De ziel bewezen?

Spread the love

Een zweverig verhaal op een website claimt dat de wetenschap het bestaan van de ziel nu heeft bewezen. Een reactie

Wetenschappers ‘bewijzen’ dat de ziel niet sterft: Het keert terug naar het Universum

Dat het bestaan van de ziel al bewezen was, vergeet men even. Een paar decennia geleden is daar een artikel over verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift. Ik meen dat het “Kijk” was.

Maar… De ziel keert niet terug naar het “Universum”. De Bijbel leert duidelijk dat er na de dood slechts twee opties zijn: Hemel of hel! En welk het is wordt door de mens zelf bepaald.

Oké, deze stelling is erg kort door de bocht en er is wel de nodige nuancering mogelijk, maar kort samengevat komt het er wel op neer. God is de Schepper van Hemel en aarde, dus ook van wat het universum wordt genoemd. De eindtijd is echter een tijd die, zoals de Bijbel ook voorspelt, bol zal staan van spirituele valse leringen.

De hele uitleg mag u in het artikel zelf lezen, maar ik wil wel op een paar punten kort reageren…

Theorie?

Als iets een theorie is, is het dus niet bewezen. Daarom is het ook wat lachwekkend dat mensen de evolutietheorie als “bewezen” betitelen.

Hoe een en ander wetenschappelijk laat ik in het midden. Naar mijn mening weten we er daarvoor nog veel te weinig over. Het is goed om er over na te denken en theorieën over te ontwikkelen, maar ik denk dat het nog veel te vroeg is om te stellen hoe het werkt.

De scheppingsformule houdt in dat God zijn levens-ademen (meervoud) in de mens blies

In Genesis 2:7 staat dit beschreven, maar er is geen sprake van meervoud!

Dat er interactie is tussen onze geest en God is duidelijk. Dat dit het universum zou zijn is klinkklare onzin en valse leer!

Romeinen 8:16 leert

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Dus ja, er is interactie tussen God’s Geest en onze geest, maar dan moeten wij wel eerst wedergeboren worden. Omdat mensen dat niet willen, zoeken ze alternatieven manieren om uit te leggen hoe een en ander werkt en ontstaat er een valse leer die een mengeling is van de Goddelijke Waarheid zoals die in de Bijbel geopenbaard wordt en een mengeling van theorieën uit allerlei andere religies.

Wat is de ziel? Spiritueel bekeken

De ziel is onlosmakelijk met de mens verbonden.

Hier spreekt de site zichzelf ook al tegen. De ziel is niet onlosmakelijk met de mens verbonden,. want op het moment dat de mens sterft gaat de ziel uit het lichaam en naar de eeuwigheid.

Ook de onzin dat de ziel in verschillende dimensies en op verschillende planeten zou hebben geleefd komt voor uit valse oosterse leringen. En nee, mensen worden geen sterrenkinderen genoemd, behalve in de zweverige kringen van de valse leringen die mensen weg proberen te houden van de Waarheid die God in Zijn Woord openbaart. En nee, wij zijn ook niet geschapen vanuit dezelfde materie als de sterren, want de sterren zijn geen materie (meer), maar lichtstralen uit een ver verleden!

De mens is geschapen uit stof der aarde (en zal tot dat stof der aarde terugkeren!)

Het doel van de mens is te leren leven tot Gods eer. Om Hem te verhogen in je leven en zijn. Om te erkennen dat we het hier zonder God niet redden. Het “opdoen van ervaringen” is een postmoderne gedachte, die zich vooral richt op het eigen ik. De “ik-god” ego. Een afgod waarvan iemand zei.

We hebben geen afgoden meer nodig. We hebben genoeg aan de selfie

De ziel heeft een hoger doel dan alleen het opdoen van ervaringen. Het dienstbaar zijn aan andere mensen, het aangaan van liefdevolle relaties met medemensen, het erkennen van God als Heer en Schepper en in de meest vervullende relatie ooit te gaan leven: Een levende relatie met Jezus!

De theorie over “verschillende niveaus van spiritueel bewustzijn” is weer zo’n ik-gerichte leugen. Uiteraard zijn de mensen “binnen de beweging” allemaal spiritueel superieur aan de rest van de wereld die “het licht” nog niet hebben gezien.

Christendom

Wat een tegenstelling met het christendom, wat leert

…zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, … (Fil. 2:3)

Dus niets over spirituele niveaus, maar ieder mens gelijkwaardig! Niet gelijk, want iedereen heeft andere gaven en talenten, maar wel gelijkwaardig.

… in opeenvolgende levens

De Bijbel leert duidelijk dat wij maar één leven hebben en daar over verantwoording af zullen moeten leggen! Ons leven hier is een voorbereiding op de eeuwigheid, en dan zijn er slechts twee opties:

  1. Een vreselijke eeuwigheid, gescheiden van God oftewel de hel;
  2. Een heerlijke eeuwigheid in de aanwezigheid van God!

De keuze maakt u hier!

Na het overlijden gaat de ziel naar de “andere” kant waar de spirituele wereld ons verwelkomt

Dit onderschrijft de Bijbel. Of het een weerzien met vele oude bekenden is, is nog maar de vraag. In het geval van een valse leer, zoals op de site beschreven, doet de duivel zich voor als “een engel des Lichts”, maar zal er geen weerzien met oude bekenden zijn.

En nee, ook als u wel voor God kiest zal dat weerzien er niet altijd zijn. Echter, de Hemel is een plaats waar geen verdriet meer is, en God zal al onze tranen afwissen en ons rouwkleed vervangen door een lofgewaad. De vreugde daar is zo groot dat al het verdriet overstemt wordt!

De hel is echter een heel ander verhaal. Een plaats van ‘geween en tandengeknars, droogheid, dorst, vuur en hitte’. Oude bekenden kunnen daar zijn, maar de kans dat u ze tegenkomt is nihil, want de duivel gunt u geen geluk, geen pretje. En als u ze al tegenkomt, dan bevinden ze zich in dezelfde ellendige staat als u, dus het zal dan nog steeds geen vrolijk weerzien zijn!

Naar school na de dood?

Gedurende het verblijf aan de andere kant krijgen wij inzicht in het afgelopen leven.

Nee, dat krijgt u in een moment kort na het overlijden. In de eeuwigheid speelt tijd geen rol meer, dus hoe lang het duurt is niet relevant. Maar u krijgt inzicht in uw leven op aarde, en afhankelijk van het feit of u het reddende werk van Jezus heeft aangenomen of niet, zult u vergeven worden en naar de Hemel gaan, of niet vergeven worden en naar de hel gaan.

Sorry, meer opties zijn er niet.

Wij zien het leven, als een film, in sneltreinvaart voorbij komen.

Mensen die een bijna dood ervaring hebben gehad zeggen dat dit het moment vlak voor het overlijden is, dus niet in de geestelijke wereld, maar nog op aarde. Ook mensen die er van overtuigd waren dat zij zouden gaan sterven vertellen dit!

En steeds zijn spirituele vrienden aanwezig die ons in het verwerkingsproces bijstaan.

De duivel wil dat u dit gelooft, maar er is alleen bijstand als u uw leven over heeft gegeven aan Jezus! En dan nog zal er een strijd om uw ziel zijn tot het moment dat u daadwerkelijk sterft!

Maar de “spirituele leraren” waar deze site over spreekt zijn misleidende demonen die u naar de hel zullen leiden!

Wederkomst!

Voorafgaande aan een terugkeer op aarde

Ook hier is weer sprake van een halve waarheid. Ja, er komt een wederkomst, maar alleen van mensen die Jezus aan hebben genomen als hun Heer en Heiland! Dit staat uitgebreid in de Bijbel beschreven, dus wordt dit door de duivel ook nagedaan.

Straks op die nieuwe Hemel en nieuwe aarde zullen alle mensen uw broeders en zusters in Christus zijn. Dan is er sprake van echte eenheid, van echte vrede, van echt samen leven!

En nee, het is niet zoals die site voorspiegelt een soort keuzemenu van

Welke ervaringen wil ik deze keer beleven

want dan zou ik voor een heel ander leven hebben gekozen en velen met mij! Dit is een verschuilen van bange mensen achter de spirituele wereld zodat zij zelf eigenlijk geen blaam hebben aan alles wat er fout gaat, of denkt u nou echt dat het voor de hand ligt dat zoveel zielen opeens gekozen hebben om de negatieve spiraal te ervaren waar de wereld zich nu in bevindt?

Deze negatieve spiraal is door de Bijbel wel voorspeld, en ook de oplossing die er zal gaan komen!

kiest dan heden, wie gij dienen zult: of de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, of de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!

(Jozua 24:5)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *