Echte en valse profeten

Spread the love

Echte en valse profeten
door Zac Poonen

We lezen in Daniel 11:32 dat dgenen die door de geest van de antichristen beïnvloed worden vleiende woorden zullen gebruiken om mensen naar zichzelf toe te trekken. De kenmerkende trek van elke valse profeet uit de geschiedenis is het gebruik van vleierij. En HET zekere teken van elke echte profeet is terechtwijzing, correctie.

Valse profeten vleien mensen om hen voor hun groep te winnen, hun eigen koninkrijkje te bouwen, eer te krijgen, geld te krijgen, etc. Veel van deze valse profeten corresponderen vertrouwelijk met mensen om hun eigen grip op hen te krijgen. Hun brieven bevatten echter nooit woorden van terechtwijzing en correctie (zoals in de brieven van de Heer en de apostelen – zoals we kunnen lezen in Openbaring 2 en 3 en in de brieven). In plaats daarvan bevatten zij alleen woorden van vleiende lof.

Vleiende woorden vervuilen je hart alleen maar met trots en zelf-tevredenheid. Corrigerende woorden daarentegen, reinigen je hart en maken het rein. Jezus zei: “Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u” (Op. 3:19). Correctie is één van de tekenen van Goddelijke Liefde.

Als God een profeet in ons midden stuurt, om ons terecht te wijzen, is dat een bewijs dat God van ons houdt. Als God een kerk verlaat, zal deze geen profeet meer in haar midden hebben (Ps. 74:1,9) om haar terecht te wijzen. In plaats daarvan zal zij predikers hebben die vleiende woorden spreken. (2 Tim. 4:3,4). Dat is een verdrietige situatie voor wie dan ook van God’s volk.

In Openbaring 2 en 3 zien we dat, ook al waren vijf van de zeven kerken in een erbarmelijke staat, God hen nog niet had verlaten. Het bewijs daarvan is dat Hij een profeet (Johannes) stuurde om hen, door zijn brieven, terecht te wijzen.

Johannes sprak zelfs voor de ouderen krachtige woorden. Woorden als “Je hebt je eerste liefde verlaten … Je bent geestelijk dood … jullie zijn de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte”. Als deze oudsten en deze kerken niet op deze corrigerende woorden zouden reageren, zou God hen verlaten.

Als de Heer “de kandelaar van zijn plaats wegneemt” (Op. 2:5) stuurt Hij Zijn profeten om die kerk te corrigeren, niet meer. De valse profeten zullen het dan overnemen, en vleiende woorden zullen met regelmaat tijdens de diensten te horen zijn, zondag na zondag! Dit is gebeurd in kerk na kerk, in generatie na generatie in de afgelopen 20 eeuwen. En ook vandaag de dag gebeurd het overal om ons heen.

It is at such a time, that there is a great need for those “who know
God, who are strong, and who will do great things for Him” (v.32).
Because they know God, they will fear no man…

Het is een tijd waarin er grote behoefte is aan degenen “die God kennen, die sterk zijn en die grote dingen voor Hem doen” (v. 32). Omdat zij God kennen, zullen zij geen mens vrezen …

Bron: CFC India

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *