“De verharding is geëindigd bij de komst van de Heilige Geest”

Spread the love

Deze “leer” las ik vanmorgen van een preterist als reactie op iemand anders. Is dat zo?

Er werd een Bijbelgedeelte uit Romeinen aangehaald uit Romeinen 11.

Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,

Rom. 11:25

We weten dat Romeinen geschreven is door Paulus. Paulus is pas tot geloof gekomen NA de uitstorting van de Heilige Geest, toen hij onderweg was om de Gemeente te vervolgen.

Het kan dus niet kloppen dat de verharding geëindigd zou zijn bij de uitstorting van de Heilige Geest, want dan zou Paulus hier nooit zo over kunnen schrijven.

Daarnaast is het Evangelie ook pas naar de heidenen gegaan NA de uitstorting van de Heilige Geest. Als Paulus dus schrijft dat eerst de volheid der heidenen binnengaat, en dat pas daarna die gedeeltelijke verharding weg wordt genomen, dan kan de verharding dus nooit geëindigd zijn bij de uitstorting van de Heilige Geest.

Kortom: Deze preteristische leerstelling kan niet kloppen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *