Hoe nu.nl censuur inzet voor propaganda

Spread the love

In een wanhoopspoging om haar censuur goed te praten komt nu.nl met een wel heel zwakke uitleg waarom openlijk debat niet zou zijn toegestaan.

De kop van het artikel is nota bene

Waarom klimaatverandering ontkennen niet (meer) mag op NUjij

Let ook even op het gebruik van hoofd- en kleine letter. “NU” staat in hoofdletters en “jij” in kleine. De redacties van nu.nl voelt zich blijkbaar verheven boven haar lezers/gebruikers.

Eigen ervaring

Ondergetekende heeft al vaker met de redactie van nujij.nl in de clinch gelegen. Reacties, ook onderbouwde, die de redactie niet welgevallig waren, werden verwijderd. En mijn account geblokkeerd. Deblokkering kon alleen als ik plechtig zou beloven om niet meer tegen de regels in te gaan. En dat terwijl ik me van geen kwaad bewust was.

Toen werd je al op slinkse wijze gedwongen om alleen te schrijven wat de redactie wil. Het is duidelijk iets wat diep in de linkse bedrijfscultuur van nu.nl geworteld zit!

Na drie pogingen met andere accounts en nieuwe mailadressen heb ik het opgegeven. De waarheid mag niet meer gehoord mag worden op nu.nl.

Hiermee voldoen ze wat mij betreft aan de voorspelling in de Bijbel dat de mensen in de laatste dagen leraars om zich heen zullen verzamelen die vertellen wat ze graag willen horen, maar geen boodschap aan de waarheid hebben.

Anno 2019

En nu zijn we aanbeland in 2019, en wel op 28 februari, wanneer de redactie van nu.nl zichzelf probeert te verdedigen voor hun censuur.

Ja, probeert. Elke vorm van censuur is in ons land, waar vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat, natuurlijk uit den boze.

Het ontkennen van klimaatverandering of de invloed van de mens daarop, is op NUjij niet langer toegestaan. Reacties waarin dat toch wordt gedaan, worden verwijderd.

Het ontkennen van klimaatverandering hoor ik nooit iemand doen. Het is een feit dat het klimaat al veranderd sinds het ontstaan van de aarde. En het is aannemelijk dat dat proces doorgaat tot de aarde ophoudt te bestaan.

Het gaat dus om de mening dat de mens invloed uitoefent op deze klimaatverandering. Ik ga nu niet in op de vraag waarom de term via allerlei tussenstappen is gewijzigd tot het huidige “klimaatverandering”, maar dat is wel iets om eens over na te denken.

Je mag het op NUjij oneens zijn met de klimaatplannen van het kabinet, we moedigen een kritische discussie over de mate waarin Nederland het verschil kan maken aan en je mag ook zeker uiteenzetten dat je denkt dat klimaatverandering al te ver gevorderd is om er nog echt iets aan te kunnen doen.

Gelukkig mag je dus nog wel iets, maar ook in deze zinsopbouw ligt besloten dat je mening niet teveel af mag wijken van de consensus binnen de nu.nl-redactie.

Alleen reacties waarin klimaatverandering – of de invloed van de mens daarop – worden ontkend, zijn op NU.nl niet langer toegestaan.

En dat is ronduit bizar! Er zijn steeds meer wetenschappers die vraagtekens zetten bij de huidige vermeende consensus. De geclaimde “97% van de wetenschappers is het er over eens”, kan ook niemand onderbouwen, en lijkt meer op holle retoriek dan een feit.

De mening van de redactie van nu.nl

Verantwoordelijk voor betrouwbare informatie

Ervoor zorgen dat ook NUjij-reacties feitelijk kloppen, hoort bij onze taak om het nieuws op feitelijke wijze te verslaan. NU.nl heeft een verantwoordelijkheid om bezoekers van betrouwbare informatie te voorzien.

En hier haalt men twee dingen door elkaar:

  1. nujij.nl is opgezet als platform waar bezoekers hun mening mogen geven. Er ligt dus geen verantwoordelijkheid bij nu.nl voor de verstrekte informatie.
  2. nu.nl schaart nujij.nl feitelijk als secundair propagandaplatform onder nu.nl, terwijl nu.nl de verantwoordelijkheid van de redactie is, terwijl nujij.nl ieders persoonlijke verantwoordelijkheid is

Hierdoor ontstaat een absoluut ongewenste vorm van censuur die mensen relevante informatie onthoudt. De enige logische conclusie die je hier aan kunt verbinden is dat de wetenschappelijke feiten die stellen dat de invloed van de mens afwezig is, steeds duidelijker worden, maar omdat die niet binnen het denkkader van de nu.nl-redactie vallen, mogen die niet worden gehoord.

Daarom is het vanaf de start van NUjij niet toegestaan onwaarheden te verspreiden

Probleem is dan alleen de vraag wie bepaalt wat waarheid is en wat niet. Het feit dat steeds meer wetenschappers openlijk vraagtekens plaatsen bij de invloed van de mens maakt wel duidelijk dat de waarheid nog niet gevonden is.

De redactie van nu.nl

Wie is dan de redactie van nu.nl om haar lezers even voor te houden dat wat zij verkondigen “de waarheid” is?

… en dus een belangrijk onderdeel van ons informatieaanbod zijn.

En daar komt de volgende aap uit de mouw! “Ons informatieaanbod” . Het gaat dus helemaal niet om de mening van jij, maar jij wordt ingezet als goedkope redacteur die de menig van nu.nl moet verspreiden! Het is namelijk hun informatieaanbod, en jij hebt daar niets over te vertellen.

Het ontkennen van klimaatverandering valt ook onder het verspreiden van onwaarheden.

Dat is waar, maar zoals eerder gezegd: Het klimaat verandert al sinds het ontstaan van de aarde en zal dat ook altijd blijven doen.

Er is onomstotelijk wetenschappelijk bewijs dat het klimaat opwarmt en dat de mens daar invloed op heeft.

En dat is twee keer niet waar! Er zijn diverse grafieken die laten zien dat er sinds 2009 geen opwarming heeft plaatsgevonden en er zijn wetenschappers die uitleggen dat de invloed van de mens beperkt is tot maximaal 4%, dus veel te weinig om invloed te kunnen hebben.

… Onwaarheden staan dat debat in de weg.

Dus bepaalt de redactie van nu.nl maar even dat onwaarheden geen onwaarheden zijn… als hen dat zo uitkomt!

Het is ook niet zo dat onze redactie onwelgevallige meningen of feiten censureert.

Dan moeten ze toch nog eens uitleggen waarom drie van mijn accounts permanent geblokkeerd zijn, terwijl de reacties waren onderbouwd en verwezen naar andere bronnen die dat lieten zien.

Wat willen ze nou?

Wij willen met NUjij een discussieplatform bieden dat iets toevoegt aan de nieuwsvoorziening op NU.nl.

En ook hier zien we die zieke “mix” van onwaarheid en waarheid weer. nujij.nl is geen discussieplatform, want censuur wordt nu zelfs open toegegeven. Vele geblokkeerden (die uiteraard niet meer via nujij.nl te horen zijn!) kunnen daar over mee getuigen.

De waarheid is dan wel dat het een “nieuwsvoorziening” is, en dat staat “discussieplatform” duidelijk in de weg.

Inhoudelijke discussies over het nieuws kunnen nieuwe inzichten aan onze berichten toevoegen…

Maar ze moeten die berichten wel bevestigen…

… en zorgen zo voor een diverser NU.nl.

En dat is dus weer een onwaarheid, want diversiteit wordt niet geaccepteerd. Hoe goed het ook onderbouwd wordt.

Conclusie

nu.nl, met in het kielzog nujij.nl claimt onafhankelijk te zijn en open te staan voor inhoudelijke reacties. Door de opzet die de redactie al vanaf dag één voert is er in de praktijk echter geen sprake van een “discussieplatform” en worden “miljoenen” bezoekers op het verkeerde been gezet door de toegepaste censuur.

Die censuur zorgt er voor dat bezoekers van nujij.nl denken dat iedereen min of meer hetzelfde denkt. Beperkt denkt, dat iedereen het eens is met wat er geschreven wordt. In ieder geval op hoofdlijnen, want afwijken op kleine details moet de redactie toestaan om suggestie van “discussieplatform” nog enigszins in stand te houden.

Maar het moet allemaal veilig zijn en binnen de kaders van de linkse redactie passen. Doet het dat niet, dan volgt onherroepelijk een blokkade.

De uiteindelijke conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat de redactie van nu.nl de bezoekers en reageerders op nujij.nl eigenlijk inzet als goedkoopste redactie om hun eigen mening te versterken.

Nujij.nl is een extra kanaal om de propaganda te verspreiden die de redactie uitzoekt. De reageerders worden gebruikt, misbruikt, en een afwijkende mening, een wetenschappelijke vraag, is de bekende steen in de eendenvijver en wordt niet op prijs gesteld.

Historisch gezien

Ook toen ik nog niet voor deze site schreef, was de redactie al kritisch. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dit bericht uit 2016 waarin staat dat het “open reactieplatform nujij.nl” zal gaan verdwijnen.

Toen is de trend ingezet om mensen “een bijdrage” aan het nieuws te laten leveren ingezet, dus toen werd al duidelijk dat mensen ingezet zouden gaan worden als de goedkoopste redactie ooit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *