ons heel normaal zijn, veel landen hebben het wel in theorie, maar in de praktijk gebeurd er in veel landen iets heel anders. Hieronder ziet u een overzicht met beknopte informatie over de situatie van de godsdienstvrijheid in een 50-tal landen, gerangschikt volgens de Ranglijst van Christenvervolging, want dat is vreemd genoeg de meest vreedzame en tegelijkertijd meest vervolgde religie wereldwijd.

 1. Noord-Korea

  Bevolking: 20 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 400.000

  • Het regime ziet christenen als staatsvijanden die met wortel en tak moeten worden uitgeroeid.
  • Tienduizenden leven in strafkampen
  • Christenen worden als dieren opgejaagd
 2. Iran

  Bevolking: 74,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 450.000

  • In de eerste maanden van 2010 was er een sterke toename van het aantal gearresteerde christenen
  • Op afvalligheid van de islam kan de doodstraf worden opgelegd
  • Bijbels zijn bijna niet te krijgen
 3. Afghanistan

  Bevolking: 28,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: duizenden

  • De macht van de Taliban neemt toe
  • De islam staat boven alle wetten
  • In 2010 moesten veel christenen onderduiken
  • Na een televisie-uitzending waarin christenen werden gedoopt kwam de oproep van een belangrijke regeringsfunctionaris om de christenen te doden
  • De druk van de overheid neemt toe, de meeste druk komt van de eigen familie
 4. Saoedi-Arabië

  Bevolking: 25,7 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 1.300.000

  • Dit islamitische koninkrijk kent geen godsdienstvrijheid
  • Buitenlandse christenen mogen in theorie op privéterrein wel samenkomen, maar in de praktijk wordt dit vaak niet toegestaan door de religieuze politie
  • Bekering tot het christendom is verboden en op bekering staat de doodstraf
 5. Somalië

  Bevolking: 9,1 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: honderden

  • Verschillende christenen werden in 2010 gedood door moslimextremisten
  • Extremistische moslimgroeperingen hebben veel macht, maar lijken aan populariteit te verliezen
  • Vanwege de zware vervolging kan de kleine Somalische Kerk alleen in het geheim opereren
 6. Malediven

  Bevolking: 311.000
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: enkele

  • Christenen leven geïsoleerd
  • Christenen worden door de regering nauwlettend in de gaten gehouden
  • Het verspreiden van Bijbels is verboden
  • Zelfs voor toeristen is het meenemen van een eigen Bijbel moeilijk geworden
 7. Jemen

  Bevolking: 23,6 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 6.000

  • De algemene veiligheidssituatie in het land lijkt te verergeren
  • Door terrorisme is er grote instabiliteit en heerst anarchisme
  • Buitenlanders hebben officieel godsdienstvrijheid, maar
  • Lokale christenen met een moslim-achtergrond ervaren grote druk vanuit familie en overheden
  • Van tijd tot tijd zijn christen doelwit van moslimextremisten
  • Verschillende buitenlandse werknemers zijn het land uitgezet
  • Van de negen in 2009 ontvoerde buitenlanders zijn er nog vier vermist (januari 2011)
 8. Irak

  Bevolking: 30,7 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 344.000

  • Irak werd in 2010 opgeschrikt door meerdere gruwelijke aanvallen op christenen, waaronder een gijzelingsdrama en meerdere aanslagen
  • 90 christenen kwamen om
  • Duizenden christelijke gezinnen moesten vluchten naar het relatief veilige noorden of het land verlaten
  • Kerkleiders vrezen voor de toekomst van de kerk in Irak
 9. Oezbekistan

  Bevolking: 27,5 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 208.500

  • Steeds meer kerken hebben te maken met huiszoekingen en meer rechtszaken
  • Hoge boetes worden uitgedeeld
  • Verschillende actieve christenen kregen een gevangenisstraf
  • Er is een actieve mediacampagne tegen het christendom
  • Bezit van christelijke materialen is verboden
  • Christenen met een moslimachtergrond staan onder zware druk van familie
 10. Laos

  Bevolking: 6,4 miljoen
  Belangrijkste religie: boeddhisme
  Aantal christenen: 200.000

  • Verschillende christelijke gezinnen zijn uit hun dorpen verdreven en leven nu in het bos
  • Ze hebben vrijwel geen toegang tot water, voedsel en onderdak
  • Regelmatig worden er christenen gearresteerd en door de politie gedwongen hun geloof op te geven
 11. Pakistan

  Bevolking: 180 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 5.400.000

  • Christenen worden gezien als tweederangsburgers
  • Meeste christelijke kinderen kunnen niet naar school
  • De christelijke kinderen die wel naar school gaan volgen islamitisch onderwijs
  • De watersnood van augustus 2010 werd aangegrepen om christenen uit hun huizen te verdrijven
  • Christenen kregen geen noodhulp van de overheid en het is onzeker of ze naar hun eigen huis kunnen terugkeren
 12. Eritrea

  Bevolking: 5 miljoen
  Belangrijkste religie: islam/christendom
  Aantal christenen: 2.500.000

  • Doorlopend worden er christenen opgepakt
  • Er is verwarring over het aantal gevangenen omdat er ook regelmatig christenen worden vrijgelaten
  • Sommigen worden vrijgelaten omdat ze anders vanwege de omstandigheden in de gevangenis zouden sterven
  • Anderen omdat ze een verklaring ondertekenen waarin ze verklaren zich niet meer bezig te zullen houden met kerkelijk werk
 13. Mauritanië

  Bevolking: 3,3 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 8.400

  • Het is verboden om christelijk materiaal en Bijbels te verspreiden
  • Evangeliseren onder moslims is verboden, en op het bekeren tot een andere religie staat de doodstraf
  • Samenkomen is alleen in het diepste geheim mogelijk
 14. Bhutan

  Bevolking: 703.000
  Belangrijkste religie: mahayana boeddhisme
  Aantal christenen: 16.500

  • Bekering tot een andere religie is een grote schande
  • De druk van de samenleving op bekeerlingen en hun familie is groot, sommigen worden verstoten, anderen achtergesteld op hun werk
 15. Turkmenistan

  Bevolking: 5,1 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 94.700
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • Christenen ervaren veel druk van lokale politie die openlijk zegt alles te doen om christenen uit het land te verdrijven
  • Bekering tot het christendom betekent vaak sociale uitstoting en verlies van werk
  • Niet-geregistreerde christelijke activiteiten zijn illegaal
  • In 2010 werd voorganger Ilmurad Nurliev vals beschuldigd van fraude en veroordeeld tot vier jaar cel
 16. China

  Bevolking: 1,35 miljard
  Belangrijkste religie: atheïsme
  Aantal christenen: 85 miljoen

  • De overheid oefent grote druk uit op christenen die in grote groepen samenkomen of contact zoeken met christenen in het buitenland
  • Veel kerkleiders moeten ondergronds opereren
  • Veel christenen zijn gedwongen hun geloof geheim te houden
 17. Qatar

  Bevolking: 1,4 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 89.100

  • Meeste christenen zijn buitenlandse werknemers
  • Evangelisatie is verboden
  • In het openbaar samenkomen is beperkt mogelijk
  • Christenen met een moslimachtergrond worden zwaar vervolgd
  • Buitenlandse christenen worden regelmatig het land uitgezet vanwege hun geloof
 18. Vietnam

  Bevolking: 89 miljoen
  Belangrijkste religie: boeddhisme
  Aantal christenen: 8.000.000

  • De houding ten opzichte van godsdienstvrijheid verslechterd
  • Er is een grote tegenstelling tussen de officiële, wettelijke situatie en de alledaagse werkelijkheid
  • Een christen is in 2010 om onbekende reden door de politie ontvoerd
  • Christenen ervaren grote druk van familie, dorpsgenoten en boeddhistische monniken
 19. Egypte

  Bevolking: 80 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 10.800.000

  • Geruchten en sterken verhalen leidden tot een toename van de spanningen tussen christenen en moslims
  • In maart 2010 riep een sjeik op om christenen aan te vallen, met geweld tot gevolg
  • Christenen hebben te maken met discriminatie
  • Kerken moeten aan strenge regels voldoen
  • Ex-moslims die christen zijn geworden ervaren grote afwijzing door hun omgeving
  • Er is sprake van mensenrechtenschendingen (in alle in deze lijst vermeldde landen!)
 20. Tsjetsjenië

  Bevolking: 1 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: tientallen

  • Christenen kunnen bijna niet samenkomen
  • Christenen worden beschouwd als verraders van de islam en het land
  • Controle vanuit overheid en samenleving is sterk
  • Christenen worden onder druk gezet terug te keren naar islam
  • Het bezit van christelijke lectuur of een Bijbel is extreem gevaarlijk
 21. Comoren

  Bevolking: 676.000
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 6.400

  • Door een grondwetswijziging is de eilandengroep officieel een islamitische staat geworden
  • De sharia wordt in delen van het land toegepast
  • De islamitische president maakt het christenen steeds moeilijker
  • occultisme wint terrein op de Comoren
 22. Algerije

  Bevolking: 34,9 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 99.200
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • Algerije kent een strenge godsdienstwet
  • Christelijke kerk heeft weinig vrijheid
  • Evangelisatie onder moslims is verboden
  • Christenen worden vals beschuldigd
 23. Nigeria (Noord)

  Bevolking: 154,7 miljoen
  Belangrijkste religie: islam (noord) / christendom (zuid)

  • Islamitische extremisten richten zich tegen christelijke gemeenschappen door regelmatig dorpen en wijken te overvallen
  • De kerk in het noorden staat onder zware druk
 24. Azerbeidzjan

  Bevolking: 8,8 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 124.800
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • Christenen worden beschouwd als landverraders en geassocieerd met Armenië: de grootste vijand van het land
  • De geheime politie houdt christenen streng in de gaten
  • Registratie wordt kerken wordt moeilijk gemaakt
  • Religieuze samenkomsten in woonhuizen zijn bij wet verboden
  • Het importeren en verspreiden van christelijke materialen is sterk aan banden gelegd
 25. Libië

  Bevolking: 6,4 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 172.800

  • Christenen zijn gedwongen om in het geheim samen te komen
  • Daardoor komen ze slechts mondjesmaat samen
  • Ook hier is de controle door de geheime politie enorm
  • Christenen met een moslimachtergrond ervaren veel druk vanuit de islamitische samenleving
  • Het verspreiden van Arabische Bijbels is verboden
  • Het evangeliseren onder moslims is verboden
 26. Oman

  Bevolking: 2,8 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 35.000
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • Ondanks de wettelijke godsdienstvrijheid moeten alle religieuze organisaties geregistreerd zijn
  • Christenen met een moslimachtergrond worden heftig vervolgd door hun eigen familie
  • De samenleving oefent grote druk op hen uit
  • Er zijn verschillende buitenlandse christelijke gemeenschappen waar samenkomsten gehouden mogen worden, maar de regering wil niet dat lokale christenen deze gemeenschappen bezoeken
 27. Birma

  Bevolking: 50,1 miljoen
  Belangrijkste religie: boeddhisme
  Aantal christenen: 4,6 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • Bekering tot het christendom wordt gezien als verraad ten opzichte van traditionele waarden
  • De godsdienstvrijheid geldt in de praktijk alleen voor het boeddhisme
  • Bekeerlingen staan onder grote druk om terug te keren tot het boeddhisme
  • Christenen kunnen geen land of gebouwen kopen of huren voor hun activiteiten
 28. Koeweit

  Bevolking: 3 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 420.700
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • Het grootste deel van de groep christenen zijn immigranten
  • Christenen met een moslimachtergrond ervaren heftige vervolging door hun eigen familie en omgeving
  • Evangeliseren onder moslims is verboden
  • Zelfs de regering discrimineert religieuze minderheden, ondanks de grondwettelijke godsdienstvrijheid
  • De regering staat niet toe dat er kerken komen
 29. Brunei

  Bevolking: 395.000
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 39.500
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • Migranten en buitenlandse werkers mogen hun christelijk geloof uitoefenen, onder strikte voorwaarden
  • Evangeliseren onder de lokale bevolking is verboden
  • Inheemse christenen zijn erg eenzaam
  • Ze kunnen niet samenkomen
  • Kerken mogen geen contact hebben met Bruneiers
  • Bij overtreding wordt de kerk gesloten en de voorganger gevangen gezet
 30. Turkije

  Bevolking: 34,9 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 99.200
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • De Turkse overheid legt beperkingen op aan religieuze minderheden
  • Voor het houden van christelijke samenkomsten is toestemming nodig
  • Mogelijkheden tot evangelisatie zijn zeer beperkt
  • Moslims die christen worden, kunnen in zeer grote problemen komen
  • Er sleepte vier jaar lang een rechtszaak tegen 2 Turkse christenen omdat ze de Turkse identiteit zouden hebben beledigd door het ‘verspreiden van het christendom’.
  • Ex-moslims staan onder grote druk
 31. Marokko

  Bevolking: 34,9 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 99.200
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • De druk op buitenlandse christenen is opgevoerd
  • Verschillende gezinnen moesten het land op stel en sprong verlaten
  • Bijeenkomsten van christenen werden ruw verstoord door de politie
  • Evangeliseren is verboden
  • Bekeren tot het christendom wordt ontmoedigd
  • Regelmatig worden christenen opgepakt en verhoord
  • Naast de druk op de kerk, neemt de druk op individuele christenen toe
 32. India

  Bevolking: 1,2 miljard
  Belangrijkste religie: christendom / hindoeïsme
  Aantal christenen: 71 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • In geen enkel ander land worden christenen zo vaak aangevallen als in India
  • Extremistische hindoes beschuldigen christenen van ‘gedwongen bekeringen’
  • Christenen worden aangeklaagd, of de hindoes nemen hun toevlucht tot geweld
 33. Tadzjikistan

  Bevolking: 34,9 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 99.200
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Een Tadzjiek hoort moslim te zijn
  • Christenen ervaren grote druk vanuit hun familie
  • De overheid oefent grote controle uit op christelijke activiteiten
  • Het verspreiden van christelijk materiaal is bijna niet mogelijk
  • De economische situatie is slecht
 34. Verenigde Arabische Emiraten

  Bevolking: 4,6 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 405.000
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • In Dubai bestaat 85% van de bevolking uit gastarbeiders
  • Religieuze groeperingen hoeven zich niet te registreren, maar de overheid houdt de groei wel angstvallig in de gaten
  • Evangelisatie en het verspreiden van niet-islamitische lectuur zijn verboden
  • Een moslim kan zich niet officieel tot een ander geloof bekeren
  • Ex-moslims ervaren grote druk
 35. Soedan (Noord)

  Bevolking: 42,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 11,3 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • De islam bedreigt christenen in het noorden en zaait veel angst
  • De regering probeert christelijke activiteiten in Darfur te beperken
 36. Zanzibar-eilanden

  Bevolking: 1,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 4.000
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Op één van de eilanden staan een paar kerken voor buitenlandse christenen
  • De invloed van het moslimextremisme neemt toe en dat levert problemen op voor christenen
  • Het is moeilijk om je als Gemeente te registreren
  • Christenen hebben bijna geen toegang tot opleidingen en werk
 37. Tunesië

  Bevolking: 10,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 22.800
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • islamitisch onderwijs is een verplicht vak
  • Er zijn risico’s verbonden aan de bekering tot het christendom
 38. Syrië

  Bevolking: 22 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 1,9 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Christenen met een moslimachtergrond ervaren grote moeilijkheden van familie en vrienden
  • Religieuze minderheden worden streng in de gaten gehouden door de overheid
  • Na het ontstaan van onrust tussen moslims en traditionele kerken werden gebouwen waar christelijke activiteiten werden gehouden gesloten
  • Verschillende christenen zijn gearresteerd
  • Visa van buitenlandse christenen zijn niet verlengd
  • De regering heeft christelijke conferenties en zomerkampen afgelast
 39. Djibouti

  Bevolking: 864.000
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 15.400
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • Vervolging van ex-moslims die zich bekeerd hebben tot het christendom komt vooral vanuit de familie en de samenleving
  • Ex-moslims kunnen daardoor in problemen komen
 40. Jordanië

  Bevolking: 6,3 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 330.000
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • De grondwet garandeert vrijheid van godsdienst, maar de islamitische wetgeving verbiedt het verlaten van de islam
  • Evangelisatie onder moslims is verboden
  • Christenen met een moslimachtergrond kunnen in problemen komen. Overheidsdienaren en rechters zijn vaak strenger naar christenen
 41. Cuba

  Bevolking: 11,2 miljoen
  Belangrijkste religie: christendom
  Aantal christenen: 6,3 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Cuba is één van de laatste communistische landen
  • Kerken hebben met veel beperkingen te maken en nieuwe kerken mogen niet gebouwd worden
  • Evangelisatie is verboden
 42. Wit-Rusland

  Bevolking: 9,6 miljoen
  Belangrijkste religie: orthodox christendom
  Aantal christenen: 6,76 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • De overheid beknot de godsdienstvrijheid; Wit-Rusland wordt op communistische wijze geregeerd
  • De Orthodoxe Kerk heeft een uitzonderingspositie
  • Andere kerkgenootschappen worden gediscrimineerd, lastig gevallen en beboet
  • Alle kerken zijn verplicht zich te registreren, maar worden tegelijkertijd belemmert. Het registratieproces kan jaren duren
 43. Ethiopië

  Bevolking: 85,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam/christendom
  Aantal christenen: 51,6 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • De grondwet schrijft godsdienstvrijheid voor, maar in de praktijk wordt die vrijheid door de overheid bepaalt
  • Na de onderdrukking door de Orthodoxe Kerk, is nu de islam de grootste bedreiging voor het Christendom geworden
 44. Palestijnse gebieden

  Bevolking: 4,3 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 40.000
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • De wetgeving is gebaseerd op de sharia
  • Christenen ervaren grote maatschappelijke druk
  • Kerkleiders die goede contacten met moslims hebben en hen over het Evangelie vertellen zijn bedreigd
  • Christenen worden zwaar gediscrimineerd en hun situatie is hopeloos
 45. Bahrein

  Bevolking: 791.000
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 65.000
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Buitenlandse christenen mogen hun geloof uitoefenen
  • Christenen met een moslimachtergrond ervaren veel druk
 46. Kirgizië

  Bevolking: 5,5 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 292.500
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Registreren van een kerk kan alleen als je minimaal 200 leden hebt
  • Op het ongeregistreerd samenkomen staan hoge boetes
  • De politie valt regelmatig samenkomsten binnen
  • Evangeliseren in het openbaar is verboden
 47. Bangladesh

  Bevolking: 162,2 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 1,36 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: onbekend

  • Het is een grote schande als iemand christen wordt
  • Christenen en hun gezin worden vaak mishandeld
  • Nieuwe christenen worden verstoten door hun familie en omgeving
  • Nieuwe christenen worden onder grote druk gezet om terug te keren tot de islam
  • De overheid erkent geen christenen met een moslimachtergrond
  • De groeiende Gemeenten zijn terroristische groeperingen een doorn in het oog
 48. Indonesië

  Bevolking: 237,6 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 36,8 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: ja

  • Ondanks de wettelijke godsdienstvrijheid zijn er doorlopend schendingen van deze vrijheid
  • Er is sprake van gedwongen sluiting van kerken, herzieningen of vertragingen van bouwvergunningen, vernielingen aan kerkgebouwen
  • De invloed van de sharia neemt op regionaal niveau toe, waardoor niet-islamieten soms benadeeld worden
  • Christelijke kinderen krijgen op school lagere cijfers en worden gepest
 49. Sri Lanka

  Bevolking: 20,4 miljoen
  Belangrijkste religie: boeddhisme
  Aantal christenen: 1,7 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • Christelijke activiteiten zijn beperkt
  • Veel voorgangers en christenen worden aangevallen of bedreigd door monniken of lokale overheden
  • Er zijn grote spanningen tussen de diverse bevolkingsgroepen
 50. Maleisië

  Bevolking: 28 miljoen
  Belangrijkste religie: islam
  Aantal christenen: 2,6 miljoen
  Officiële godsdienstvrijheid: nee

  • In delen van het land heerst de sharia
  • Er is een lange lijst met woorden die alleen door de islam gebruikt mogen worden en niet door andere religies
  • Nadat een christelijke krant het woord allah gebruikte, werden kerken aangevallen en in brand gestoken
  • Moslims mogen zich niet bekeren tot het christendom
  • Evangelisatie is verboden
  • Het bouwen van kerken is praktisch onmogelijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *