Rob Bell ontkent de Bijbel

Spread the love

Voor wie nog twijfelde heeft Rob Bell zich nu duidelijk uitgesproken: Hij is bereid om delen van de Bijbel af te doen als “brieven van 2000 jaar geleden” als God’s Woord niet overeenkomt met zijn gedachten over het homo”huwelijk”.

Bell verscheen samen met zijn vrouw in Oprah’s Super Soul Sunday programma om hun nieuwe boek – De Zimzum van Liefde: Een nieuwe manier om het huwelijk te begrijpen – te promoten. In een interview wat hij in december 2014 gaf, legde Bell uit dat hij en Kirsten hun “volledige bevestiging” geven aan het homo”huwelijk”.

Dat was geen verrassing in het licht van zijn verklaring uit 2013 dat hij achter de herdefiniëring van het huwelijk stond. Dat was feitelijk al jaren zijn standpunt, ook al had hij het nog niet publiekelijk verklaard tot 2013.

Maar in Oprah’s show gingen hij en Kristen veel verder door de woorden van de Schrift af te wijzen en kerken die vastberaden zijn om trouw aan God te zijn te bekritiseren.

Om aan Oprah uit te leggen waarom hij het “homohuwelijk” in hun boek hebben opgenomen, zei Rob: “Een van de oudste pijnpunten in de geschiedenis van de mens is eenzaamheid. Eenzaamheid is niet goed voor de wereld. Wie je ook bent, homo of hetero, het is volkomen normaal, natuurlijk en gezond om met iemand door het leven te willen gaan. Het staat centraal in ons mens zijn. We willen iemand waarmee we op reis kunnen.”

Hij heeft natuurlijk gelijk over het belang van intieme persoonlijke relaties.

God heeft relationele wezens van ons gemaakt, maar op een heel specifieke manier. Hij maakte Eva als de passende partner voor Adam, waarbij beiden uniek ontworpen waren om elkaar aan te vullen in de reis en het doel van het leven.

Ook de oplossing van Paulus voor eenzaamheid (en nog meer tegen verleiding) was ook heel specifiek: “maar met het ook op de gevallen van hoererijmoet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man” (1 Cor. 7:2).

Hij zei niet “Elke persoon zou zijn of haar eigen partner moeten hebben”, omdat dat nooit God’s intentie voor Zijn schepping was.

Hier tegenover willen de Bell’s God’s specifieke, prachtige blauwdruk nemen, en die radicaal opnieuw ontwerpen in de naam van “liefde”.

Zeker, de kerk moet de last van hen die worstelen met aantrekking tot hetzelfde geslacht oppakken, en hen op alle mogelijke manieren helpen om persoonlijke en relationele volledigheid te vinden in Jezus. Maar we beschadigen hen in plaats van hen te helpen als we denken het beter te weten dan God.

Daarna werd Rob Bell door Oprah gevraagd of de kerk het homo”huwelijk” zal omarmen, waarop hij reageerde, “We zijn er bijna,” en Kristen aanvulde, “Ik denk dat het in ontwikkeling is.”

Rob legde uit: “Veel mensen zijn al op dat punt. Wij denken dat het onontkomelijk, en we zijn slechts momenten …”, op dit moment vulde Oprah aan: “momenten weg van het moment dat de kerk het accepteert?”

Rob’s antwoord maakt alles duidelijk: “Absoluut … Ik denk dat de cultuur er al is, en de kerk zal steeds minder relevant zijn als ze brieven van 2000 jaar geleden blijven aanhalen als hun beste verdediging als er mensen van vlees en bloed voor je staan die je broers en zussen en tantes en ooms en collega’s en buren zijn, en ze houden van elkaar, en ze willen met iemand door het leven gaan.”

Dus volgens Rob Bell zou de kerk de wereldse cultuur moeten volgen en de duidelijke leer van God’s Woord afwijzen om “relevant” te zijn.

(For my thoughts on the idolatry of “relevance,” click here.)

En volgens Bell overtreffen menselijke gevoelens God’s Woord, wat makkelijk neergezet kan worden als verouderd – 2000 jaar verouderd, blijkbaar.

Ik denk dat wat ’trending’ is op Twitter de tijdloze wijsheid van het levende Woord van de levende God overtreft.

Ik denk dat een emotioneel appel veel meer gewicht in de schaal brengt dan transcendente waarheid.

Dit is vergelijkbaar met wat de Methodisten pastor Frank Schaeffer in een van mijn uitzendingen van vorig vertelde, waarbij huis uitlegde dat hij zijn standpunt op de Bijbel en homo”huwelijk” had moeten herzien nadat zijn zijn uit de kast was gekomen, maar dat hij het onderwerp “zeker” opnieuw zou moeten bestuderen als zijn zoon zijn standpunt over homoseksualitet zou herzien.

Een mooi voorbeeld van je zoon of dochter (of vader of moeder) meer liefhebben dan Jezus (zie Mt. 10:37)

Maar dat is precies waar Rob Bell toe oproept: Ga mee met de cultuur, blijf “relevant”, wijs het verouderde Bijbelse bewijs af en luister naar je emoties.

Kristen legde op haar beurt uit dat sommige kerken niet met het programma mee doen:”Er zijn kerken die voorwaarts gaan”, zei ze, “en er zijn kerken die bijna terugtrekken en er meer strijd van maken”.

Hoe antiek! Hoe achterlijk! Hoe beschamend!

Hoe durven deze kerken zich te verzetten tegen de agressieve aanval van de wereldse cultuur.

Hoe durven weerstand te blijven bieden tegen de herdefinitie van het huwelijk en het herschrijven van de heilige Schriften.

Hoe durven ze vast te blijven aan hun standpunt dat God’s wegen de beste zijn.

Hoe durven ze niet mee te gaan met het programma van liberaal progressivisme.

Het slechte nieuws is dat veel belijdende Christenen capituleren voor cultuur en de heilige en goede wegen van de Heer verlaten.

Het goede nieuws is dat het Woord van God voor altijd stand houdt (Jes. 40:7-8; Mt. 24:35), en dat op een dag, Oprah Winfrey, met al haar machtige invloed en Rob en Kristen Bell, met hun substantiële invloed, niet meer zullen zijn dan voetnoten in deze tijd van compromis en afval, gemarkeerd als eeuwig irrelevant door de Enige Wiens mening van werkelijk belang is.

Daarom bid ik vandaag voor hun bekering.

Bron: Charisma News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *