De verborgen wortels van de VN

Spread the love

Het is ons doel om samen te werken bij het treffen van de voorbereidingen voor de terugkeer van de Christus.

Nee, dit is geen citaat uit de geloofspapieren van een kerk. En deze zin is ook niet afkomstig van de Vissarion-sekte. De tekst komt van de website van een adviesorgaan van de Verenigde Naties …

Hoe zit dat? Verwacht de VN ook de Christus?

De Verenigde Naties is een organisatie waar je je snel bij thuis voelt. Ze streeft naar wereldvrede – en wie wil dat nu niet? – en grijpt actief in als zaken echt uit de hand lopen. Het is een samenwerkingsverband tussen vrijwel alle landen ter wereld.

Het werk van de VN reikt tot in elke hoe van de aarde

meldt de website. Naast vredesmissies en humanitaire hulpverlening

zijn er veel andere manieren waarop de VN en haar Systeem (gespecialiseerde agentschappen, fondsen en programma’s) onze levens beïnvloeden en wereld tot een betere plaats maken.

Kort na de Tweede Wereldoorlog is de VN opgericht. Het begon met 51 landen die zich VN-lid mochten noemen, inmiddels zijn het er 193. Dat is eigenlijk de hele wereld. Positief toch, dat al die landen de handen ineenslaan om wereldvrede te sluiten? Geen kwaad woord hierover. Het sluit immers aan bij Jezus’ woorden om je naaste lief te hebben als jezelf. Maar hoe staat de VN hierin?

Robert Muller
Om te weten hoe de VN ‘denkt’, wat het sturende gedachtegoed achter deze organisatie is, moet je bij de top zijn; bij de master minds die de VN-filosofie in de steigers zetten en uitbouwden. Dé filosoof van de VN en ‘profeet van de hoop’, zoals hij werd genoemd, was de Belg Robert Muller. Veertig jaar was hij assistent Secretaris-Generaal van de VN. Een hoge piet dus die een groot deel van het bestaan van de VN meemaakte.

Zijn ideeën over wereldregering, wereldvrede en spiritualiteit leidden ertoe dat met name de New Age-beweging een belangrijkere stem kreeg in de VN

meldt Wikipedia. Maar welke New Age-filosofie hing Muller dan aan?

De inmiddels overleden VN-topman heeft heel wat nagelaten. Om te beginnen een onderwijssysteem dat bedoeld was voor wereldwijde implementatie: het zogenaamde World Core Curriculum. Vandaag de dag kunnen studenten op de Universiteit van de Vrede in Costa Rica volgens dit leersysteem kennis vergaren in allerlei academische programma’s. De universiteit wordt door de VN als schoolvoorbeeld genomen van hoe het leersysteem over de hele wereld zal functioneren. Hoewel de universiteit officieel geen deel uitmaakt van de VN, is de huidige Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon er erevoorzitter van.

Maar wat houdt de filosofie achter deze zogenaamde Robert Muller School precies in? Prof. Walter Veith, die hier veel onderzoek naar gedaan heeft, verwijst naar het voorwoord van de handleiding van het World Core Curriculum (1986):

Muller schrijft daarin dat de onderliggende filosofie waarop zijn school is gebaseerd gevonden wordt in het onderwijs uit de boeken van Alice A. Bailey

Ook de huidige directeur van de Robert Muller School, Gloria Crook, geeft desgevraagd aan dat het gedachtegoed van Bailey een rol speelt in de filosofie die de school aanhangt. Ze schrijft in een e-mail dat het World Core Curriculum gebaseerd is op The Ageless Wisdom-filosofie, ontwikkeld door voormalig radiopresentator (nu fulltime spiritist) Michael Brenner. Bestudering van zijn website – theagelesswisdom.com –  toont aan dat ook hij sterk door Bailey is beïnvloed: haar naam staat letterlijk genoemd in het rijtje van denkers dat ten grondslag ligt aan zijn filosofie. Maar wie was die Alice Bailey eigenlijk?

Alice Bailey
Alice Bailey was een Britse schrijfster, die leefde van 1880 tot 1949. Wie haar boeken doorneemt, waarvan er heel wat online te lezen zijn, ontdekt dat Bailey in geesten en engelen geloofde. Ze zou geopenbaard hebben gekregen dat Lucifer de werkelijke redder van de mensheid was, en niet Jezus Christus. De slang in de hof van Eden zou de mens verlichting hebben gebracht (Lucifer betekent ‘lichtbrenger’). Dankzij Lucifer kreeg de mens de kennis om te weten dat hij zelf God is.

Als je Alice Bailey noemt, moet je ook Helena Blavatsky noemen. Op haar werk bouwde Bailey namelijk voort. Helena Blavatsky (1831-1891), een bekend occultiste, is de grondlegster van de theosofische beweging. Aanhangers van deze beweging hangen een religieuze filosofie aan die leert dat alle godsdiensten pogingen van een goddelijke macht zijn om de mensheid tot een grotere perfectie te brengen. Theosofen zeggen dat elke godsdienst een deel van de waarheid in zich heeft. Maar in haar boeken geeft Blavatsky toch wel heel duidelijk prijs in welke god zij gelooft …

Lucifer vertegenwoordigt leven, denken, vooruitgang, beschaving, vrijheid, onafhankelijkheid; Lucifer is de logos (het woord), de slang, de redder

Terug naar de Verenigde Naties. Alice Bailey maakte aan het eind van haar leven nog mee dat de VN werd opgericht. Ze is daar erg enthousiast over. In haar boek ‘Discipleship in the New Age Volume II’ staat op pagina 201:

Het bewijs van de groei van het menselijk intellect om ontvankelijk te worden [voor de komst van de New Age – J.D.], kan gezien worden (…) in de inspanningen van de Verenigde Naties om een wereldplan te formuleren. Dat wereldplan zal uitlopen in vrede, veiligheid en de juiste menselijke relaties. Het is interessant om op te merken dat, van het prille begin van deze ontvouwing, er drie occulte factoren zijn die de ontwikkeling van al deze plannen beheersen: de betekenis is voor u nog niet merkbaar. Het wordt begrensd binnen een tijdspanne die bepaald wordt door de volken die deze plannen opstellen. Binnen die grenzen is het mogelijk om bepaalde doelstellingen te bereiken

en op pagina 129 staat:

Binnen de Verenigde Naties is de kiem en het zaad van een grote internationale en mediterende, reflecterende groep – een groep van denkende en geïnformeerde mannen en vrouwen, in wier handen het lot van de mensheid ligt. (…) Hun meditatieve focus ligt op het intuïtieve of boeddhistische terrein (…) waarop vandaag de dag alle hiërarchische activiteit is te vinden.

Lucis Trust
Niet alle Alice Bailey is gecharmeerd van de Verenigde Naties. De liefde blijkt wederzijds. Om haar boeken uit te kunnen geven, startte Baily begin 1920 een uitgeverij: Lucifer Publishing Company. Drie jaar later veranderde ze de naam in Lucis Publishing Company. De uitgeverij bestaat nog steeds en valt nu onder het Lucis Trust, een non-gouvermentele organisatie (ngo) die sinds 1989 een consultatieve, adviserende status heeft bij de Economische en Sociale Raad van de VN. Dat betekent dat de mensen van Lucis Trust bepaalde vergaderingen van de VN mogen bijwonen, VN-vertegenwoordigers mogen aanwijzen en internationale VN-conferenties mogen bijwonen. Waar het Lucis Trust voor staat vindt je hier.

Er zijn nog meer ngo’s die gerelateerd kunnen worden aan het gedachtegoed van Blavatsky, Bailey en Muller. Ook hun adviezen vinden een luisterend oor bij de vertegenwoordigers van de VN.

Sri Chinmoy
Niet alleen ngo’s hebben invloed binnen de VN, ook spirituele leraars. In april 1970 nodigde U Thant, de Birmese Secretaris-Generaal die toen ‘aan de macht’ was bij de VN, zo’n spirituele leraar uit. Deze mocht voortaan tweewekelijks meditaties verzorgen in het hoofdkantoor in New York. Sri Chinmoy, zoals de man heette, mediteerde met VN-afgevaardigden en VN-vertegenwoordigers van ngo’s. Hij werd directeur van de meditatiegroep ‘Sri Chinmoy: Peace Meditations at the United Nations’.

Ook Chinmoy was laaiend enthousiast over de VN. Hij zag het als

de belichaming van de hoop en dromen van de wereldfamilie

De ideeën en idealen van de VN rond wereldvrede en wereldwijde broederschap waren volgens hem toegespitst op de eenheid binnen die wereld-familie en een eenheid in het hart. Hij schreef:

De Verenigde Naties is het gekozen instrument van god; om een gekozen instrument te zijn, betekent het dat je een goddelijke boodschapper bent die de vlag van gods innerlijke visie en uiterlijke manifestatie van god draagt.

Zo’n 37 jaar verzorgde Chinmoy meditaties. Toen hij in 2007 overleed brachten meer dan zevenhonderd mensen (ambassadeurs, VN-personeel, Amerikaanse congresleden en vertegenwoordigers van diverse godsdiensten) hem een eerbetoon tijdens een herdenking op het VN-hoofdkwartier in New York. Tijdens de ceremonie hield de dochter van de inmiddels overleden U Thant een toespraak. Ze zei:

In een brief aan Sri Chinmoy in april 1972 schreef mijn vader: ‘U heeft hier in de hoofden van honderden mensen de morele en spirituele waarden ingeprent die wij beiden erg waarderen. Ik zal altijd de gedenkwaardige gelegenheid van onze bijeenkomsten bij de Verenigde Naties koesteren’.

Welke morele en spirituele waarden koesterde de voormalige Secretaris-Generaal dan? Sri Chinmoy vat het kernachtig samen in een gedicht dat je nog steeds kunt lezen op zijn website srichinmoy.org:

Wanneer de macht van liefde
de liefde naar macht vervangt,
krijgt de mens een nieuwe naam: god.

Bron: Weet Magazine oktober 2011

Zie ook:
Wat wil Lucis Trust
Tempeldienst, compleet met ark

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *