Christenen en PVV. Kan het?

Spread the love

Waarom Jezus goedkeurend kan knikken bij de PVV

Het wil nog wel eens gebeuren dat binnen de muren van een kerk de Partij van de Vrijheid wordt neergezet als een antichristpartij. Toch blijkt de laatste verkiezingen telkens weer dat grote groepen christenen de overstap van een confessionele partij naar de PVV durven te maken. Lucas Hartong, PVV-europarlementariër, en Peter Frans Koops, plaatselijke politicus van de Spakenburgse Vrijheids Partij zijn beiden overtuigd christen en moedigen christenen aan om PVV te stemmen. ‘Ja, Een  christen kan op de PVV stemmen.’

Lucas Hartong

‘Bij alles wat ik doe denk ik aan God, een gebed is voor mij adem’, vertelt Lucas Hartong wanneer hem gevraagd wordt hoe belangrijk het geloof voor hem is in het  dagelijkse leven. Hartong is sinds juni 2010 lid van het Europees Parlement voor de PVV. Daarvoor werkte hij als beleidsmedewerker van diezelfde partij voor de  Europese Unie. Een christen die politiek bedrijft voor de PVV; voor Hartong is daar niets vreemds aan. ‘Het is raar als mensen daar zo tegenaan kijken. Mijn geloof  houd ik als politicus privé. Ik hoef niemand te overtuigen, maar ik leef zo oprecht mogelijk, en wie het geloof aanstekelijk vindt mag het overnemen. Door mijn werk wil ik laten zien dat ik christen ben en mensen zien dat ook. En inderdaad, de PVV is niet christelijk, maar je moet kijken hoe het geloof zo veel mogelijk antwoorden kan  bieden in deze tijd. Naar mijn idee heb je op dit moment twee groepen christenen. Je hebt een groep die alles bij het oude wil houden, dus binnen veilige muren, en je  hebt een groep die het daadwerkelijk in praktijk wil brengen. Bij die laatste groep mag je mij scharen. Ik wil, als politicus van de PVV, muren naar beneden halen en  naar buiten kijken ten goede van de samenleving.’

Peter Frans Koops

Peter Frans Koops heeft een eigen partij opgericht in Spakenburg, de Spakenburgse Vrijheids Partij. Volgens Koops mogen we deze partij omschrijven als de christelijke variant van de PVV, maar dan in het klein. Hij wil met die partij tegenlicht bieden aan de christelijke partijen die volgens hem niet genoeg tegengas geven aan de islam. Hij heeft de  laatste verkiezingen steevast op de PVV gestemd. Koops stoort zich dan ook aan het feit dat dominees van verschillende  kerken kerkgangers oproepen om de PVV te weren. ‘Als ik in de kerk ben wil ik het evangelie horen, geen politieke  meningen. Veel kerkgangers weten bijna niets af van de islam. Als een dominee dan gaat verkondigen dat de PVV een  enge partij is nemen mensen dat over. Op een weblog mag hij roepen wat hij wil, maar op de kansel moet hij  evangeliseren. Bovendien is de PVV geheel gebaseerd op Joods-christelijke traditie, iets wat veel partijen niet in hun partijprogramma hebben staan. Ik wil uit liefde voor de moslims, de mensen, de islam ontmaskeren. Ze moeten weten  hoe mooi de christelijke boodschap is, die horen ze nu niet. Dat is ook waar de PVV voor staat. Veel mensen zien niet in  waarom de massaimmigratie uit moslimlanden een groot probleem is.’

 

 

Het standpunt van de PVV wat betreft de islam en de massa-immigratie is de afgelopen jaren veelal mikpunt van discussie geweest. De meeste partijen in de kamer  spreken schande van de losgeslagen ideeën van Geert Wilders. Toch weet hij mensen blijkbaar wakker te schudden. Gezien het feit dat de SGP een stabiele partij is  gebleven, en het CDA en de ChristenUnie flink in hebben moeten leveren is het niet gek om te constateren dat christenen in de islam een serieus probleem zien of  zien aankomen. ‘Mensen geven vaak een eenzijdige mening over de PVV terwijl ze zich niet verdiepen in de standpunten’, zegt Hartong. In het kerkelijke wereldje  wordt een karikatuur geschetst op foutieve gronden van de PVV. Wilders wordt neergezet als een persoon die tweedracht aan het zaaien is, of dat hij zorgt voor een  scheuring in de maatschappij. Ik denk, als christen, dat we over een aantal jaar met z’n allen zeggen dat Wilders zijn stem heeft laten horen over een totalitaire  ideologie die onze democratie bedreigt. En dat is niet om mensen weg te zetten, maar puur om ons te beschermen. Wat je vaak ziet in de media, en dan in het bijzonder veel christelijke media, is dat de PVV in een hoekje wordt gedrukt. De moslims als medemens wens ik vrijheid toe om voor het christelijke geloof te  kunnen kiezen. Ik ben teleurgesteld in het feit dat moslims in Nederland zich niet durven uit te spreken tegen de onderdrukking van het christendom in het Midden- Oosten. Hier krijgen ze vrijheid, maar ze durven niet uit te spreken dat christenen in de landen daar ook vrijheid zouden moeten hebben. Wellicht zijn ze bang voor  de gevolgen van hun uitspraken. We moeten het opnemen voor de onderdrukte christenen daar. Als PVV zijnde zijn we daar hard mee bezig. Ieder mens hoort  vrijheid te hebben en in een democratie te leven. De ethische boodschap die ik altijd nastreef is voor mij dat je er mag zijn als mens. Maar de islam heeft een heel  ander mensbeeld, en dan denk ik aan hun mensbeeld van een vrouw.

In het midden-oosten worden Vrouwen geslagen en ze mogen vaak niet studeren. En dan hebben we het nog niet eens over vervolgde christenen gehad. In Pakistan  is in januari een gouveneur van de provincie Punjab doodgeschoten omdat hij zich sterk maakte voor de rechten van vrouwen en religieuze minderheden. Hij nam  het op voor een Pakistaanse vrouw die vorig jaar ter dood werd veroordeeld wegens godslastering. Paulus zegt in het nieuwe testament dat je valse leerlingen moet  bestrijden, dat zegt hij niet zonder bedoeling. Als overheid heb je zwaardmacht om de bevolking te beschermen. Ik proef verantwoordelijkheid om te strijden voor  vrijheid van denken. Ik heb het hier dus niet over het verbieden van een godsdienst, maar als een ideologie oproept tot geweld, dan is dat foute boel.’

Nu het punt is aanbeland dat het toch weer over de islam gaat, is het zaak om te achterhalen wat nou de bedreiging is voor ons hier in het westen. Volgens Koops  zien veel christenen niet dat navolgers van Mohammed erop uit zijn om de islam te laten zegevieren. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar in de toekomst ook in  het Westen. ‘Ik geloof niet in een liberale islam. Bovendien hebben we ook te maken met het beloofde land Israël, het land waar God ooit terug zal komen. Moeten we  dan maar onze handen in de zak houden en gaan toekijken hoe de islam ons wil overnemen? Wilders ziet wat de meeste mensen niet zien, een totale overheersing  van de islam in de toekomst. In Nederland zie je al bepaalde enclaves moslims in verschillende steden zoals in Gouda. Deze enclaves worden  binnenkort hele streken als we niet oppassen. Het geboortecijfer onder deze allochtonen is veel hoger dan onder Nederlanders, dus het aantal immigranten zal  steeds meer toenemen.’

Koops is van mening dat sommige mensen naar een tekst in de Koran wijzen om te laten zien dat er ook bij die ideologie vrijheid van godsdienst kan zijn. ‘Dat is grote  onzin! In de Koran staat inderdaad ergens dat er geen godsdienstdwang mag zijn, maar de daaropvolgende verzen overrulen dat gelijk. Mohammed was eerst  in Mekka en ging daarna Medina. Toen gebruikte hij geweld om aan de macht te komen en heeft hij opgeroepen om christenen te doden in het belang van de islam.’

Koops en Hartong zijn duidelijk in hun verhaal, maar laat de bijbel niet iets zien van gastvrijheid? Moeten we niet ieder mens opvangen met liefde zoals Jezus ook  zegt in de Bijbel: ‘Heb u vijanden lief’? ‘Natuurlijk ben ik het eens met deze woorden van Jezus. Mijn liefde voor moslimmensen is groot, ik houd van mijn medemens,  maar hun levensopvattingen zijn gevaarlijk. Ik wil dat die mensen hun vrijheid terug krijgen.’ Koops: Natuurlijk ben ik gastvrij, we moeten ieder mens  die hier komt met liefde opvangen. Het gaat mij erom dat puur de islam een vijandige en haatzaaiende ideologie is. Moslims hebben geen relatie met Allah zoals wij  naar God kijken als een kind van hem. Ik gun die mensen een zodanige relatie. Als je hier je bijdrage levert en je jezelf aanpast aan onze waarden en normen in het  westen, ben je van harte welkom.’

Blijft toch de vraag aanwezig of Jezus het goed zou keuren als een christen op de PVV stemt. Het gaat uiteindelijk om Gods woorden, what would Jesus do. Zou Jezus  zich kunnen vinden in een partij die zijn partijprogramma niet op bijbelse waarden baseert? Natuurlijk hoeft een christelijke partij per definitie ook niet persé goed  te zijn, want net als in kerken de Bijbel vaak verschillend geïnterpreteerd wordt, kunnen ook christelijke partijen de Bijbel op verschillende wijze gebruiken in hun  verkiezingsprogramma. What would Jesus vote? ‘Moeilijk om hier op te antwoorden vindt Koops, Maar als je kijkt naar het bijbelse verhaal van Jezus die de vloer  aanveegt met de marktkooplieden op het tempelplein (Johannes 2) dan zou Jezus dat naar mijn idee ook gedaan hebben met de islam. Hij riep niet voor niets dat de  marktkooplieden een markt maakten van het huis van zijn vader. De aarde is van Jezus, als moslims de aarde gebruiken om het totaal islamitisch te maken, dan  mogen wij, als kinderen van God, hier ook best tegen optreden. God heeft fatsoen hoog in het vaandel staan. Als christenen moeten we niet alles maar toestaan, dat zou Jezus nooit gewild hebben.’

Hartong is van mening dat Jezus voor de vrijheid in denken is. We zijn hier op aarde gezet met eigen verantwoordelijkheden. Ieder mens kan kiezen hoe hij wil  leven, als je dan ziet dat dit niet het geval is bij moslims is dat kwalijk en mogen, nee, moeten we daar tegen op treden. Er zijn altijd mensen die Jezus haten, ook uit  de kerkelijke wereld. In de bijbel had je de schriftgeleerden die het vaak zelf wel dachten te weten. Het zijn dus net mensen. Het gaat mij te ver om hier een degelijke  parallel te zien met de PVV. Want spreken veel christenen en katholieken zich niet uit tegen de PVV? Dit gezien het feit de de PVV voor vrijheid en democratie is kun  je hierin het bruggetje zien met de bijbel. Jezus had in zijn tijd op aarde vrienden en vijanden, de PVV heeft dat ook. Deze lijn gaat mij te ver maar het kan wel een  denkertje zijn voor christenen.’

Het islamstandpunt is slechts één van de vele standpunten van de PVV. Iedere partij heeft zijn standpunten, gekoppeld aan de Bijbel of niet. Hartong vindt dat je als  persoon moet laten zien dat je christen bent. ‘De PVV doet weinig met de Bijbel, maar laat wel veel overeenkomsten zien. Als christen kun je het daarmee eens zijn,  waarom zou je dus niet op de PVV kunnen stemmen? Het gaat er toch om hoe je als persoon omgaat met politiek en je eigen levensovertuiging? In de PVV zie ik  mooie dingen die ik als christen daarin wil belijden en uitvoeren. Ik ben politicus en geen evangelist. Ik zet me als PVV’er in voor vrijheid van onderwijs, voor het  terugbrengen van de abortusgrens, het ophogen van de leeftijd van prostituees en de loverboyproblematiek. We moeten normen en waarden hebben in de  maatschappij. Vandalen moeten aangepakt worden. Allemaal standpunten van de PVV waarin christelijke standpunten te zien zijn.’

Koops en Hartong zien beiden liever dat abortus en prostitutie helemaal verboden wordt, maar je hebt te maken met politiek, dus moet je soms realistisch te werk  gaan om je punten te bereiken. ‘We hebben immers te maken met meer mensen hier op aarde en in dit land’, zegt Hartong. ‘Het is belangrijk dat mensen de kans  krijgen om het woord van God te horen en van daaruit politiek te kunnen bedrijven. Dat is in moslimlanden helaas niet het geval. Ik wil uit liefde voor de medemens  de islam ontmaskeren, het lijkt me dat daar Bijbels gezien helemaal niets mis mee is’.

Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *