De waarheid achter het verhaal van Reem Riyashi

Spread the love

Reem Riyashi was de eerste vrouwelijke zelfmoordterrorist, getrouwd met een lid van hamas en moeder. Zij verklaarde haar aanslag te plegen “ter ere van allah” en “namens de Izz ad-Din al-Qassam en de al-Aqsa-brigades”. Is dat het echte verhaal van deze moeder?

Reem Riyashi is de eerste vrouw geweest die een zelfmoordaanslag pleegde bij Hamas. In de media werd zij op het toneel gezet als een heldhaftige vrouw die haar leven op wilde offeren voor de ‘goede zaak’. Heldhaftige foto’s van verschenen in de media en ook een video waarin zij onder meer bovenvermelde verklaringen deed. In de video verschijnt zij in vol gevechtstenue met een mitrailleur in haar ene hand, de verklaring die zij voorleest op papier en een granaat op de voorgrond. Zij verklaart dat ze er al vanaf haar 13e van droomt “om haar lichaam te veranderen in dodelijke scherven tegen de zionisten”.

Ook haar dochtertje verschijnt op foto’s, compleet met een granaat in haar hand  alsof het speelgoed is. Ook haar zoontje is te zien in video’s van een “normaal” gezin.

Dat zij de verklaring voorleest roept al vraagtekens op. Sta je er dan zelf wel echt achter, of moet je iets voorlezen wat iemand anders heeft opgesteld? En waarom zou een moeder een zelfmoordaanslag plegen terwijl zij nog de belangrijke taak heeft om haar kinderen op te voeden tot jihadstrijders?

Wat ook vreemd was, was dat Reem, in tegenstelling tot de meeste zelfmoordterroristen, uit een welgesteld gezin kwam. En wat ook vragen opriep was het feit dat de toenmalige leider van hamas, Sheikh Ahmed Yassin altijd tegen de inzet van vrouwen als zelfmoordterroristen as geweest, maar vlak voor de actie van Reem zijn mening had gewijzigd.

Haar familie reageerde in eerste instantie verbaasd, en kon geen reden bedenken waarom zij een zelfmoordactie uit zou voeren. Ten tijde van de aanslag was haar zoontje 3 en haar dochtertje slechts 18 maanden oud. Haar schoonbroer veroordeelde haar daad in de media en hamas kreeg in de lokale media de nodige kritiek vanwege het inzetten van een vrouw.

Diverse buitenlandse islamitische kranten schreven echter wel artikelen die de strijd tegen Israël ondersteunden, maar toen waren de feiten van de achtergrond van deze aanslag nog niet bekend, dus de artikelen moeten we als propaganda beschouwen vanwege de onjuiste informatie waarop zij gebaseerd zijn.

Bij de aanslag kwamen in totaal vier Israëlieten om het leven. Twee soldaten, een politieagent en een burger die in de beveiliging werkte. Zeven andere Israëlieten en vier palestijnen raakten gewond.

  • Sergeant Tzur Or, 20
  • Korporaal Andrei Kegeles, 19
  • Gal Shapira, 29
  • Sergeant Vladimir Trostinsky, 22

Antwoorden

Het antwoord op alle vragen ligt in één simpel feit: Reem Rayishi had een buitenechtelijke relatie met een staflid van Hamas.

Uit dit ene simpele feit is zoveel te verklaren…

In de islam is het niet de man die gestraft wordt voor zijn buitenechtelijke relatie, maar de vrouw. De actie die Reem uit moest voeren was “om haar naam te zuiveren” en door beide eerder genoemde organisaties, en beide betrokken mannen, in samenwerking georganiseerd. Beide mannen waren betrokken bij hamas, maar konden hun leven zonder enige consequentie voortzetten.

De voorgelezen verklaring kwam dus niet van haar zelf, maar was opgesteld door anderen. De in de verklaring gegeven informatie moeten we, zeker als het gaat om persoonlijke informatie, met een korrel zout nemen, mede gezien het feit dat haar familie een heel andere reactie gaf.

Veel mensen in Gaza waren tegen de actie, maar het is een gebied waar je deze mening vooral niet al te luid moet laten klinken, want hamas heeft al vaker tegenstanders openlijk geëxecuteerd. Uiteraard bleef hamas volhouden dat het een daad van wanhoop was die aangaf hoe wanhopig de mensen in Gaza zouden zijn en verklaarde dat dit voorbeeld meer vrouwen zou inspireren tot de jihad.

In de reacties in de kranten in de Arabische wereld zie je ook duidelijk dat de journalisten zich niet verdiepten in de feiten, maar klakkeloos de verklaring van hamas overnamen en nooit verder hebben gekeken naar de werkelijke achtergrond van dit drama, een buitenechtelijke relatie…

Zelfs jaren later wordt de leugen in stand gehouden. In 2009, vijf jaar na de aanslag, verschenen de kinderen in een kinderprogramma, “Pioniers van morgen”, waarin de daad van Riyashi werd geprezen en als voorbeeld voor de kinderen werd gesteld. Letterlijk werd er gesteld dat “haar thuisland haar meer waard was dan haar eigen vlees en bloed”, een nogal sinistere uitspraak als je beseft dat haar overspel juist door haar vlees werd ingegeven. Aan het einde van de aflevering zweert de oudste dochter dat ook zij martelaar gaat worden als ze opgroeit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *