Werkt de strengere wapenwet in Vlaanderen?

Spread the love

Volgens een artikel in De Telegraaf werkt de strengere wapenwet in Vlaanderen, maar is dat ook echt zo?

De timing van een dergelijk artikel, vlak na het drama op de basisschool in Newton, is opmerkelijk. Het lijkt dan al snel op propaganda van een bepaald politiek ideaal, dus zijn we eens kort in het artikel gedoken.

Volgens het artikel is het aantal doden door vuurwapens gedaald van 134 in 2005 naar 68 in 2010. Dat lijkt op het eerste gezicht inderdaad een spectaculaire daling, maar één klein zinnetje in het artikel is cruciaal en verandert de hele toon van het artikel:

Vooral het aantal zelfmoorden met een vuurwapen is afgenomen

En dat is nu precies waar het in de hele discussie niet om gaat!

We hebben de cijfers ontleed en dan blijkt dat het totaal aantal doden door vuurwapens is gedaald met 66, maar het aantal zelfmoorden met 54. De daling van het aantal zelfmoorden is dus verantwoordelijk voor 82% van het totaal van de daling.

2005 2010 Wijziging % van totaal
Doden vuurwapens 134 68 -66
 Aantal zelfmoorden met vuurwapens 104 50 -54 82

Er word met geen woord gerept over het totaal aantal zelfmoorden, maar we kunnen er van uit gaan dat iemand die zelfmoord wil plegen en niet de beschikking heeft over een vuurwapen, voor een andere methode kiest. De cijfers uit Nederland, waar praktisch geen enkele jongere over een vuurwapen beschikt, spreken wat dat betreft boekdelen.

De conclusie is dus duidelijk: In tegenstelling tot wat De Telegraaf probeert te propaganderen, werkt de strengere vuurwapenwet <b>niet</b> om het aantal gevallen van moord met vuurwapens terug te dringen.

Bron: De Telegraaf 18 december 2012

Voor de duidelijkheid hebben we het artikel waar deze reactie op gebaseerd is, hieronder toegevoegd om onduidelijkheid door eventuele wijzigingen van De Telegraaf te vermijden.

Strengere wapenwet werkt in Vlaanderen

BRUSSEL -De strengere wapenwet die in 2006 in Vlaanderen is ingevoerd heeft zijn vruchten afgeworpen. Sinds die tijd is het aantal doden door vuurwapens gehalveerd.

In 2005 kwamen nog 134 Vlamingen om het leven door een vuurwapen. In 2010 waren dat er volgens de laatste gegevens nog 68, aldus de Vlaamse krant De Morgen dinsdag. Vooral het aantal zelfmoorden met een vuurwapen is afgenomen. In 2000 pleegden 104 mensen op die manier zelfmoord. Tien jaar later waren dat er nog 50.

Experts zien een duidelijk verband met de strengere regels. In 2006, het jaar waarin de wet is ingevoerd, daalde het aantal vuurwapendoden plotsklaps van 134 naar 89.

Belgische sportschutters, jagers en wapenliefhebbers moeten een uitgebreide administratieve procedure doorlopen, als ze een vergunning willen. Voor 2006 kon bijna iedere meerderjarige een vuurwapen kopen.

De wet trof Belgische wapenhandelaars hard. Hun aantal is teruggelopen van 204 in 2003 naar 179 in 2007.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *