Kan een christen op rechts stemmen?

Spread the love

De verkiezing van Trump maakt na vier jaar nog steeds veel los. Europese christenen verbazen zich over de keuze van hun Amerikaanse geloofsgenoten en vragen zich af hoe dit kan. Tijs van den Brink ging naar Amerika om het uit te zoeken voor de Evangelische Omroep, maar kwam daar nou wat uit, of… Kan een christen op rechts stemmen?

Als voorbereiding op dit artikel heb ik de serie gezien en er met meerdere mensen over gesproken. De reactie van velen was dat Tijs toch wel erg vooringenomen de serie in ging, waarmee de objectiviteit bij voorbaat al geweld was aangedaan. Jammer, een gemiste kans!

Nu wordt de E.O. wel vaker beschuldigd van politiek correct zijn, maar in deze serie deed Tijs toch wel een paar uitspraken die mij persoonlijk schokten. Het is ook opvallend hoeveel aandacht de E.O. voor Trump heeft. Na vier jaar Trump levert een zoektoch op de EO-site op zijn naam, net zoveel hits op als na 8 jaar (en meer) Obama: 96.

Het kwam er op neer dat het de taak van de overheid is om voor mensen te zorgen en niet de taak van de kerk. De Amerikaanse voorganger waar hij mee sprak deed een naar mijn mening meer Bijbelgetrouwe uitspraak.

Het is de taak van de kerk om om te zien naar zwakkeren en weduwen en wezen, niet van de overheid. Wij moeten bepalen wie hulp nodig heeft en wie te lui is om te werken, en dus geen hulp nodig heeft.

Een hard overkomende, politiek incorrecte, uitspraak. Echter kan ik daar meer Bijbelse aanknopingspunten voor vinden dan voor de stelling van Tijs van den Brink.

Sociaal beleid

De overheid heeft de rol van de kerk zo overgenomen dat bij veel kerken de diakonie al decennia geleden op is geheven, en veel jongere kerken hebben er nooit één gehad. De overheid staat echter zo ver van de gemeenschap af, dat dit een voor haar feitelijk onmogelijke taak is.

De gevolgen worden keer op keer benadrukt en steeds opnieuw lezen we over fraude met uitkeringen. Bijstandsgerechtigden die de boel flessen door twee adressen aan te houden, maar feitelijk samen te wonen. Toeslagen waar mee gerommeld wordt. We lezen steeds opnieuw dat het huidige systeem te fraudegevoelig is.

Zet daar de uitspraak van de Amerikaanse pastor tegenover. Als kerk staan zij midden in de samenleving. Zij kennen hun pappenheimers. Nu heb ik het even niet over de megakerken met tienduizenden bezoekers, maar als daar een goed functionerend systeem op wijkniveau is, dan is dit ook nog wel te doen.

De kerk staat gewoon dichter bij de mensen en dus veel beter in staat om deze taak op te nemen. Dus wat dat betreft slaat Tijs van den Brink met zijn linkse stelling de plank volledig mis.

Wapenbezit

Een ander stokpaardje van links is het wapenbezit. Uiteraard is linkse Tijs daar ook fel op tegen maar, zoals de pastor ook uitlegde, zijn de afstanden in de VS zo groot dat als er een calamiteit is, en ze moeten de politie bellen, die nooit op tijd ter plekke kan zijn, dus zelfverdediging is gewoon een noodzaak.

Een ander punt wat naar voren kwam is dat veel mensen in de VS gewoon zelf jagen en hun wild schieten. Puur natuur, zonder ongewenste medicatie, zonder antibiotica, en verser dan dat kun je het niet krijgen. Dan lijken wij het met ons pakjesvlees uit de supermarkt allemaal wel zo goed voor elkaar te hebben, maar dit brengt ontstellend veel dierenleed met zich mee, en een goed jager voorkomt juist dierenleed.

Trump

Maar de stem op Trump wil er bij linkse Tijs nog steeds niet in. Jammer om te zien dat Tijs ogenschijnlijk meer waarde hecht aan politiek dan aan de Bijbel. Daarnaast mogen we niet vergeten dat de VS feitelijk een twee-partijen-stelsel kent. Het is OF Republikein OF Democrat. Meer keuze is er niet, dus het is vaak een keuze tussen twee kwaden.

Tijs heeft de bekende argumenten tegen Trump. Hij zou liegen, zijn houding ten opzichte van vrouwen (op basis van een uitspraak van 40 jaar geleden!!), hij doet gekke uitspraken, maar geen enkele kritische blik wordt er geworpen op zijn tegenstandster, Hillary Clinton.

Zij liegt ook en is daar meerdere keren op aangesproken. Er heeft een onderzoek tegen haar gelopen voor het misbruiken van een onbeveiligde thuiscomputer voor het verzenden van emails met staatsgeheimen en gevoelige informatie. Zij ontkende, maar onderzoek wees uit dat zij duizenden emails op deze gevaarlijke manier heeft verstuurd.

Israël

Trump is pro-Israël, iets waar iedere christen toch achter zou moeten staan. Clinton is anti-Israël en heeft bovendien miljoenen aan illegale donaties uit moslimlanden gekregen om haar campagne te financieren. Trump heeft zijn eigen campagne betaald.

Abortus

Trump is anti-abortus en heeft de financiering van Planned Parenthood beëindigd. Clinton is voorstander van abortus tot en met de laatste dag.

Gezondheidszorg

Een moeilijk punt in de VS. Obama heeft zijn gedrocht “Obamacare” doorgedrukt, maar dat was voor veel gemiddelde Amerikanen dramatisch. Premies schoten omhoog van $ 300,= per maand naar $ 1500,= per maand waardoor veel mensen zich genoodzaakt zagen om hun verzekering te beëindigen omdat die niet meer te betalen was.

Dat werd vervolgens afgestraft met een boete van 25%, waardoor ze $ 1875,= moesten gaan betalen. Een niet op te brengen bedrag. Zelfs linkse Jinek moest in haar serie “Jinek in Amerika” erkennen dat Obamacare geen oplossing was, toen zij mensen interviewde in een mijnstreek. Alle 8000 inwoners van de streek waren sinds de invoering van Obamacare onverzekerd vanwege de torenhoge premies.

Gezondheidszorg is duur in de VS, en daar zouden kerken wat mij betreft meer in moeten gaan doen.

Moorddadig

Op het moment dat ik dit artikel schrijf legt het Coronavirus de wereld half lam. En ook nu weer zien we de moorddadige instelling van links. Trump wil potentiële medicijnen zo snel mogelijk op de markt brengen om zoveel mogelijk mensenlevens te redden, maar de Democrats vinden dat de volledige testprocedure, die circa twee jaar duurt, doorlopen moet worden.

Dat klinkt natuurlijk “zorgvuldig”, maar ze vergeten dat er in het verleden wel vaker versnelde procedures zijn gevolgd en er vaker medicijnen veel sneller toegelaten zijn op de markt om menslevens te redden.

En Nederland dan?

We moeten binnenkort weer stemmen, dus de vraag wordt ook voor Nederland actueel. De situatie tussen links en rechts komt in grote lijnen wel overeen. Groenlinks wil elke cent die we verdienen, wat momenteel dus erg tegenvalt, in “het milieu” steken, zonder oog te hebben voor de menselijke kant van de zaak.

D66 heeft de donorwet er al doorgedramd, en is nu bezig om stemmen te winnen om de euthanasiewet te verruimen. Zowel Groenlinks als D66 hebben verklaard dat we maar eens moeten kijken of het nog wel zinvol is om mensen boven de 70 te opereren. Er is totaal geen respect voor het leven bij links.

De Christenunie gaat helaas mee in het hele verhaal. Ze nemen geen stelling tegen de huidige abortuswetgeving. Carola Schouten berooft boeren van hun bestaansrecht op basis van niet-kloppende stikstofberekeningen. Een staatssecretaris pleit voor een, volgens medici onnodige, 22 weken test die abortus in de hand zal werken.

De Christenunie is mede verantwoordelijk voor de afbraak van de gezonheidszorg, waardoor we nu bijna een beddentekort hebben in de ziekenhuizen. 8 ziekenhuizen staan leeg in Nederland, en we hebben het minste aantal bedden per hoofd van de bevolking van de beschaafde wereld. Hoofdverantwoordelijke in deze is de VVD. We dachten altijd dat de VS het laagste aantal bedden had, maar zij hebben 2,8 ziekenhuisbedden per 1000 inwoners, wij blijken er 2,2 te hebben. Zet dat eens af tegen Duitsland, waar ze 8,1 bedden per 1000 inwoners hebben…

Op social media wordt veel gedeeld hoe politieke partijen op allerlei vraagstukken stemmen in de praktijk. Dat levert soms heel opmerkelijke resultaten op en politieke partijen vallen nogal eens door de mand.

Sociaal vangnet

Het sociale vangnet in Nederland is redelijk. Niet meer dan dat. Maar nogmaals: Is dat wel een taak van de overheid? Of wordt er daarmee te afstandelijk en daarmee te fraudegevoelig?

Probleem wat in Nederland met name speelt is dat nog maar 17% van de bevolking zich op de een of andere manier bij de christelijke kerk betrokken voelt. Mijns inziens komt dat mede doordat de overheid het hele sociale verhaal naar zich toe heeft getrokken. Mensen zijn dus ook niet meer afhankelijk van de kerk, dus dat maakte de verbanden losser en losser.

In de houding van Tijs zie ik het zoeken naar het comfortabele christendom van de laatste dagen. Het is eigenlijk wel lekker makkelijk dat de overheid dat doet, dan hoeven wij ons als kerk daar niet druk over te maken en kunnen lekker achterover leunen.

Immigratie

Diezelfde lakse houding zie ik bij immigratie. De Bijbel laat op diverse plaatsen duidelijk zien dat de Here de grenzen heeft bepaald (Hnd. 17:26) en in het Oude Testament wordt ook meerdere keren duidelijk gesteld dat de vermenging van volkeren geen goede zaak is.

De “christelijke” houding dat we onze grenzen dus wagenwijd open moeten zetten, is niet half zo christelijk als dat wel lijkt! Dan wordt vervolgens het argument gebruikt dat we dan kunnen evangeliseren onder deze mensen.

Maar de Bijbel leert duidelijk dat we de Heer van de oogst moeten bidden of Hij arbeiders uit wil zenden om te oogsten. Er staat nergens dat wij moeten bidden om de velden op onze stoep te leggen! De omgekeerde wereld!

Als de mensen die nu roepen werkelijk een roeping of “hart” voor deze mensen zouden hebben, dan zouden ze zelf wel naar die landen toe zijn gegaan. Dan was er sprake geweest van een echte roeping. Nu is het het “feel good” christendom van de laatste dagen wat we in actie zien!

Moeten wij dan geen vluchtelingen opvangen?

Ja! Wij moeten vluchtelingen opvangen, maar geen gelukszoekers! Mensen die echt moeten vluchten voor oorlog en geweld. En daarbij geldt ook nog steeds het eeuwenoude principe “vrouwen en kinderen eerst!”.

We zien nu AZC’s vol met jonge, strijdbare mannen zitten. Syrische vrouwen plaatsen oproepen op internet om hun mannen terug te sturen omdat er een land opgebouwd moet worden, maar hun luie mannen hangen hier liever aan de tiet van de overheid en misdragen zich uit verveling.

En ja, natuurlijk praten ze lief en vriendelijk met die naïeve christenen die hun naastenliefde komen betonen om vooral zichzelf goed te doen voelen. Maar wees eens eerlijk. Hoeveel asielzoekers komen er werkelijk tot geloof?

Een andere groep vluchtelingen zijn de christenen. Zij komen vaak uit landen waar zij vanwege hun geloof vervolgd worden. En uitgerekend zij worden vaak weer terug gestuurd.

Ook hierin kan diaconie van de kerken een oplossing zijn. Zij kennen de mensen, zij zijn in staat om de echte christenen van de leugenaars te onderscheiden. Niet een of andere ambtenaar die op grote afstand van de mensen staat.

Kan een christen “links” stemmen?

Dus kan een christen “links” stemmen? Wat mij betreft niet! Rechts staat voor minder overheidsinvloed en lagere belastingen. De kerken krijgen dan juist weer de kans om een grotere rol te gaan spelen, tenzij al die christenen hun extra geld toch uit gaan geven aan luxe en vakanties, en dat is in deze tijd van egoïsme niet ondenkbaar, en dan plakken ze er ook nog het label “Zegen van God!” op…

Links stemmen staat voor “milieu boven mens”. Ja, milieu is belangrijk, maar Jezus leerde keer op keer dat de mens het belangrijkst is en dus, na God, op de tweede plaats staat! We zijn dus als rentmeesters wel verantwoordelijk voor het milieu, maar dat mag nooit ten koste gaan van de mens!

Links stemmen staat voor dood. Euthanasie, abortus, organenoogst, het zijn allemaal linkse idealen, die lijnrecht tegen de Bijbel in gaan.

Links stemmen staat voor afhankelijkheid, rechts voor vrijheid. Links wil graag alle touwtjes van mensenlevens in handen hebben. Van geboorte tot dood, en zelfs daarna. Rechts staat veel meer voor individuele vrijheid.

Links stemmen staat voor staatsverantwoordelijkheid. Maar de Bijbel leert dat ieder mens een persoonlijke verantwoordelijkheid heeft en dat we niet teveel van de menselijke overheden moeten verwachten, maar des te meer van Hem.

Links stemmen staat voor Europa. Het “herstelde Romeinse Rijk”, zoals letterlijk gezegd werd bij de ondertekening. En door een verdrag met de Noord-Afrikaanse landen, werd dir rijk compleet gemaakt. Engeland zat er in Jezus’ tijd niet bij, dus de Brexit lag voor de hand. Maar het Romeinse Rijk, de voeten van leem en ijzer (het eerste gedrag wat gelosten werd in de aanloop naar de EU zoals wij die nu kennen), is vijandig tegenover Israël en christenen. Stemmen op een pro-Europapartij is dus een stem tegen uzelf als christen!

Natuurlijk is dit artikel allesbehalve volledig. Er zijn zoveel punten waarover zowel links als rechts een on-Bijbels standpunt innemen, maar over het algemeen zijn de Bijbelse normen en waarden op dit moment bij rechts in betere handen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *