“In een zoektocht naar verbanden is een complot zo geboren”

Spread the love
aldus de kop in het AD.nl. Op facebook reageren diverse mensen verontwaardigd, maar eigenlijk is het een prachtig artikel. Zoals gebruikelijk in veel van dit soort artikelen is het een mengeling van waarheden en onwaarheden en worden bepaalde vragen bewust angstvallig vermeden.

Eén van de tekenen van de eindtijd is dat mensen leraren om zich heen verzamelen die vertellen wat zij graag willen horen, en degenen die de waarheid zoeken negeren of zelfs afwijzen en vervolgen. Ook dit artikel laat dat zien…

Het artikel in kwestie is onderaan mijn reactie toegevoegd

Uiteraard worden de meest waanzinnige en makkelijk te weerleggen voorbeelden genomen – het moet natuurlijk wel lekker simpel blijven – om de groep “complotdenkers” in een bepaalde hoek weg te kunnen rangeren.

De maanlanding werd gefilmd in Hollywood. De aarde is eigenlijk zo plat als een dubbeltje. De aanslagen op de Twin Towers waren een inside job. En de wereld wordt in werkelijkheid geregeerd door buitenaardse reptielen die onder de aardkost leven.

Hier wordt alles op één hoop gegooid en gechargeerd. En bekende techniek om je “tegenstander” belachelijk te maken. Een makkelijke techniek ook, want je hebt er zelf geen enkele onderbouwing of bewijs voor nodig. Ook wordt gesuggereerd dat als je gelooft dat Twin Towers een inside job waren, je automatisch compleet van het padje af bent en ook gelooft in de “platte aarde” of onderaardse reptielen.

Probleem waar de gemiddelde AD lezer niet over na zal denken is dat de ene theorie veel beter onderzocht en “bewezen” is dan de andere. Dat er rond de gebeurtenissen bij de aanslagen op de Twin Towers vraagtekens zijn die nog steeds niet afdoende zijn beantwoord is wat mij betreft echter van een compleet ander kaliber dan de “platte aarde”-theorie, die met een paar eenvoudige experimenten te controleren is.

Ik ken diverse mensen, vallend binnen de groep die volgens auteur het minst vatbaar zou moeten zijn voor complotdenken, hoog opgeleid, intelligent, succesvol, die wel geloven dat de aanslagen van 9/11 een inside job waren, maar die lachen om de “reptielen”-theorie of de “platte aarde”-theorie.

Een andere techniek die auteur gebruikt is de versimplificering van feiten.

Zo kregen de nazi’s grote aantallen aanhangers door te roepen dat er een Joods complot was om Duitsland te vernietigen

Als je de geschiedenis bestudeerd is dit werkelijk een stelling die te naïef is om serieus op in te gaan. Het is duidelijk dat de analyse, waar auteur nogal prat op gaat in het artikel, in dit geval volledig achterwege is gelaten.

Ook staat er een dijk van een tegenstelling in het artikel. Eigenlijk wordt in de eerste twee kolommen gezegd dat complotdenkers lager opgeleide, wat naïeve mensen zijn die makkelijk te beïnvloeden zijn, maar in de laatste kolom staat

Dat komt doordat complotdenkers moeilijk te overtuigen zijn

Het kost blijkbaar dus heel veel moeite om iemand van een vermeend “complot” te overtuigen, waarna men er ook moeilijk van af te brengen is. Maar dat is dus een tegenstelling met wat er in de eerste twee kolommen wordt beschreven.

De angstvallig vermeden vraag

Er is echter één vraag die het AD, uiteraard, angstvallig vermijd. Hoe zit het dan met de al jarenlang durende discussie en vraagtekens bij en over de opwarming van de aarde. Waarom is de naam steeds veranderd, uiteindelijk tot de nietszeggende kreet “klimaatverandering”, terwijl het probleem al jaren hetzelfde zou zijn?

Als de aarde werkelijk op zou warmen, waarom zijn we het dan niet zo blijven noemen? En waarom hadden we in de vorige eeuw “zure regen” als grootste probleem (waarbij Ed Nijpels altijd riep dat als we nu niets zouden doen er in 2000 geen boom meer in Nederland zou staan), is er feitelijk niets gedaan, en Nederland was in 2000 groener dan tien jaar daar voor.

Of waar is het “gat in de ozonlaag” opeens gebleven? We zouden nu zo langzamerhand allemaal toch wel gebraden moeten zijn geweest? En waarom hoor je in de media zo weinig over de statistieken die aantonen dat de aarde sinds 2009 helemaal niet opwarmt maar eerder afkoelt?

En hoe zit het met de grafieken die laten zien dat het ijs op Antarctica al weer een tijdje aan het groeien is?

Mogen we concluderen dat de grootste groep complotdenkers gezocht moet worden onder de media die de “klimaat hoax” promoten? Zijn de doemprofeten van links inderdaad mensen zoals in het artikel?

Als mens zijn we zo geprogrammeerd dat we altijd een verklaring wensen. We hebben de behoefte aan een gesloten wereldbeeld, waarin alles klopt en alles met elkaar samenhangt. Gebeurt er iets vreemds, dan gaan we instinctief op zoek naar verbanden die het gebeurde verklaarbaar maken.

Kijken we, even versimpeld, naar het klimaatverhaal.

We willen een verklaring

Er is een tijd geweest waarin de temperatuur opliep, dus we wilden een verklaring. Enige wat aantoonbaar anders was dan alle millenia voor deze gemeten stijging van temperatuur, was industrialisatie dus:

de mens veroorzaakt de opwarming van de aarde

Waarbij men voor het gemak vergat dat de meting van de temperatuur op aarde eigenlijk nog een heel jonge activiteit is, want dat zou de verklaring in gevaar brengen. Laten we zeggen dat we ca. 150 jaar redelijk betrouwbare metingen hebben, maar die zijn vooral in het ontwikkelde westen geweest, en dus niet of veel minder in de wat meer achtergebleven gebieden, waar het over het algemeen warmer is.

Daarnaast geloven deze mensen ook in een aarde die ergens tussen de 4,5 en 5,7 miljard jaar oud is, dus feitelijk hebben we gegevens over 0,000000333% van de leeftijd van de aarde. Dat zou voor elke serieuze wetenschappelijke uitspraak een onacceptabel laag percentage zijn en dan ga ik uit van de optimistische leeftijd van 4,5 miljard jaar. Neem je 5,7 miljard jaar, dan is het percentage nog lager.

Ook vergat men voor het gemak dat veel meetpunten op moeilijk bereikbare plaatsen (dus veelal koudegebieden) weg werden bezuinigd, want te duur om te onderhouden, wat de vermeende opwarming versterkte. Ook zijn er historisch aanwijzingen dat de aarde vroeger warmer was. Er waren wijngaarden in Engeland en Groenland was vroeger groen. Of zou een dronken zeevaarder uit grapje hebben gezegd dat ze die witte vlakte maar Groenland moesten noemen? Dan zou het meer voor de hand hebben gelegen om het Zwartland te noemen.

Gesloten wereldbeeld

Alles hangt met elkaar samen, en ook al gelooft de meerderheid van de mensen dat “er meer is tussen hemel en aarde”, wordt dat aspect consequent buiten beschouwing gelaten als het gaat om het zoeken van verklaringen. De meeste mensen die ons de verklaringen voorschotelen, laten dus een deel van de mogelijke antwoorden bij voorbaat buiten beschouwing, terwijl daar misschien juist wel de meest voor de hand liggende verklaringen te vinden zijn.

Maar samenhang moet dus gevonden worden binnen de zichtbare en meetbare wereld. Dat men bij die metingen uitgaat van een extreem smalle basis van 0,000000333% is dan opeens niet interessant meer, want “we willen een verklaring”. Dus ook wetenschappelijk gezien is “we willen een verklaring” en belangrijker uitgangspunt dan “we willen de waarheid.” Ook wetenschappers hebben behoefte aan een gesloten wereldbeeld. Ook mensen die niet geloven “dat er meer is tussen hemel en aarde” hebben behoefte aan dat gesloten wereldbeeld, dus alles MOET vanuit de mens verklaarbaar zijn.

Alles moet kloppen

Dus voortbordurend op voorgaande… Omdat alles moet kloppen, maar een deel van de mogelijke antwoorden op voorhand als uitgesloten is, stellen we onszelf open voor massale misleiding. Door uit te gaan van een extreem smalle basis waarop de antwoorden gebaseerd moeten zijn, want we hebben niet beter, stellen we modellen en beleid op op basis van een zeer, zeer wankel fundament.

Alles moet samenhangen

Er is geconstateerd dat de temperatuur stijgt EN het percentage CO2 in de atmosfeer is iets toegenomen DUS CO2 is de oorzaak van de opwarming. Dat CO2 slechts 0,03 à 0,04% van de lucht uitmaakt lees je praktisch in geen enkele publicatie. Logisch, want voor de meeste mensen vervalt dan direct het verband tussen CO2 en opwarming, zeker als je beseft dat stikstofgas ca. 78% uitmaakt van de lucht.

Wat je ook nooit hoort is dat aan is getoond dat de lucht een paar duizend jaar geleden twee keer zoveel zuurstof bevatte dan tegenwoordig, maar wat wordt er wel vermeld over CO2:

Sinds de industriële revolutie is de concentratie toegenomen van ongeveer 0,03 vol.-% naar inmiddels meer dan 0,04 vol.-% (ongeveer 401 ppmv).

Nogal selectieve informatie dus. Want hierbij wekt men de suggestie (omdat nu eenmaal alles MOET samenhangen!) dat de industriële revolutie dus wel verantwoordelijk MOET zijn voor de stijging van de hoeveelheid CO2 in de lucht en dat als gevolg daarvan de temperatuur dus wel MOET stijgen.

Maar wetenschappers die de vraag omdraaien en zich afvragen of de hoeveelheid CO2 misschien is gestegen als gevolg van temperatuurstijging worden op middeleeuwse wijze verketterd door de vakgenoten en media.

Een bijkomend probleem is het de milieu-industrie nog steeds grotendeels afhankelijk is van subsidie, dus een ander geluid laten horen gaat je je inkomen kosten en daar zit natuurlijk niemand op te wachten.

Toevoegen

Niet direct genoemd in het rijtje wat ik hier boven aan haal, maar ik wil hem wel toevoegen op basis van het artikel, waarin staat

Complotdenkers kunnen altijd weer dingen toevoegen aan hun theorie, waardoor ze toch ‘gelijk’ hebben

Is dat niet precies wat er met de hele klimaatproblematiek gebeurd? Eerst was het “zure regen”, toen het “gat in de ozonlaag wat veroorzaakt zou zijn door drijfgassen uit spuitbussen en airco’s en koelkasten (waarbij het opvallend is dat een airco een gesloten systeem is). Toen in 2000 bleek dat er nog steeds bomen in Nederland stonden (ja, ik chargeer ook even) moest men naarstig op zoek naar een nieuw slachtoffer wat uiteindelijk gevonden werd in CO2 (wat slechts 0,03 – 0,04% van de lucht uitmaakt).

Dus rondom de hele klimaatproblematiek zien we uitgerekend een verhaal wat continu aan verandering onderhevig is, wat steeds weer aangevuld wordt met nieuwe ’toevoegingen’ om toch maar vol te kunnen houden dat we een probleem hebben.

Logische conclusie

De meest voor de hand liggende conclusie op basis van dit wetenschappelijke artikel uit het AD is dat er dus geen betrouwbare wetenschappelijke basis is voor de, mogelijk vermeende, opwarming van de aarde. Maar geheel in de trant van complotdenkers past alles keurig in elkaar en wordt er zelfs beleid op gebaseerd wat voor burgers verstrekkende gevolgen zal hebben.

Te veel vragen zijn en blijven onbeantwoord. Critici worden niet gehoord en aannames hebben de overhand in het hele klimaatdebat. Er wordt verregaand beleid gebaseerd op deze wankele basis, die in het recente verleden al te vaak niet bleek te kloppen.

Het korte artikel in het AD trekt een aantal conclusies die vooral voort lijken te komen om zichzelf te bevestigen, dan dat er daadwerkelijk onderzoek is gedaan. Voorbeelden met een wankele basis worden aangevoerd, niet onderbouwd, en belangrijke vragen en thema’s worden angstvallig vermeden.

 

Het artikel

Dit artikel kregen wij toegestuurd via een foto.

AD artikel over complotdenken
AD artikel over complotdenken

Het artikel opent in een nieuwe pagina zodat u het artikel naast mijn reactie kunt lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *